Trendy

77 711 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-27 734 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

914 572 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 24.9.2013 Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

Historické adresy

1.11.2011 - 24.9.2013 Brno, Křídlovická 911/34, PSČ 60300
23.2.2005 - 1.11.2011 Brno, Porážka 2, PSČ 60200
21.6.2004 - 23.2.2005 Brno, Křídlovická 911/34, PSČ 60200

26932211

DIČ

od 19.7.2004

CZ26932211

Datum vzniku

21. června 2004

Datová schránka

vgkgff6

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4174

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.12.2014

874 366 430 Kč

Historické jmění

8.10.2014 - 4.12.2014

871 366 430 Kč

16.8.2013 - 8.10.2014

861 112 430 Kč

23.6.2011 - 16.8.2013

994 112 430 Kč

11.11.2010 - 23.6.2011

985 112 430 Kč

22.7.2010 - 11.11.2010

970 912 430 Kč

20.4.2010 - 22.7.2010

893 112 430 Kč

28.1.2010 - 20.4.2010

760 112 430 Kč

3.9.2009 - 28.1.2010

644 427 430 Kč

20.10.2007 - 3.9.2009

554 427 430 Kč

7.11.2006 - 20.10.2007

550 153 430 Kč

15.5.2006 - 7.11.2006

533 395 430 Kč

11.8.2005 - 15.5.2006

55 564 000 Kč

23.2.2005 - 11.8.2005

24 993 000 Kč

21.6.2004 - 23.2.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

35- 4659390287 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 1.4.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bauerova 322/7, 603 00, Brno - Pisárky

... více provozoven (celkem 9) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 14. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. července 2014 - 3. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 14. července 2014 - 3. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 6
 • 4. prosince 2014 - 4. prosince 2014 : Statutární město Brno dne 22.10.2014 (na základě usnesení Rady města Brna ze dne 24.09.2014) zastoupené primátorem města Brna panem Bc. Romanem Onderkou, MBA, jako jediný akcionář ... společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. uspáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to z dosavadní výše 871 366 430,-Kč (slovy: osm set sedmdesát jeden milion tři sta šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých) na částku 874 366 430,-Kč (slovy: osm set sedmdesát čtyři milionů tři sta šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře-statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínaje ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Křídlovická 911/34 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představitelem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) a v emisním kurzu 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých), e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určenému zájemci - statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kurzu 3 000 000,-Kč (slovy: tři miliony korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT a.s. v Brně, Křídlovická 911/34 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-1393300227/0100. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 2014 - 8. října 2014 : Statutární město Brno dne 06.08.2014 (na základě usnesení Rady města Brna ze dne 16.07.2014) zastoupené primátorem města Brna panem Bc. Romanem Onderkou, MBA, jako jediný akcionář ... akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 861 112 430,-Kč (slovy: osm set šedesát jeden milion jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na částku 871 366 430,-Kč (slovy: osm set sedmdesát jeden milion tři sta šedesát šest tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že se upisování akcií nad tuto částku nepřipouští, b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře-statutárního města Brna, c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce počínaje ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Křídlovická 911/34 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy, d) jediný akcionář je při využití přednostního práva, oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých) a v emisním kurzu 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých) e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určenému zájemci - statutárnímu městu Brnu, f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kurzu 10 254 000,-Kč (slovy: deset milionů dvě stě padesát čtyři tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.. v Brně, Křídlovická 911/34 ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce, která počne běžet plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie, g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsané akcie do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-1393300227/0100. zobrazit více skrýt více
 • 4. července 2013 - 16. srpna 2013 : Jediný akcionář rozhodl dne 26. 6. 2013 takto: - důvodem snížení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. je úhrada ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budouc... í ztráty, a to tak, že částka 117.180.873,49 Kč bude použita na úhradu ztráty společnosti a částka 15.819.126,51 Kč bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti,- základního kapitál společnosti STAREZ - SPORT, a.s. se snižuje z částky 994, 112.430,- Kč na částku 861.112.430 Kč, tedy o 133.000.000,- Kč, - základní kapitál společnosti STAREZ - SPORT, a.s. se snižuje vzetím akcíí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením, kdy z oběhu bude vzat 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě s číselným označením 023 ve jmenovité hodnotě 133.000.000,- Kč,- pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o kterou má být snížen základní kapitál, mění se postup při snižování základního kapitálu na postup podle § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku, a současně pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionářem přijat veřejný návrh smlouvy,- stanoví akcionáři lhůtu pro předložení listinných akcií vzatých z oběhu společnosti ke zničení v termínu do 14 dnů po provedení zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 23. června 2011 - 28. listopadu 2012 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 23.3.2011.
 • 11. listopadu 2010 - 28. listopadu 2012 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 29.9.2010.
 • 22. července 2010 - 28. listopadu 2012 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 01.06.2010.
 • 20. dubna 2010 - 28. listopadu 2012 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 23.3.2010.
 • 28. ledna 2010 - 28. listopadu 2012 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 20.10.2009.
 • 3. září 2009 - 28. listopadu 2012 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 26.5.2009.
 • 20. října 2007 - 28. listopadu 2012 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 24.7.2007.
 • 7. listopadu 2006 - 28. listopadu 2012 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 27.07.2006.
 • 15. května 2006 - 28. listopadu 2012 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hormady ze dne 16.3.2006.
 • 5. května 2011 - 23. června 2011 : Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýš... ení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 9.000.000,-Kč (slovy devět milionů korun českých), a to z dosavadní výše 985.112.430,-Kč ( slovy devět set osmdesát pět milionů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 994.112.430,-Kč (slovy devět set devadesát čtyři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští,b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové akcie kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 9.000.000,-Kč (slovy devět milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna,c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT,a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmonové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 9.000.000 Kč (slovy devět milionů korun českých) a v emisním kursu 9.000.000,-Kč (slovy devět milionů korun českých)e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu,f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 9.000.000,-Kč (slovy devět milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm.c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. zobrazit více skrýt více
 • 15. října 2010 - 11. listopadu 2010 : Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zv... ýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 14.200.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 970.912.430,- Kč (slovy devět set sedmdesát milionů devět set dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 985.112.430,-- Kč (slovy devět set osmdesát pět milionů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští,b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 14.200.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna,c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT,a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 14.200.000,- Kč (čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) a v emisním kursu 14.200.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých),e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu,f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 14.200.000,- Kč (slovy čtrnáct milionů dvě stě tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT,a.s., v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. zobrazit více skrýt více
 • 21. června 2010 - 22. července 2010 : Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zv... ýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 77.800.000,-Kč (slovy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 893.112.430,-Kč (slovy osm set devadesát tři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 970.912.430,-Kč (slovy devět set sedmdesát milionů devět set dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští,b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 78.800.000,-Kč (slovy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna,c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ ? SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 77.800.000,-Kč (slovy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých) a emisním kursu 77.800.000,- Kč (slovy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých),e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu,f) v případě upisování akcie bez použití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 77.800.000,-Kč (slovy sedmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2010 - 20. dubna 2010 : Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zv... ýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých), a to z dosavadní výši 760.112.430,-Kč (slovy sedm set šedesát milionů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 893.112.430,-Kč (slovy osm set devadesát tři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští,b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna,c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých) a v emisním kursu 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých)e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu,f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. zobrazit více skrýt více
 • 12. února 2010 - 24. března 2010 : Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Bc. Romana Onderky, MBA, v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýš... ení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 133.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet tři miliony korun českých), a to z dosavadní výše 760.112.430,-Kč (slovy sedm set šedesát milionů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 893.112.430,-Kč (slovy osm set devadesát tři miliony jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští,b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých), a to peněžitým kladem jediného akcionáře - statutárního města Brna,c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých) a v emisním kursu 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých),e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu,f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 133.000.000,-Kč (slovy jedno sto třicet tři miliony korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2009 - 28. ledna 2010 : Společnost město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady:1. bere na vědomí zprávu ... představenstva ke zvýšení základního kapitálu akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. nepeněžitým vkladem podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku,2. rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nových akcií takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 115.685.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů šest set osmdesát pět tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 644.427.430,-Kč (slovy šest set čtyřicet čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 760.112.430,-Kč (slovy sedm set šedesát miliónů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští,b) základní kapitál bude zvýšen upsáním dvou nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, a to:- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých), která bude upsána nepeněžitým vkladem jediného akcionáře-statutárního města Brna,- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů korun českých), která bude upsána peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna,c) jediný akcionář je oprávněn využít svého zákonného přednostního práva na upsání nové akcie, která se upisuje peněžitým vkladem, přičemž toto právo je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,d) jediný akcionář je při využití svého přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě a emisním kurzu 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct milionů korun českých),e) v případě, že u akcie upisované peněžitým vkladem nedojde k úpisu s využitím přednostního práva jediným akcionářem, jakož i v případě akcie upisované nepeněžitým vkladem, kde akcionáři přednostní právo ze zákona nepřísluší, bude upsání akcií nabídnuto určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu,f) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem - jediným akcionářem statutárním městem Brnem je možno akcie upsat formou uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v emisním kurzu upisovaných akcií shodném s jejich jmenovitou hodnotou, tj. v emisním kurzu 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých) a 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct milionů korun českých), ve lhůtě 1-ho (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v písm. c), v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce- jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií,g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií splácených peněžitými vklady do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na účet společnosti č. 35-4659390287/0100 vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s. pobočka Brno; nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2,h) předmětem nepeněžitého vkladu bude projektová dokumentace "Studie rekonstrukce a využití haly Rondo a Rekonstrukce objektu Rondo" tak, jak je tento nepeněžitý vklad blíže popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 035/2009 vyhotoveným dne 08.04.2009 znalcem - obch. spol. TOP AUDITING, s.r.o, se sídlem Brno, Kotlářská 931/53, PSČ: 602 00, IČ: 454 77 639 (jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 1 Nc 6061/2009-8 ze dne 06.02.2009, které nabylo právní moci dne 07.03.2009), kterým byl nepeněžitý vklad oceněn částkou 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých).Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného peněžitého vkladu, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán, s tím, že tento je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých) bude upisovateli vydána jedna nová kmenová akcie na jméno, v listinné hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 9. listopadu 2009 - 9. listopadu 2009 : Společnost město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady:1. bere na vědomí zprávu ... představenstva ke zvýšení základního kapitálu akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. nepeněžitým vkladem podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku,2. rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ-SPORT, a.s. upsáním nových akcií takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 115.685.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů šest set osmdesát pět tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 644.427.430,-Kč (slovy šest set čtyřicet čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 760.112.430,-Kč (slovy sedm set šedesát miliónů jedno sto dvanáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští,b) základní kapitál bude zvýšen upsáním dvou nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, a to:- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých), která bude upsána nepeněžitým vkladem jediného akcionáře-statutárního města Brna,- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct miliónů korun českých), která bude upsána peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna,c) jediný akcionář je oprávněn využít svého zákonného přednostního práva na upsání nové akcie, která se upisuje peněžitým vkladem, přičemž toto právo je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s., v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,d) jediný akcionář je při využití svého přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě a emisním kurzu 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct milionů korun českých),e) v případě, že u akcie upisované peněžitým vkladem nedojde k úpisu s využitím přednostního práva jediným akcionářem, jakož i v případě akcie upisované nepeněžitým vkladem, kde akcionáři přednostní právo ze zákona nepřísluší, bude upsání akcií nabídnuto určitému zájemci ? jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu,f) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem - jediným akcionářem statutárním městem Brnem je možno akcie upsat formou uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v emisním kurzu upisovaných akcií shodném s jejich jmenovitou hodnotou, tj. v emisním kurzu 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých) a 115.000.000,-Kč (slovy jedno sto patnáct milionů korun českých), ve lhůtě 1-ho (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v písm. c), v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce- jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií,g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií splácených peněžitými vklady do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na účet společnosti č. 35-4659390287/0100 vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s. pobočka Brno; nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2,h) předmětem nepeněžitého vkladu bude projektová dokumentace "Studie rekonstrukce a využití haly Rondo a Rekonstrukce objektu Rondo" tak, jak je tento nepeněžitý vklad blíže popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 035/2009 vyhotoveným dne 08.04.2009 znalcem - obch. spol. TOP AUDITING, s.r.o, se sídlem Brno, Kotlářská 931/53, PSČ: 602 00, IČ: 454 77 639 (jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 1 Nc 6061/2009-8 ze dne 06.02.2009, které nabylo právní moci dne 07.03.2009), kterým byl nepeněžitý vklad oceněn částkou 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých).Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného peněžitého vkladu, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán, s tím, že tento je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých) bude upisovateli vydána jedna nová kmenová akcie na jméno, v listinné hodnotě 685.000,-Kč (slovy šest set osmdesát pět tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 28. května 2009 - 3. září 2009 : Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení zákl... adního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých), a to z dosavadní výše 554.427.430,- Kč (slovy pět set padesát čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 644.427.430,- Kč (slovy šest set čtyřicet čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští,b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna,c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých) a v emisním kursu 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých),e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu,f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 90.000.000,- Kč (slovy devadesát milionů korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ-SPORT,a.s. v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. zobrazit více skrýt více
 • 14. srpna 2007 - 20. října 2007 : Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Romana Onderky v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení zákl... adního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.274.000,- Kč (slovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři tisíce korun českých), a to z dosavadní výše 550.153.430,-- Kč (slovy pět set padesát milionů jedno sto padesát tři tisíce čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 554.427.430,-- Kč (slovy pět set padesát čtyři miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští,b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 4.274.000,- Kč (slovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři tisíce korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brna,c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.274.000,- Kč (slovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři korun českých) a v emisním kursu 4.274.000,- Kč (slovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři tisíce korun českých),e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu městu Brnu,f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 4.274.000,- Kč (slovy čtyři miliony dvě sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 2006 - 7. listopadu 2006 : Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana Richarda Svobody v působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení zá... kladního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nové akcie takto:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 16.758.000,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých), a to z dosavadní výše 533.395.430,- Kč (slovy pět set třicet tři milionů tři sta devadesát pět tisíc čtyři sta třicet korun českých) na novou výši 550.153.430,- Kč (slovy pět set padesát milionů jedno sto padesát tři tisíce čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští,b) základní kapitál bude zvýšen upsáním jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 16.758.000,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - statutárního města Brno,c) jediný akcionář je oprávněn využít svého přednostního práva na upsání nové akcie, které je oprávněn vykonávat formou uzavření smlouvy o upsání akcie ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,d) jediný akcionář je při využití přednostního práva oprávněn k upsání jedné nové kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 16.758.000,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých) a v emisním kursu 16.758.000,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých),e) v případě, že akcie nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci - jedinému akcionáři statutárnímu město Brnu,f) v případě upisování akcie bez využití přednostního práva je možno akcii upsat v emisním kursu 16.758.000,- Kč (slovy šestnáct milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých) formou uzavření smlouvy o upsání akcie v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 ve lhůtě 1 (slovy jednoho) měsíce, která počne plynout po skončení lhůty uvedené v ustanovení písm. c) s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie,g) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsané akcie do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100. zobrazit více skrýt více
 • 28. března 2006 - 15. května 2006 : Statutární město Brno jako jediný akcionář akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. prostřednictvím primátora pana PhDr. Richarda Svobody v působnosti valné hromady:1) bere na věd... omí zprávy představenstva o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti STAREZ-SPORT, a.s. nepeněžitými vklady podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku,2) rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a.s. upsáním nových akcií takto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 477.831.430,- Kč (slovy čtyři sta sedmdesát sedm milionů osm set třicet jeden tisíc čtyři sta třicet korun českých), a to z dosavadní výše 55.564.000,-- Kč (slovy padesát pět milionů pět set šedesát čtyři tisíce korun českých) na novou výši 533.395.430,- Kč (slovy pět set třicet tři miliony tři sta devadesát pět tisíc čtyři sta třicet korun českých) s tím, že nad tuto částku se upisování akcií nepřipouští,b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním pěti nových kmenových akcií najméno, v listinné podobě, a to:- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 8.565.000,-- Kč (slovy osm milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých),- 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 180.650.000,-- Kč (slovy jedno sto osmdesát milionů šest set padesát tisíc korun českých),- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 35.801.000,-- Kč (slovy třicet pět milionů osm set jeden tisíc korun českých),- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 207.815.430,-- Kč (slovy dvě sta sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých),- 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 45.000.000,-- Kč (slovy čtyřicet pět milionů korun českých).Akcie ve jmenovité hodnotě 8.565.000,-- Kč (slovy osm milionů pět set šedesát pět tisíc korun českých), akcie ve jmenovité hodnotě 35.801.000,-- Kč (slovy třicet pět milionů osm set jeden tisíc korun českých) a akcie ve jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč (slovy čtyřicet pět milionů korun českých) budou upsány peněžitými vklady, akcie ve jmenovité hodnotě 180.650.000,-- Kč (slovy jedno sto osmdesát milionů šest set padesát tisíc korun českých) a 207.815.430,-- Kč (slovy dvě stě sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) budou upsány nepeněžitými vklady.c) Přednostní právo k úpisu akcií se neuplatní, a to ohledem na úpis akcií nepeněžitými vklady, kdy toto právo akcionáři nepřísluší, a s ohledem na vzdání se přednostního akcionářem, pokud se týká úpisu peněžitými vklady. Upsání všech nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci: jedinému akcionáři - statutárnímu městu Brnu formou uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v emisním kurzu upisovaných akcií shodném s jejich jmenovitou hodnotou, ve lhůtě 1-ho (slovy jednoho) měsíce počínající ode dne následujícího po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2 s tím, že o počátku běhu této lhůty bude zájemce - jediný akcionář neprodleně písemně vyrozuměn představenstvem společnosti spolu se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.d) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií splácených peněžitými vklady do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání na zvláštní účet společnosti, vedený za tímto účelem u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, č.ú. 35-4659390287/0100.Nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do 14-ti (slovy čtrnácti) dnů ode dne upsání v sídle akciové společnosti STAREZ - SPORT, a.s. v Brně, Porážka 2.e) Předmětem nepeněžitého vkladu budou:1.1.1. nemovitosti, a to:- budova č.p. 911, Staré Brno, občanská vybavenost, stojící na pozemích p.č. 1410/1 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1410/5 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1419/6 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1419/11 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1419/13 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1419/14 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 1327/23 ostatní plocha,- pozemek p.č. 1327/120 ostatní plocha,- pozemek p.č. 1327/121 ostatní plocha,- pozemek p.č. 1409/2 ostatní plocha,- pozemek p.č. 1409/3 ostatní plocha,- pozemek p.č. 1409/4 ostatní plocha,- pozemek p.č. 1410/1 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 1410/4 ostatní plocha,- pozemek p.č. 1410/5 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 1410/6 ostatní plocha,- pozemek p.č. 1410/7 ostatní plocha,- pozemek p.č. 1410/8 ostatní plocha,- pozemek p.č. 1410/9 ostatní plocha,- pozemek p.č. 1410/10 ostatní plocha,- pozemek p.č. 1419/6 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 1419/11 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 1419/12 ostatní plocha,- pozemek p.č. 1419/13 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 1419/14 zastavěná plocha a nádvoří,vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Staré Brno na listu vlastnictví č. 10001,se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejm. včetně vedlejších staveb (energoblok, přístřešek) a venkovních úprav,1.2. majetek nehmotný,1.3. majetek movitý - samostatné věci movité a soubory movitých věcí, drobný hmotný majetek, ostatní drobný majetek,tak, jak je toto vše blíže popsáno a oceněno znaleckým posudkem č. 2011 vyhotoveným dne 25. 4. 2005 znalcem Ing. Karlem Abrahamem, (jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6004/2005 - 7 ze dne 18. 1. 2005), kterým byl nepeněžitý vklad oceněn částkou 180.650.000,-- Kč (slovy jedno sto osmdesát miliónů šest set padesát tisíc korun českých).Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného nepeněžitého vkladu, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán, s tím, že tento je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 180.650.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát miliónů šest set padesát tisíc korun českých) bude upisovateli vydána jedna nová kmenová akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 180.650.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát miliónů šest set padesát tisíc korun českých).2.2.1. nemovitosti, a to:- pozemek p.č. 905/28 ostatní plocha a stavba lávky na pozemku,- pozemek p.č. 908/2 louka a stavba lávky na pozemku,- pozemek p.č. 910/4 vodní plocha a stavba lávky na pozemku,- část pozemku p.č. 911/1 ostatní plocha o výměře 2.187 m2 a část pozemku p.č. 911/3 ost. plocha o výměře 1 m2 označené dle geometrického plánu č. 1026-169/2004 vyhotoveného společností G.K.S. spol. s r.o. jako p.č. 911/5 o celkové výměře 2.188 m2,- budova - objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 911/2,- pozemek p.č. 911/2 zastavěná plocha a nádvoří,-- část pozemku p.č. 912/1 ostatní plocha o výměře 23.690 m2 označená dle geometrického plánu č. 1026-169/2004 vyhotoveného společností G.K.S. spol. s r.o. jako p.č. 912/18,- budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 912/2,- pozemek p.č. 912/2 zastavěná plocha a nádvoří,- budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 912/3,- pozemek p.č. 912/3 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 912/15 vodní plocha,- pozemek p.č. 913/2 ostatní plocha,- pozemek p.č. 915/1 ostatní plocha,- pozemek p.č. 915/2 ostatní plocha,- pozemek p.č. 915/4 ostatní plocha,- část pozemku p.č. 915/6 ostatní plocha o výměře 4.074 m2 označená dle geometrického plánu č. 1026-169/2004 vyhotoveného společností G.K.S. spol. s r.o. jako p.č. 915/23,- pozemek p.č. 915/7 ostatní plocha,- pozemek p.č. 915/8 ostatní plocha,- pozemek p.č. 915/9 vodní plocha,- pozemek p.č. 915/10 vodní plocha,- pozemek p.č. 915/13 ostatní plocha,- pozemek p.č. 915/14 ostatní plocha,- pozemek p.č. 915/15 ostatní plocha,- pozemek p.č. 915/16 ostatní plocha,- pozemek p.č. 915/17 ostatní plocha,- pozemek p.č. 915/20 ostatní plocha,- pozemek p.č. 915/21 ostatní plocha,- pozemek p.č. 915/22 ostatní plocha,- budova - objekt občanské vybavenosti č.p. 322, na pozemku p.č. 916,- pozemek p.č. 916 zastavěná plocha a nádvoří,- budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 917,- pozemek p.č. 917 zastavěná plocha a nádvoří,- budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 918,- pozemek p.č. 918 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 919 ostatní plocha, hřiště,- pozemek p.č. 920/1 ostatní plocha,- pozemek p.č. 920/3 ostatní plocha,- pozemek p.č. 920/4 ostatní plocha,- pozemek p.č. 920/5 ostatní plocha,- pozemek p.č. 920/8 ostatní plocha,- pozemek p.č. 920/9 ostatní plocha,- pozemek p.č. 920/10 ostatní plocha,- pozemek p.č. 920/11 ostatní plocha,- pozemek p.č. 922/1 vodní plocha,- pozemek p.č. 922/2 vodní plocha,- pozemek p.č. 923/1 ostatní plocha,- pozemek p.č. 923/2 ostatní plocha,- pozemek p.č. 923/3 ostatní plocha,- pozemek p.č. 923/4 ostatní plocha, hřiště,- pozemek p.č. 923/5 ostatní plocha,- pozemek p.č. 923/6 ostatní plocha,- budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 923/7,- pozemek p.č. 923/7 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 923/8 ostatní plocha,- pozemek p.č. 923/9 ostatní plocha,- pozemek p.č. 923/11 ostatní plocha,- pozemek p.č. 923/14 ostatní plocha,- pozemek p.č. 923/15 ostatní plocha,- pozemek p.č. 923/16 ostatní plocha,- pozemek p.č. 924 ostatní plocha,- pozemek p.č. 925 ostatní plocha,- pozemek p.č. 926/1 ostatní plocha,- pozemek p.č. 926/2 ostatní plocha,- pozemek p.č. 927 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,- budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 928,- pozemek p.č. 928 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 929 ostatní plocha,- budova - objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 930,- pozemek p.č. 930 zastavěná plocha a nádvoří,- pozemek p.č. 931/1 ostatní plocha,- pozemek p.č. 931/2 ostatní plocha,- pozemek p.č. 931/3 ostatní plocha,- pozemek p.č. 931/4 vodní plocha,- pozemek p.č. 932/1 ostatní plocha,- pozemek p.č. 932/4 ostatní plocha,- pozemek p.č. 933/9 ostatní plocha,- pozemek p.č 889/2 vodní plocha,- pozemek p.č. 889/8 vodní plocha,- pozemek p.č. 889/9 vodní plocha,- pozemek p.č. 889/10 vodní plocha,- pozemek p.č. 889/11 vodní plocha,- pozemek p.č. 889/12 vodní plocha,- pozemek p.č. 889/13 vodní plocha,- pozemek p.č. 889/14 vodní plocha,- pozemek p.č. 889/15 vodní plocha,- lávka přes řeku Svratku na pozemcích p.č. 915/7 a p.č. 920/4,vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Pisárky na listu vlastnictví č. 10001,- ideální jedna polovina pozemku p.č. 915/18 ostatní plocha zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Pisárky na listu vlastnictví č. 1044,- ideální jedna polovina pozemku p.č. 915/19 ostatní plocha zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město, pro obec Brno, katastrální území Pisárky na listu vlastnictví č. 1043,se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. včetně vedlejších staveb, venkovních úprav a trvalých porostů,2.2. hmotný movitý majetek - stroje, přístroje a zařízení úpravny vody areálu Riviéra,tak, jak je toto vše blíže popsáno a oceněno znaleckým posudkem č. 1928-20/2005 ze dne 29. 4. 2005, jeho dodatkem č. 1 ze dne 29. 8. 2005 a dále dodatkem č. 2 ze dne 18. 11. 2005, vyhotoveným znalcem Ing. Milošem Hrozkem, (jmenovaným k tomuto účelu usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6156/2004 - 26 ze dne 28. 12. 2004), kterým byl nepeněžitý vklad oceněn částkou 207.815.430,-- Kč (slovy dvě stě sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých).Jediný akcionář prohlašuje, že je výlučným vlastníkem uvedeného nepeněžitého vkladu, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu, jak je výše popsán, s tím, že tento je pro společnost hospodářsky využitelný ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, přičemž za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 207.815.430,-- Kč (slovy dvě stě sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých) bude upisovateli vydána jedna nová kmenová akcie na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 207.815.430,-- Kč (slovy dvě sta sedm milionů osm set patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2005 - 15. května 2006 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.3.2005.
 • 25. července 2005 - 11. srpna 2005 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R4/092 konané dne 10.2.2005 takto:Základní kapitál společnosti STAREZ-SP... ORT, a.s. se zvyšuje o částku 30.571.000,- Kč, slovy: třicet milionů pětset sedmdesát jedna tisíc korun českých, na celkových 55.564.000,- Kč upsáním 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.571.000,- Kč v listinné podobě.Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští.S nově vydanou akcií budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh, podoba a forma zůstávají nezměněny.Vzhledem k tomu, že akcie se upisuje nepeněžitým vkladem, nebude upisování probíhat s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák.Akcie, která nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta k upsání jedinému stávajícímu akcionáři - statutárnímu městu Brnu, a to 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.571.000,- Kč v listinné podobě.Jediný akcionář upíše akcie, jejíž emisní kurs se rovná její jmenovité hodnotě ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být písemně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy a doručí jej jedinému akcionáři ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolen zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcie se stanoví v délce 30 dnů od doručení jejího návrhu jedinému akcionáři.Schvaluje se, aby emisní kurs 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.571.000,- Kč v listinné podobě byl splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je následující nemovitost:pozemek p.č. 601/1 ostatní plocha o výměře 12.754 m2, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001 pro obec Brno, k.ú. Ponava.Nemovitost je podrobně popsána a oceněna znaleckým posudkem č. 1981 ze dne 10.1.2005 znalce Ing. Karla Abrahama, bytem Brno, Řadová 6, PSČ 623 00, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 28.12.2004 č.j. 50 Nc 6154/2004-9.Na tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydán 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 30.571.000,- Kč v listinné podobě.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 30.571.000,- Kč ve lhůtě 30 dnů od jejího upsání (uzavření smlouvy o upsání akcie) tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. s úředně ověřeným podpisem a současně fakticky i protokolárně předá společnosti určenou nemovitost. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. musí vkladatel předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 2005 - 11. srpna 2005 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.1.2005.
 • 22. prosince 2004 - 23. února 2005 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl v souladu s usnesením schůze Rady města Brna č. R4/086 konané dne 9.12.2004 takto:Základní kapitál společnosti STAREZ-SP... ORT, a.s. se zvyšuje o částku 22.993.000,-Kč na celkových 24.993.000,-Kč upsáním 1 kusu kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 22.993.000,-Kč v listinné podobě.Upisování akcií nad tuto stanovenou částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude realizováno peněžitým vkladem ve výši 22.993.000,-Kč s využitím přednostního práva jediného akcionáře na upisování akcií.Přednostní právo k úpisu nových akcií peněžitým vkladem má dosavadní jediný akcionář. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. S využitím přednostního práva lze upsat nový 1 kus akcie v listinné podobě na jméno, v nominální hodnotě 22.993.000,-Kč, emistní kurs akcie je roven nominální hodnotě.Přednostní právo k úpisu nových akcií lze vykonat v sídle společnosti STAREZ-SPORT,a.s. v Brně, Křídlovická 911/34, PSČ 602 00, přičemž lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá patnáct dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen akcionáři představenstvem společnosti doporučeným dopisem.Na stávajících 10 kusů dosavadních akcií o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč lze upsat nově emitovanou akcii, a to 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 22.993.000,-Kč v listinné podobě. Upisovat lze pouze celou akcii.Upisovatel je povinen v této lhůtě splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 22.993.000,-Kč bezhotovostním převodem na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, číslo účtu 35-4659390287/0100.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou znovu nabídnuty jedinému stávajícímu akcionáři statutárnímu městu Brnu.Upisování akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva se bude konat v sídle společnosti Brno, Křídlovická 911/34, PSČ 602 00, přičemž emisní kurs akcie bude roven nominální hodnotě akcie a lhůta pro upisování potrvá patnáct dnů. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelli oznámen představenstvem společnosti doporučeným dopisem.Upisovatel je povinen v této lhůtě splatit emisní kurs nově upsané akcie ve výši 22.993.000,-Kč bezhotovostním převodem na účet společnosti STAREZ-SPORT, a.s. vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno, číslo účtu 35-4659390287/0100. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů