Trendy

171 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

98 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

232 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

29.10.2013 - 9.1.2015 Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno
16.2.2005 - 29.10.2013 Brno, Heršpická 813/5, PSČ 63900

26957922

DIČ

Není plátce DPH

29.3.2005 - 30.6.2010

CZ26957922

Datum vzniku

16. února 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

9. ledna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

9. ledna 2015

Historické názvy

11.11.2013 - 9.1.2015

MCG CENTRUM, a.s.

16.2.2005 - 11.11.2013

PARKING CZ, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4299

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

2.8.2006 - 9.1.2015

5 000 000 Kč

16.2.2005 - 2.8.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 9. ledna 2015 - 9. ledna 2015 : Na podkladě notářského zápisu ze dne 11.11.2014, NZ 1245/2014, N 1316/2014, sepsaném Liběnou Pernicovou, notářkou se sídlem v Brně mezi účastníky společností MCG DEV, a.s., IČ: 269... 67 413, se sídlem: Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, spisová značka: B 4345 vedená u Krajského soudu v Brně, společností MCG CENTRUM, a.s., IČ: 269 57 922, se sídlem: Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00, spisová značka: B 4299 vedená u Krajského soudu v Brně, a společností CD CENTRUM, a.s., IČ: 262 34 122, se sídlem: Brno, Lidická 2030/20, PSČ 602 00, spisová značka: B 3498 vedená u Krajského soudu v Brně, došlo k uzavření Projektu fúze sloučením dvou akciových společností a jedné nástupnické akciové společnosti, podle kterého jmění zanikajících společností MCD DEV, a.s. a MCG CENTRUM, a.s. přešlo ve smyslu § 61 odst. 1 zákona o přeměnách na nástupnickou společnost CD CENTRUM, a.s., přičemž v důsledku přeměny (vnitrostátní fúze sloučením) nedochází k výměně akcií. V důsledku popsaného zanikající společnost MCD DEV, a.s. a zanikající společnost MCG CENTRUM, a.s. zanikly sloučením s nástupnickou společností CD CENTRUM, a.s. Jmění zanikající společnosti MCD DEV, a.s. a jmění zanikající společnosti MCG CENTRUM, a.s. přešlo na nástupnickou společnost CD CENTRUM, a.s. Rozhodným dnem fúze sloučením je stanoveno datum 1.9.2014. zobrazit více skrýt více
  • 2. října 2014 - 9. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 5. června 2006 - 2. srpna 2006 : Valná hromada obchodní společnosti PARKING CZ, a.s. přijala dne 29.5.2006 tato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:1) Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.00... 0,-Kč (slovy dva miliony korun českých) se z důvodu vytvoření zdrojů pro plánované investice společnosti v průběhu roku 2006, což povede k posílení a rozvoji podnikatelské činnosti, zvyšuje o částku 3.000.000,-Kč (slovy tři miliony korun českých) na částku 5.000.000,-Kč (slovy pět milionů korun českých), a to upsáním 100 ks (slovy jednoho sta kusů) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,-Kč (slovy třicet tisíc korun českých). Emisní kurz každé akcie činí 30.000,-Kč (slovy třicet tisíc korun českých). Převoditelnost akcií je omezena; podmínky pro převod akcií jsou uvedeny ve stanovách společnosti. Akcie nejsou kótovány.2) Emisní kurz takto vydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.3) Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis akcií dle § 204a obchodního zákoníku, neboť všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Důležitým zájmem společnosti je, aby se na zvýšení základního kapitálu podíleli pouze stávající akcionáři v poměru mezi nimi všemi dohodnutém. Vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů bude docíleno, aby některý ze stávajících akcionářů nepřevedl své přednostní právo na jiného akcionáře popř. na třetí osobu. Akcie mohou být upsány před zápisem usnesení valné hromady do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.5) Pro případ, že by všechny nové akcie nebyly upsány na základě dohody akcionářů, vylučuje se jejich nabídnutí jiným zájemcům; zvýšení základního kapitálu bude neúčinné.6) Dohoda akcionářů, podle které akcionář OHL ŽS, a.s. upíše 33 kusů akcií, akcionář MORÁVKA CENTRUM, a.s. upíše 33 kusů akcií a akcionář EVROPARKR PRAHA a.s. upíše 34 ks akcií, bude uzavřena ve formě notářského zápisu nejpozději do 15 (slovy patnácti) kalendářních dnů po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to v notářském úřadě notáře se sídlem v Praze nebo v Brně anebo na adrese Lidická 20, Brno, v zasedací místnosti společnosti MORÁVKA CENTRUM, a.s., v 8. patře budovy. Počátek běhu lhůty pro uzavření dohody akcionářů bude spolu s určením místa písemně oznámen akcionářům přítomným na této valné hromadě na adresu uvedenou v listině přítomných.7) Emisní kurz nových akcií musí být splacen v penězích v plné výši do 10 dnů ode dne uzavření dohody akcionářů, a to na zvláštní účet společnosti za tím účelem společností zřízený, číslo účtu 300 000 0258/8040 vedený u Ober Bank.8) Poukázky na akcie dle ustanovení § 204b obchodního zákoníku nebudou vydány. zobrazit více skrýt více
posunout dolů