Základní údaje

Historické adresy

10.11.2009 - 21.11.2011 Brno, Mezírka 1, PSČ 60200
1.7.2006 - 10.11.2009 Brno, Lidická 1869/28, PSČ 60200
1.1.2005 - 1.7.2006 Brno, Náměstí 28. dubna 48, okres Brno-město, PSČ 63500

26949563

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2005 - 21.11.2011

CZ26949563

Datum vzniku

1. ledna 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

21. listopadu 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

21. listopadu 2011

Historické názvy

13.1.2009 - 21.11.2011

Vltava.cz a.s.

1.1.2005 - 13.1.2009

Vltava Stores, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4222

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

13.1.2009 - 21.11.2011

85 193 258 Kč

11.10.2007 - 13.1.2009

32 798 916 Kč

22.9.2006 - 11.10.2007

22 798 916 Kč

1.1.2005 - 22.9.2006

6 298 916 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 21. listopadu 2011 - 21. listopadu 2011 : Obchodní společnost Vltava.cz a.s. se vymazává z obchodního rejstříku. Obchodní společnost Vltava.cz a.s. zanikla sloučením do nástupnické společnosti Internet Retail a.s., IČO 264... 30240, se sídlem Praha 9, Kyje, Skorkovská 1511, PSČ 198 00. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2006 - 21. listopadu 2011 : Došlo k fúzi sloučením společnosti Vltava Stores, a.s., se sídlem Brno, Lidická 1869/28, PSČ 602 00, IČ: 26949563, jako společnosti nástupnické, se společnosti InternetShops, a.s.,... se sídlem Brno, Lidická 1869/28, PSČ 602 00, IČ 26224721 a CYBEX DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem Brno-Bystrc, Náměstí 28. dubna 48, č.p. 1, PSČ 635 00, IČ 60703971, jako společnostmi zanikajícími. Na společnost Vltava Stores, a.s. přešlo sloučením jmění společnosti InternetShops, a.s. a jmění společnosti CYBEX DISTRIBUTION s.r.o. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 2005 - 21. listopadu 2011 : Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Převody akcií podléhají předchozímu souhlasu představenstva. Stanovy určují, kdy je představenstvo povinno souhlas s převodem akcií spo... lečnosti udělit. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 2005 - 21. listopadu 2011 : Společnost Vltava Stores, a.s. se sídlem Brno, Náměstí 28. dubna 48, PSČ 635 00, IČ: 26949563 vznikla rozdělením společnosti Computer Press, a.s. se sídlem Brno, Náměstí 28. dubna ... 48, PSČ 635 00, IČ: 25652931 se založením nových nástupnických společností, a to společnosti CP Books, a.s., se sídlem Brno, Náměstí 28. dubna 48, PSČ 635 00, IČ: 26949539, dále společnosti Computer Press Media, a.s. se sídlem Brno, Náměstí 28. dubna 48, PSČ 635 00, IČ: 26949555 a společnosti Vltava Stores, a.s. se sídlem Brno, Náměstí 28. dubna 48, PSČ 635 00, IČ: 26949563. Na společnost Vltava Stores, a.s. přešla část jmění zanikající společnosti Computer Press, a.s. uvedená v projektu rozdělení. zobrazit více skrýt více
  • 1. prosince 2008 - 13. ledna 2009 : Dne 19.listopadu 2008 rozhodl jediný akcionář společnosti Vltava Stres, a.s. v působnosti valné hromady společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 52,394.3... 42,-Kč, slovy padesát dva milionů tři sta devadesát čtyři tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem, tedy z částky 32,798.916,-Kč, slovy třicet dva milionů sedm set devadesát osm tisíc devět set šestnáct korun českých, na částku 85,193.258,-Kč slovy osmdesát pět milionů sto devadesát tři tisíc dvě stě padesát osm korun českých. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno 104, slovy sto čtyři, kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, slovy pět set tisíc korun českých, znějících na jméno v listinné podobě a 523, slovy pět set dvacet tři, kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 754,-Kč, slovy sedm set padesát čtyři korun českých, znějících na jméno v listinné podobě. Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou jediný akcionář - společnost GPL Limited se sídlem Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, která upíše 50 (slovy padesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, (slovy pět set tisíc korun českých) a 355 (slovy tři sta padesát pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 754,-Kč, (slovy sedm set padesát čtyři korun českých) dále společnost Milastone Partners, a.s. se sídlem Praha 5, Na Václavce 3196/42, PSČ 150 00, IČ 267 57 346, která upíše 44 (slovy čtyřicet čtyři) kusů akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, (slovy pět set tisíc korun českých) a 143 (slovy sto čtyřicet tři) kusů akcií o jmenovité hodnotě 754,-Kč, (slovy sedm set padesát čtyři korun českých)a dále pan Petr Koždoň, r.č. 561020/0541, bytem Praha 10, Řepčická 1315/25, který upíše 10 (slovy deset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, (slovy pět set tisíc korun českých) a 25 (slovy dvacet pět) kusů akcií o jmenovité hodnotě 754,-Kč, (slovy sedm set padesát čtyři korun českých). Akcie budou upsány v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určenými zájemci. Místem pro upisování akcií bude jednací místnost společnosti Norton Rose v.s.o., v Praze 1, v Betlémském Paláci, v ulici Husova č.p. 5, druhé patro. Lhůta pro upisování bude 2 (slovy dva) týdny od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou zašle představenstvo společnosti bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, každému z upisovatelů. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovatelům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Připouští se možnost, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením peněžité pohledávky akcionáře, jako předem určeného zájemce, společnosti GPL Limited se sídlem Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, GY1 3ZD, a to ve výši 25,267.670,-Kč (slovy dvacet pět milionů dvě stě šedesát sem tisíc šest set sedmdesát korun českých), kterou má vůči společnosti z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 24.ledna 2008 ve znění dodatku ze dne 4.června 2008 v celkové výši 25,268.110,-Kč (slovy dvacet pět milionů dvě stě šedesát osm tisíc sto deset korun českých), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Připouští se dále možnost, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce společnosti Milestone Partners, a.s. se sídlem Praha 5, Na Václavce 3196/42, PSČ: 150 00, IČ 267 57 346, a to ve výši 22,107.822,-Kč (slovy dvacet dva milionů sto sedm tisíc osm set dvacet dva korun českých), kterou má vůči společnosti z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 13.října 2008 v celkové výši 22,108.197,-Kč (slovy dvacet dva milionů sto osm tisíc sto devadesát sedm korun českých), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Připouští se dále možnost, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce pana Petra Koždoně, a to ve výši 5,018.850,-Kč (slovy pět milionů osmnáct tisíc osm set padesát korun českých), kterou má vůči společnosti z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 13.října 2008 v celkové výši 5,019.126,-Kč (slovy pět milionů devatenáct tisíc sto dvacet šest korun českých), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Emisní kurs nově upisovaných akcií tak bude splacen výhradně započtením. Návrh smlouvy o započtení bude předem určeným zájemcům zaslán spolu s návrhem smlouvy o upisování akcií. Návrhy smlouvy o započtení budou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem společnosti a podpisy budou úředně ověřeny. Předem určení zájemci jsou v případě akceptace povinni doručit akceptované návrhy (tj. smlouvy řádně podepsané osobami oprávněnými jednat jménem určitého zájemce a jejich podpisy budou úředně ověřeny) společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. zobrazit více skrýt více
  • 21. září 2007 - 11. října 2007 : Jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady dne 14.09.2007 učinil toto rozhodnutí:- Základní kapitál společnosti Vltava Stores, a.s., se z původní výše 22.798.... 916,-Kč (slovy: dvacet dva milionů sedm set devadesát osm tisíc devět set šestnáct korun českých) zvyšuje o částku ve výši 10.000.000,--Kč (slovy: deset milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 32.798.916,--Kč (slovy: třicet dva milionů sedm set devadesát osm tisíc devět set šestnáct korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.- Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,--Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem.- Dosavadní jediný akcionář má přednostní právo upsat tyto nové akcie společnosti, upisované ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti: Brno, Lidická 1869/28, PSČ: 602 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí třicet (30) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek tého lhůty bude dosavadnímu jedinému akcionáři oznámen doporučeným dopisem, s kterým mu bude současně předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Dosavadní jediný akcionář je tedy oprávněn upsat všech 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,--Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurz bude určen představenstvem společnosti s tím, že minimální výše emisního kurzu jedné nové upisované akcie může být představenstvem určena ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Na jednu (1) dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,--Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 20/33 (slovy: dvacet ku třiceti třem) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.- Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti GPL Limited, se sídlem Channel Islands, GY1 3ZD, Guernsey, St Peter Port, 13-15 Victoria Road, Alexander House, která je upíše peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti: Brno, Lidická 1869/28, PSČ: 602 00, a lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni uplynutí lhůty pro úpis s využitím přednostního práva, respektive dnem následujícím po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, pokud se dosavadní akcionář vzdá svého přednostního práva k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů s tím, že emisní kurz takto upisovaných akcií bude určen představenstvem společnosti s tím, že minimální výše emisního kurzu jedné nové upisované akcie může být představenstvem určena ve výši 500.000,--Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.- Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurz upsaných akcií, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne jejich úpisu, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 17846723/0300, IBAN: CZ9203000000000017846723, SWIFT kód ČSOB: CEKOCZPP, vedený u ČSOB a.s., a to ve výši 100% (slovy: sto procent), nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 28. srpna 2006 - 22. září 2006 : Jediný akcionář společnosti vykonávajících působnost valné hromady dne 14.8.2006 učinil toto rozhodnutí:- Základní kapitál společnosti Vltava Stores, a.s., se z původní výše 6,298.... 916,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě devadesát osm tisíc devět set šestnáct korun českých) zvyšuje o částku ve výši 16,500.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů pět set tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 22,798.916,--Kč (slovy: dvacet dva milionů sedm set devadesát osm tisíc devět set šestnáct korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.- Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 33 ks (slovy: třicet tři kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem.- Dosavadní jediný akcionář má přednostní právo upsat tyto nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti: Brno, Lidická 1869/28, PSČ 602 00.- Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí třicet (30) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude dosavadnímu jedinému akcionáři oznámen doporučeným dopisem, s kterým mu bude současně předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Dosavadní jediný akcionář je tedy oprávněn upsat všech 33 ks (slovy: třicet tři kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurz bude určen představenstvem společnosti s tím, že minimální výše emisního kurzu jedné nové upisované akcie může být představenstvem určena ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Na jednu (1) dosavadní akcii lze upsat osm tisíctřistapadesátčtyři ku třicetitřem nové akcie s tím, že upsat lze pouze celé akcie.- Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti GPL Limited, se sídlem Channel Islands, GY1 3ZD, Guernsey, St Peter Port, 13-15 Victoria Road, Alexander House, která je upíše peněžitým vkladem. Místem po úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti: Brno, Lidická 1869/28, PSČ 602 00, a lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni uplynutí lhůty pro úpis s využitím přednostního práva, respektive dnem následujícím po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, pokud se dosavadní akcionář vzdá svého přednostního práva k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude určen představenstvem společnosti s tím, že minimální výše emisního kurzu jedné nové upisované akcie může být představenstvem určena ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.- Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurz upsaných akcií, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne jejich úpisu, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 17670043/0300 vedený u ČSOB a.s., a to ve výši 100 % (slovy: sto procent), nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů