Trendy

781 582 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

41 533 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

629 292 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.7.2014 Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov

Historické adresy

4.2.2013 - 28.7.2014 Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov
27.1.2005 - 4.2.2013 Prostějov, Dolní 100, PSČ 79711

26955342

DIČ

od 1.2.2005

CZ26955342

Datová schránka

pekecyk

Historické názvy

19.9.2008 - 1.11.2015

Hanácké železárny a pérovny, a.s.

27.1.2005 - 19.9.2008

HŽP Holding, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4296

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.8.2009

130 000 000 Kč

Historické jmění

26.6.2006 - 17.8.2009

102 000 000 Kč

14.2.2006 - 26.6.2006

2 000 000 Kč

27.1.2005 - 14.2.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Prostějova

Bankovní účty

zvěřejněno 29.3.2017

CZ9627000000002113241328

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 29.9.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Dolní 3137/100, 796 01, Prostějov

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 28. července 2014 : Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 30.6.2014
 • 28. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 28. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 17. srpna 2009 : Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 29.6.2009.
 • 3. listopadu 2008 : S účinností od 19.09.2008 došlo ke změně obchodní firmy na Hanácké železárny a pérovny, a.s.
 • 19. září 2008 : V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost HŽP Holding, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ 269 55 342 jako nástupnickou společnost jmění zanikající společnos V důsledku fúze sloučením přešlo na společnost HŽP Holding, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ 269 55 342 jako nástupnickou společnost jmění zanikající společnos...ti Hanácké železárny a pérovny, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11, IČ 607 23 246. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 15. července 2009 - 17. srpna 2009 : Rozhodnutím představenstva MORAVIA STEEL a.s. při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, PSČ: 797 11, IČ: 26... 9 55 342, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 4269 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek:1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 28.00.000,-Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) tj. z částky 102.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dva milionů korun českých) na částku 130.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet milionů korun českých) upsáním nových akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, a to ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 28.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojená stejná práva jako s akciemi již vydanými;3) Vzhledem k tomu, že základní kapitál bude zvýšen jediným akcionářem společnosti, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obch. zák.;4)Celý rozsah zvyšovaného kapitálu a všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři společnosti - MORAVIA STEEL a.s. se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ: 739 70, IČ: 634 74 808, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1297, ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch.zák;5) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn. že emisní kurs každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč činí částku 1.000,-Kč. Úhrnný emisní kurs akcií pro jediného upisovatele činí 28.000.000,-Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých);6) Jediný akcionář společnosti- předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem doručen jedinému akcionáři ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti (30) pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Akcionář je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií ve shora uvedené lhůtě v sídle společnosti nebo po předchozí dohodě na jiném místě, v pracovní dny od 09.00 hod. do 16.00 hod. Účast notáře zajistí na své náklady.7) Jediný akcionář je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty (emisního kursu) jim upsaných akcií ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejich upsání (uzavření dohody o upsání akcií se společností), a to na zvláštní účet u banky Česká spořitelna, a.s., č.ú. 3837332/0800, který za tím účelem společnost otevřela. Emisní kurs lze splatit pouze peněžitým vkladem; zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2007 - 3. listopadu 2008 : Společnost se řídí stanovami přijatými na mimořádné valné hromadě společnosti dne 13.12.2007.
 • 26. června 2006 - 3. listopadu 2008 : Společnost se řídí stanovami přijatými na valné hromadě společnosti dne 16.5.2006.
 • 12. června 2006 - 26. června 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti HŽP Holding, a.s., se sídlem Prostějov, Dolní 100, IČ: 26955342, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4... 296, rozhodla o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek:a) základní kapitál má být zvýšen o částku 100.000.000,-- Kč (slovy: jednostomiliónůkorunčeských), tj. ze stávající částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dvamiliónykorunčeských) na částku 102.000.000,-- Kč (slovy: jednostodvamiliónykorun českých), upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští;b) společnost vydá 100.000 ks kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, přičemž každá akcie bude o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč;c) akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu, upíše předem určený akcionář pan Ing. Jiří Vybíral, bytem Prostějov, Za velodromem 2, a to v souladu s ust. § 204 odst. 5 ObchZ;d) místem upisování bude sídlo společnosti, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví v souladu s § 204 odst. 5 ObchZ na 21 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcionáři, panu Ing. Jiřímu Vybíralovi, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií akcionáři může být doručen před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti, aby písemným oznámením zaslaným nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámil tuto skutečnost upisujícímu akcionáři, panu Ing. Jiřímu Vybíralovi, bytem Prostějov, Za velodromem 2 a spolu s tímto oznámením zaslal upisujícímu akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Aby bylo uspání akcií účinné, je upisující akcionář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování;e) emisní kurz akcií se stanoví ve výši 1.000,-- Kč za jednu akcii; emisní kurz bude splacen výhradně započtením, a to níže uvedenou peněžitou pohledávkou upisujícího akcionáře, pana Ing. Jiřího Vybírala vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií, peněžitá pohledávka upisujícího akcionáře, pana Ing. Jiřího Vybírala, bytem Prostějov, Za velodromem 2 vůči společnosti, kterou lze započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií, vznikla jako nárok na zaplacení kupní ceny ve výši 100.000.000,-- Kč (slovy: jednosto miliónůkorun českých) za prodej akcií, které prodal společnosti kupní smlouvou ze dne 15.2.2005. Předmětná pohledávka se stala splatnou dne 17.4.2005;f) společnost a akcionář, pan Ing. Jiří Vybíral, jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení pohledávky uvedené v bodu f) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh takové smlouvy jsou oprávnění předložit jak společnost, tak i akcionář, pan Ing. Jiří Vybíral;g) smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být notářsky ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 ObchZ;h) akcionáři společnosti, pan Martin Vybíral, bytem Mostkovice, Lesná 541/21 a pan Bc. Viktor Vybíral, bytem Prostějov, Rumunská 2664/3 se vzdávají přednostního práva na upisování akcií;i) po navýšení základního kapitálu budou stanovy společnosti upraveny v souladu s navýšením základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů