Trendy

72 736 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

13 065 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

536 921 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 17.6.2005 Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 11000

Historické adresy

15.7.2004 - 17.6.2005 Brno, Lidická 57/710, PSČ 60200

26932628

DIČ

od 1.1.2005

CZ26932628

Datum vzniku

15. července 2004

Datová schránka

rjberkv

Historické názvy

27.1.2015 - 10.2.2015

Keriani, a.s.

7.1.2015 - 27.1.2015

Keriani, a.s.

30.12.2014 - 7.1.2015

Keriani, a.s.

15.7.2004 - 30.12.2014

Keriani, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4163

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.10.2007

223 000 000 Kč

Historické jmění

11.12.2006 - 23.10.2007

223 000 000 Kč

18.2.2005 - 11.12.2006

143 000 000 Kč

15.7.2004 - 18.2.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 6.5.2017

115- 1389990237 / 0100

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 152768PPZ) ( zobrazit podrobnosti )

Podřízené subjekty u ČNB

Ano ( zobrazit podrobnosti )

Provozovny

od 19.1.2005

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Opletalova 1284/37, 110 00, Praha - Nové Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 27. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 30. prosince 2009 : Na společnost Keriani, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Perroni a.s., IČ: 25926519, se sídlem Praha 1 Na společnost Keriani, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Perroni a.s., IČ: 25926519, se sídlem Praha 1..., Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11194. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. června 2014 - 27. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 27. června 2014 - 27. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 27. listopadu 2006 - 11. prosince 2006 : Jediný akcionář společnosti Keriani, a.s., kterým je společnost Perroni a.s., IČ. 25926519 rozhodl dne 13.11.2006 při výkonu působnosti valné hromady:- o zvýšení základního kapitál... u společnosti Keriani, a.s. (dále též společnost) ze stávajících 143,000.000,- Kč (jednostočtyřicettřimilionůkorunčeských) na 223,000.000,- Kč (dvěstědvacettřimiliomůkorunčeských) o 80,000.000,- Kč (osmdesátmilionůkorunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské činnosti společnosti. Základní kapitál společnosti je v plném rozsahu splacen. Základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 80 kusů nových, kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou kótovány.Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských)- rozhodl dále, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ 25926519, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11194 (dále jen předem určený zájemce)- lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upsání akcií činí třicet (30) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději pátý (5.) pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí tohoto dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií.Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.- rozhodl dále o splacení emisního kurzu nových akcií peněžitými vklady, tak, že předem určený zájemce je povinen splatit část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve výši 30 %, to je 24,000.000,- Kč (slovy:dvacetčtyřimilionůkorunčeských) ve lhůtě 30 (třicet) dnů od upsání shora uvedených akcií, na zvláštní účet u banky otevřený na jméno společnosti, číslo účtu 39828016/2700, vedený u HVB Bank Czech republic, a.s. a zbývající část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve výši 70 %, to je 56,000.000,- Kč (slovy: padesátšestmilionůkorunčeských) je povinen splatit předem určený zájemce ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, na účet společnosti číslo účtu 39828016/2700, vedený u HVB Bank Czech republic, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 24. srpna 2006 - 16. října 2006 : Jediný akcionář společnosti Keriani, a.s., kterým je společnost Perroni a.s., IČ: 25926519 rozhodl dne 19.7.2006 při výkonu působnosti valné hromady:- o zvýšení základního kapitálu... společnosti Keriani, a.s. (dále též společnost) ze stávajících 143,000.000,- Kč (jednostočtyřicettřimilionůkorunčeských) na 220,000.000,- Kč (dvěstědvacetmilionůkorunčeských) o 77,000.000,- Kč (sedmdesátsedmilionůkorunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské činnosti společnosti a jejich dceřiných společností. Základní kapitál společnosti je v plném rozsahu splacen. Základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 77 kusů (sedmdesátsedm) nových, kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou kótovány. Celková jmenovitá hodnota nových akcií bude 77,000.000,- Kč (sedmdesátsedmmilionůkorunčeských).Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských)- rozhodl dále, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, Školská 96, PSČ 500 11, IČ 25926519, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10059 (dále jen předem určený zájemce) lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upsání akcií činí třicet (30) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději pátý (5.) pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí tohoto dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií.Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.- rozhodl dále o splacení emisního kurzu nových akcií peněžitými vklady tak, že předem určený zájemce je povinen splatit část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií nejméně ve výši30 % (třicetprocent) ve lhůtě 30 (třicet) dnů od upsání akcií a zbývající část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě jednoho roku (1) od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Část jmenovité hodnoty nových akcií, jež má být nejméně ve výši 30 % (třicetprocent) splacena do třiceti (30) dnů od upsání akcií, bude hrazena ve výši 54,639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorun českých a třicettřisetin) započtením pohledávky předem určeného zájemce za společností Keriani, a.s., a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému započtení nedošlo, pak peněžními prostředky na zvláštní účet u banky, otevřený na jméno společnosti, číslo účtu 39828016/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s.- rozhodl dále o udělení souhlasu k tomu, aby část pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a třicettřisetin) byla započtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce za společností ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a třicettřisetin), kdy se jedná o pohledávku na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky, která vznikla na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.7.2005 mezi společností jako postupníkem a společností WESPORT - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A., se sídlem Edificio D. Mécia e Solar D. Mécia, Rua Ivens e dos Aranhas, 3. O, Sé, Funchal, Madeira, Portugalsko, N.I.P.C.: 511146256. Společnost Perroni, a.s. nabyla tuto pohledávku na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.4.2006 se společností WESPORT - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A. jako postupitelem.Pohledávka je způsobilá k započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o započtení pohledávek obdrží předem určený zájemce při podpisu Smlouvy o upsání akcií- pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení:a) Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,b) ve Smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromadyc) peněžitá pohledávka předem určeného zájemce bude započtena ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a 33/100) na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto předem určeným zájemcem na zvýšení základního kapitálud) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí, účinností Smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 3. srpna 2006 - 24. srpna 2006 : Jediný akcionář společnosti Keriani, a.s., kterým je společnost Perroni a.s., IČ: 25926519 rozhodl dne 19.7.2006 při výkonu působnosti valné hromady:- o zvýšení základního kapitálu... společnosti Keriani, a.s. (dále též společnost) ze stávajících 143,000.000,- Kč (jednostočtyřicettřimilionůkorunčeských) na 220,000.000,- Kč (dvěstědvacetmilionůkorunčeských) o 77,000.000,- Kč (sedmdesátsedmilionůkorunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské činnosti společnosti a jejich dceřiných společností. Základní kapitál společnosti je v plném rozsahu splacen. Základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 77 kusů (sedmdesátsedm) nových, kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou kótovány. Celková jmenovitá hodnota nových akcií bude 77,000.000,- Kč (sedmdesátsedmkorunčeských).Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských)- rozhodl dále, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, Školská 96, PSČ 500 11, IČ 25926519, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10059 (dále jen předem určený zájemce) lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upsání akcií činí třicet (30) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději pátý (5.) pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí tohoto dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií.Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.- rozhodl dále o splacení emisního kurzu nových akcií peněžitými vklady tak, že předem určený zájemce je povinen splatit část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií nejméně ve výši30 % (třicetprocent) ve lhůtě 30 (třicet) dnů od upsání akcií a zbývající část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě jednoho roku (1) od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Část jmenovité hodnoty nových akcií, jež má být nejméně ve výši 30 % (třicetprocent) splacena do třiceti (30) dnů od upsání akcií, bude hrazena ve výši 54,639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorun českých a třicettřisetin) započtením pohledávky předem určeného zájemce za společností Keriani, a.s., a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému započtení nedošlo, pak peněžními prostředky na zvláštní účet u banky, otevřený na jméno společnosti, číslo účtu 39828016/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s.- rozhodl dále o udělení souhlasu k tomu, aby část pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a třicettřisetin) byla započtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce za společností ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a třicettřisetin), kdy se jedná o pohledávku na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky, která vznikla na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.7.2005 mezi společností jako postupníkem a společností WESPORT - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A., se sídlem Edificio D. Mécia e Solar D. Mécia, Rua Ivens e dos Aranhas, 3. O, Sé, Funchal, Madeira, Portugalsko, N.I.P.C.: 511146256. Společnost Perroni, a.s. nabyla tuto pohledávku na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.4.2006 se společností WESPORT - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A. jako postupitelem.Pohledávka je způsobilá k započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o započtení pohledávek obdrží předem určený zájemce při podpisu Smlouvy o upsání akcií- pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení:a) Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,b) ve Smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromadyc) peněžitá pohledávka předem určeného zájemce bude započtena ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a 33/100) na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto předem určeným zájemcem na zvýšení základního kapitálud) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí, účinností Smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 12. ledna 2005 - 18. února 2005 : Dne 06.12.2004 rozhodl jediný akcionář společnosti Keriani, a.s. s působností valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšu... je o 141.000.000,- Kč, slovy: jednostočtyřicetjedenmilion korun českých. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen výlučně nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. V rámci zvýšení základního kapitálu se bude upisovat jedentisícčtyřistadeset (1410) kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě. Tyto akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a budou mu vydány za níže uvedený nepeněžitý vklad.3. Akcionář z důvodu zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem nemá přednostní právo na upsání nových akcií. Veškeré nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem - společností METALCONSULT s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 37, PSČ 110 00, IČ: 43871861, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5553.4. Místem pro upisování nových akcií bez přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00. Lhůta pro upisování nových akcií je stanovena do (dvaceti) 20 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. Upisovateli musí být počátek běhu lhůty k upisování nových akcií včas oznámen a k upsání mu musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.5. Nové akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi Společností a upisovatelem. Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu, podpisy smluvních stran budou úředně ověřeny a smlouva, resp. upisování akcií, bude vázána na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě těchto akcií a činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurs bude splacen výhradně níže uvedeným nepeněžitým vkladem.7. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku společnosti METALCONSULT s.r.o. nazvaná Správa nemovitostí. Část podniku byla oceněna znaleckým posudkem č. 1.720-60-2004 zpracovaným dne 24.9.2004 znalcem Ing. Jiřím Chládkem, CSc., Pujmanové čp. 882/25, 140 00 Praha 4 - Podolí, ve kterém je také blíže specifikována. Výše ocenění nepeněžitého vkladu dle tohoto znaleckého posudku činí 141.000.000,- Kč, slovy: jednostočtyřicetjedenmilion korun českých.8. Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku do akciové společnosti mezi upisovatelem akcií a Společností a předáním vkladu Společnosti. Vklad musí být splacen do (dvaceti) 20 dnů od upsání akcií. Vklad bude splacen v Praze 1, Opletalova 37, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů