Trendy

20 349 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

852 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

45 973 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

25.7.2014 - 31.12.2015 Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
31.3.2014 - 25.7.2014 Brněnská 1050, 664 42 Modřice
21.8.2008 - 31.3.2014 Modřice, Brněnská 1050, PSČ 66442
24.8.2004 - 21.8.2008 Brno - Pisárky, Hlinky 40/102, PSČ 60300

26937794

DIČ

Není plátce DPH

1.10.2004 - 30.12.2015

CZ26937794

Datum vzniku

24. srpna 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2015

Datová schránka

b9ydc8f

Historické názvy

24.8.2004 - 31.12.2015

Centrální kompostárna Brno a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4204

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.2.2010 - 31.12.2015

10 600 000 Kč

13.6.2006 - 16.2.2010

5 600 000 Kč

4.1.2005 - 13.6.2006

2 000 000 Kč

24.8.2004 - 4.1.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 2

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2015 - 31. prosince 2015 : Vymazává se z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností společnost Centrální kompostárna Brno a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, identifikační číslo... 269 37 794, zapsaná v oddílu B, vložce číslo 19915, u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Právním důvodem výmazu je, že společnost Centrální kompostárna Brno a.s. zanikla fúzí sloučením s přechodem jmění na nástupnickou společnost SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955, se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 9378. zobrazit více skrýt více
  • 31. března 2014 - 31. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 30. listopadu 2009 - 31. prosince 2015 : Na společnost Centrální kompostárna Brno a.s. jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti BINTON a.s., se sídlem Brněnská 1050, Mo... dřice, PSČ: 664 42, IČ: 28261666, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5391. zobrazit více skrýt více
  • 18. prosince 2009 - 16. února 2010 : Jediný Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti Centrální kompostárna Brno a.s. rozhodl dne 9. prosince 2009 o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:Akcioná... ř Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, o částku ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých), z původní výše 5.600.000,-Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých) na částku 10.600.000,- Kč (slovy: deset milionů šest set tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jednoho (1) kusu kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno. Jmenovitá hodnota akcie činí 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).Jediný Akcionář se vzdává přednostního práva na uspání akcií.Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je v tomto případě Akcionář (výslovně společnost SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ: 120 00, IČ: 256 38 955), který upíše novou akcii ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů.Návrh Smlouvy o upsání akcií bude představenstvem Společnosti předem určenému zájemci - Akcionáři doručen ve lhůtě tří měsíců, počínající dnem následujícím po dni, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií musí být uzavřena ve lhůtě tří měsíců, počínaje dnem doručení jejího návrhu Akcionáři. Místem uzavření Smlouvy o upsání akcií bude sídlo Společnosti, nedohodnou-li se obě strany jinak. Smlouva o upsání akacií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nové akcie činí 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsané akcie Společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcie na zvláštní účet Společnosti číslo 35-1407100227/0100, IBAN: CZ17 0100 0000 3514 0710 0227. zobrazit více skrýt více
  • 28. března 2006 - 13. června 2006 : Základní kapitál společnosti Centrální kompostárna Brno a.s. se z původní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 3,600.000,- Kč (slovy: tři... miliony šest set tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 5,600.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých).Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 300 ks (slovy: tři sta kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých).Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti: Brno, Pisárky, Hlinky 40/102, PSČ 603 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 16 (slovy: šestnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku u této společnosti. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 300 ks (slovy: tři sta kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. K jedné nové akcii společnosti připadá podíl 1,5/1 (slovy: jedna celá pět desetin ku jedné celé) na jedné dosavadní akcii společnosti s tím, že lze upsat pouze celé akcie.Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům:- společnosti SAKO Brno, a.s., se sídlem Brno, Jedovnická 2, PSČ 628 00, IČ: 60713470, a to 102 ks (slovy: jedno sto dva kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých), která upíše peněžitým vkladem.- společnosti DUFONEV R.C., a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 40/102, PSČ 603 00, IČ: 25538748, a to 198 ks (slovy: jedno sto devadesát osm kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých), která upíše peněžitým vkladem.Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Pisárky, Hlinky 40/102, PSČ 603 00. Lhůta pro jejich úpis činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty pro přednostní právo akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude těmto upisovatelům oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Vklady upisovatelů musí být splaceny v penězích v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, do šedesáti (60) dnů ode dne úpisu akcií, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 35-4771900267/0100 vedený u Komerční banky a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů