Trendy

27 987 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

9 623 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

272 323 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.2.2017 Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno

Historické adresy

29.8.2014 - 15.2.2017 Leitnerova 682/9, Staré Brno, 602 00 Brno
2.11.2009 - 29.8.2014 Brno, Leitnerova 682/9, PSČ 60200
8.12.2004 - 2.11.2009 Brno, Hlinky 49/126, PSČ 60300
31.8.2004 - 8.12.2004 Brno, Lidická č.or. 57, čp. 710, PSČ 602 00

26938456

DIČ

od 30.9.2005

CZ26938456

Datum vzniku

31. srpna 2004

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

29. srpna 2014

Datová schránka

zvigvjj

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4210

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.8.2014

15 000 000 Kč

Historické jmění

21.2.2013 - 29.8.2014

2 100 000 Kč

8.12.2004 - 21.2.2013

2 000 000 Kč

31.8.2004 - 8.12.2004

2 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

450061003 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. prosince 2015 : Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 26.10.2015 byla rozdělovaná společnost Vender, a.s. rozdělena formou odštěpení části jejího jmění, v důsledku čehož nezani Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 26.10.2015 byla rozdělovaná společnost Vender, a.s. rozdělena formou odštěpení části jejího jmění, v důsledku čehož nezani...kla, sloučením s existujícími nástupnickými společnostmi SOONA HOLDING a.s., NYORA s.r.o. a KENTOR s.r.o. Nová společnost nevznikla. zobrazit více skrýt více
  • 29. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. srpna 2014 - 29. srpna 2014 : Základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 2 100 000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých), se zvyšuje o částku 12 900 000 Kč (slovy: dvanáct milionů d... evět set tisíc korun českých) tak, že základní kapitál společnosti bude po navýšení činit 15 000 000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), přičemž emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií bez veřejné nabídky, a to 12 900 ks (slovy: dvanácti tisíc devíti set kusů) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).Akcie nebudou registrovány, budou veřejně neobchodovatelné; o účinném zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadat deset hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti. Emisní kurz nových akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi společnostmi. Nové akcie budou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti.Akcionáři společnosti se vzdali přednostního práva na úpis akcií.Akcie budou nabídnuty k úpisu a upsány předem určeným zájemcům dosavadním akcionářům tak, že akcionáři Ing. Rudolfu Skaunicovi, datum narození 4.12.1934, bytem Zlín, Štefánikova 1534, bude nabídnut úpis akcií v rozsahu 4300 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a emisním kurzu 1.000,- Kč, akcionáři Ing. Ivanu Veselému, datum narození 24.11.1964, bytem Brno, Neumannova 4, bude nabídnut úpis akcií v rozsahu 4300 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a emisním kurzu 1.000,- Kč a akcionáři Ing. Juraji Surovičovi, datum narození 21.2.1964, bytem Zlín, Velíková, Modřínová 4, bude nabídnut úpis akcií v rozsahu 4300 akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a emisním kurzu 1.000,- Kč.Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitými vklady, a to výhradně formou započtení pohledávek upisovatelů vůči společnosti Vender, a.s..Schvaluje se započtení pohledávky vlastněné panem ing. Rudolfem Skaunicem datum narození 4.12.1934, bytem Zlín, Štefánikova 1534 ve výši 4.300.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 14.1.2014 mezi ing. Rudolfem Skaunicem, jako úvěrujícím, a Vender, a.s., jako úvěrovaným, kde půjčovaná částka činí 4.300.000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) oproti pohledávce společnosti Vender, a.s. vůči panu ing. Rudolfovi Skaunicovi ve výši 4.300.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kurzu.Schvaluje se započtení pohledávky vlastněné panem Ing. Ivanem Veselým, datum narození 24.11.1964, bytem Brno, Neumannova 4 ve výši 4.300.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 14.1.2014 mezi ing. Ivanem Veselým, jako úvěrujícím, a Vender, a.s., jako úvěrovaným, kde půjčovaná částka činí 4.300.000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) oproti pohledávce společnosti Vender, a.s. vůči panu ing. Ivanovi Veselému ve výši 4.300.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kurzu.Schvaluje se započtení pohledávky vlastněné panem Ing. Jurajem Surovičem, datum narození 21.2.1964, bytem Zlín, Velíková, Modřínová 4 ve výši 4.300.000,- Kč vzniklé na základě Smlouvy o úvěru ze dne 14.1.2014 mezi ing. Jurajem Surovičem, jako úvěrujícím, a Vender, a.s., jako úvěrovaným, kde půjčovaná částka činí 4.300.000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) oproti pohledávce společnosti Vender, a.s. vůči panu ing. Jurajovi Surovičovi ve výši 4.300.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kurzu.Každý upisovatel uzavře se společností Vender, a.s. smlouvu o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, a to ve lhůtě do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, přičemž představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu, nejpozději ve stejné lhůtě, podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nesmí být však podán dříve než bude uzavřena dohoda o započtení pohledávky za společností vůči povinnosti upisovatele splatit emisní kurs.Ke splacení peněžitého vkladu jediného akcionáře dojde uzavřením Dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek mezi upisovatelem a Vender, a.s., v souladu s ustanovením § 21 odst. 3, § 421 odst. 2 písm. c) a § 475 písm. l) zákona o obchodních korporacích, k čemuž valná hromada při zvýšení základního kapitálu společnosti uděluje výslovně souhlas.Dohoda o započtení bude uzavřena do třiceti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií a v ní upisovatel započte ke dni podpisu Dohody o započtení v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích svoji pohledávku vůči obchodní společnosti Vender, a.s., vzniklou na základě Smlouvy o úvěru ze dne 14.1.2014 uzavřené mezi upisovatelem, jako úvěrujícím, a Vender, a.s., jako úvěrovaným, na svůj dluh splatit peněžitý vklad ve výši 4.300.000,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta tisíc korun českých) do základního kapitálu společnosti Vender, a.s., a to z titulu nároku této společnosti na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 13. listopadu 2012 - 21. února 2013 : 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých), z částky 2,000.000,-Kč na částku 2,100.000,-Kč, takto: - na zvýšení základního kapit... álu bude vydáno a upsáno 1000 ks nových kmenových akcií společnosti, a to akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,-Kč (jedno sto korun českých), každá s omezenou převoditelností, spočívající v tom, že akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady společnosti, - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- emisní kurs nově vydaných akcií je stanoven ve výši 100,-Kč každá, tedy ve výši jmenovité hodnoty každé této akcie, - akcionáři společnosti se výslovně vzdali přednostního práva na upisování akcií, - akcie budou nabídnuty k úpisu a upsány předem určeným zájemcům - dosavadním akcionářům tak, že akcionáři Ing. Rudolfu Skaunicovi, datum narození 04.12.1934, bytem Zlín, Štefánikova 1534, bude nabídnut úpis akcií v rozsahu 333 akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100,-Kč a emisním kurzu 100,-Kč, akcionáři Ing. Ivanu Veselém, datum narození 24.11.1964, bytem Brno, Neumannova 4, bude nabídnut úpis akcií v rozsahu 334 akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100,-Kč a emisním kurzu 100,-Kč a akcionáři Ing. Juraji Surovičovi, datum narození 21.02.1964, bytem Zlín, Velíková, Modřínová 4, bude nabídnut úpis akcií v rozsahu 333 akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100,-Kč a emisním kurzu 100,-Kč,- místem úpisu akcií je sídlo společnosti a lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 2 (dvou) měsíců ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- představenstvo společnosti po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámí písemnou formou začátek lhůty k úpisu akcií a vyzve k uzavření smlouvy o úpisu akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a současně předloží návrh na uzavření o úpisu akcií, jejíž uzavření představuje úpis akcií,- emisní kurs upsaných akcií musí být splacen pouze peněžitým vkladem bez možnosti započtení, přičemž úpis akcií může začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, - emisní kurs upsaných akcií musí být splacen do jednoho měsíce ode dne upsání akcií na účet číslo 2108257616/2700, zřízený společností. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů