Trendy

68 338 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-4 207 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

22 226 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 9.3.2018 U Divadla 784, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Historické adresy

5.8.2015 - 9.3.2018 Jankovcova 1345/61, Holešovice, 170 00 Praha 7
27.8.2013 - 5.8.2015 Na dlážděnce 348/42, Troja, 182 00 Praha 8
23.8.2011 - 27.8.2013 Praha, Roháčova 188/37, PSČ 13000
5.1.2005 - 23.8.2011 Brno, Čechyňská 23/365, PSČ 60200
5.1.2005 - 5.1.2005 Brno, Čechyňská 23/367, PSČ 60200

26952025

DIČ

od 12.1.2005

CZ26952025

Datum vzniku

5. ledna 2005

Datová schránka

ipcebid

Historické názvy

5.1.2005 - 20.10.2011

GRAND PRINC MORAVA, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4285

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.4.2010

6 200 000 Kč

Historické jmění

5.1.2005 - 6.4.2010

2 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Pardubic

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

51- 2623130257 / 0100

Provozovny

od 19.8.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Jankovcova 1345/61, 170 00, Praha 7 - Holešovice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 7. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 7. března 2014 - 5. srpna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 9. března 2010 - 6. dubna 2010 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti, rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Pro posílení stability a finanční situace společnosti a ... realizace nových projektů se zvyšuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 2.200.000,-Kč (slovy: dva miliony dvěstě tisíc korun českých) o částku 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), tedy na celkovou částku 6.200.000,-Kč (slovy: šest milionů dvěstě tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného konkrétního zájemce, jímž je jediný akcionář, tj. obchodní společnosti GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ: 130 00, IČ: 261 91 784, s vyloučením přednostního práva k upsání nových akcií dle ust. § 204a odst. 5, obch.zák. v důležitém zájmu společnosti, spočívající v nutnosti posílení finanční situace společnosti z důvodu realizace nových projektů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 6.200.000,-Kč (slovy: šest milionů dvěstě tisíc korun českých) se nepřipouští.2. Jediný akcionář obchodní společnost GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ: 130 00, IČ: 261 91 784, se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v důležitém zájmu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obch.zák.3. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) bude kryt emisí nových akcií. Emisní kurs jedné nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie 100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) a bude splacen upisovatelem v penězích. Emisní kurz všech nově emitovaných akcií na zvýšení základního kapitálu tedy činí 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých).4. Základní kapitál se zvyšuje v celém rozsahu upsáním celkem 40 (slovy: čtyřiceti) kusy nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) v listinné podobě (dále jen "nové akcie"). V zhledem k tomu, že jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdal, nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány předem určeným zájemcem ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obch.zák., jímž je jediný akcionář, tj. obchodní společností GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, IČ: 261 91 784. S nově emitovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny.5. Emisní kurs nových 40 (slovy: čtyřiceti) akcií je jediný akcionář povinen upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je stanovena lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno předložit jedinému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák.. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo jediného akcionáře, tj. Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ: 130 00. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě.6. Celý emisní kurz upsaný akcií, tj. 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií, a to na zvláštní účet tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku.7. Jediný akcionář souhlasí se započtením pohledávky věřitele GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, IČ: 261 91 784, ve výši celkem 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) vůči společnosti, a to pohledávek na zaplacení kupní ceny a ceny za dílo vzniklé ze smlouvy o dílo a ze smlouvy kupní, a to:1. pohledávka na kupní cenu za papír GBB 11/08 ve výši 184 850,35 Kč (slovy: jedno sto osmdesát čtyři tisíc osm set padesát korun českých a třicet pět haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O998856 splatná dne 25.09.2008;2. pohledávka na kupní cenu za papír GBB 12/08 ve výši 184 850,09 Kč (slovy: jedno sto osmdesát čtyři tisíc osm set padesát korun českých a devět setin haléře) vyúčtovaná dokladem číslo O998918 splatná dne 14.10.2008;3. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB 13/08 ve výši 139 023,00 Kč (slovy: jedno sto třicet devět tisíc dvacet tři korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O9981009 splatná dne 14.11.2008;4. pohledávka na kupní cenu za papír GBB 13/08 ve výši 156 191,14 Kč (slovy: jedno sto padesát šest tisíc sto devadesát jedna korun českých a čtrnáct haléřů) vyučtovaná dokladem číslo O9981010 sepsaná dne 14.11.2008;5. pohledávka na kupní cenu za papír GBB 16/08 ve výši 156 191,14 Kč (slovy: jedno sto padesát šest tisíc sto devadesát jedna korun českých a čtrnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000021 splatná dne 21.01.2009;6. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 12/08 ve výši 77 725,59 Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc sedm set dvacet pět korun českých a padesát devět haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000020 splatná dne 22.01.2009;7. pohledávka na cenu za dílo za tisk obálky GRB 1/09 ve výši 51 592,00 Kč (slovy: padesát jedna tisíc pět set devadesát dva korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000148 splatná dne 25.02.2009;8. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 2/09 ve výši 119 344,18 Kč (slovy: jedno sto devatenáct tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000214 splatná dne 19.03.2009; pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 4/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000341 splatná dne 29.04.2009;9. pohledávka na cenu za dílo za výrobu plakátů GBB, GRB ve výši 17 493,00 Kč (slovy: sedmnáct tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000361 splatná dne 13.05.2009;10. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č.5/09 ve výši 145 845,70 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc osm set čtyřicet pět korun českých a sedmdesát haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000390 splatná dne 25.06.2009;11. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 5/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000440 splatná dne 04.06.2009;12. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 6/09 ve výši 123 824,86 Kč (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc osm set dvacet čtyři korun českých a osmdesát šest haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000454 splatná dne 11.06.2009;13. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 6/09 ve výši 145 845,70 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc osm set čtyřicet pět korun českých a sedmdesát haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000455 splatná dne 11.06.2009;14. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 7/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000527 splatná dne 01.07.2009;15. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 6/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000529 splatná dne 01.07.2009;16. pohledávka na cenu za dílo za grafické zpracování GRB č. 7/09 ve výši 30 369,00 Kč (slovy: třicet tisíc tři sta šedesát devět korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000536 splatná dne 06.07.2009;17. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 8/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000590 splatná dne 22.07.2009;18. pohledávka na cenu za dílo za tisk obálky GRB č. 8/09 ve výši 40 222,00 Kč (slovy: čtyřicet tisíc dvě stě dvacet dva korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000614 splatná dne 25.07.2009;19. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 7-8/09 ve výši 78 890,84 Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc osm set devadesát korun českých a osmdesát čtyři haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000621 splatná dne 05.08.2009;20. pohledávka na cenu za dílo za tisk GBB č. 7-8/09 ve výši 93 459,03 Kč (slovy: devadesát tři tisíc čtyři sta padesát devět korun českých a tři setiny haléře) vyúčtovaná dokladem číslo O99000622 splatná dne 05.08.2009;21. pohledávka na cenu za dílo za tisk obálky GBB č. 7-8/09 ve výši 22 705,00 Kč (slovy: dvacet dva tisíc sedm set pět korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000623 splatná dne 05.08.2009;22. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 9/09 ve výši 142 406,11 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta šest korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000626 splatná dne 06.08.2009;23. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 9/09 ve výši 160 222,55 Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc dvě stě dvacet dva korun českých a padesát pět haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000627 splatná dne 06.08.2009;24. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č.9/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000775 splatná dne 24.09.2009;25. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 11/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000776 splatná dne 24.09.2009;26. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 12/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000873 splatná dne 19.10.2009;27. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 10/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000890 splatná dne 27.10.2009;28. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 13/09 ve výši 123 163,81 Kč (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc sto šedesát tři korun českých a osmdesát jedna haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000916 splatná dne 06.11.2009;29. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 13/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000917 splatná dne 06.11.2009;30. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 14/09 ve výši 125 088,04 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc osmdesát osm korun českých a čtyři setiny haléře) vyúčtovaná dokladem číslo O99001000 splatná dne 04.01.2010;31. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 11/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001002 splatná dne 26.11.2009;32. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 14/09 ve výši 120 210,12 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc dvě stě deset korun českých a dvanáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001003 splatná dne 26.11.2009;33. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 15/09 ve výši 125 088,04 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc osmdesát osm korun českých a čtyři setiny haléře) vyúčtované dokladem číslo O99001074 splatná dne 16.12.2009;34. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 15/09 ve výši 120 210,12 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc dvě stě deset korun českých a dvanáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001075 splatná dne 16.12.2009;35. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č.12/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001104 splatná dne 24.12.2009;36. pohledávka na cenu za dílo za tisk obálky GBB č. 12/2009 ve výši 22 705,00 Kč (slovy: dvacet dva tisíc sedm set pět korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99001154 splatná dne 14.01.2010;37. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 16/09 ve výši 107 325,85 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc tři sta dvacet pět korun českých a osmdesát pět haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001158 splatná dne 14.01.2010.Existence výše uvedených pohledávek č. 1 až č. 38 je potvrzena potvrzením auditora Ing. Karla Cejpka ze dne 31.12.2009. Tyto pohledávky pak budou započteny proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Důvodem navrhovaného započtení je snížení rozsahu závazků společnosti vůči akcionáři a vzájemnost pohledávek.K uzavření smlouvy o započtení pohledávky mezi společností GRAND PRINC a.s. se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, IČ: 261 91 784 a společností je stanovena lhůta 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávky. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o započtení pohledávky obchodní společnosti GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, IČ: 261 91 784 do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů