Trendy

896 827 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

81 944 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

913 255 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 11.6.2015 Přímětická 3623/86, 669 02 Znojmo

Historické adresy

16.3.2005 - 11.6.2015 Znojmo, Přímětická 86, PSČ 66904

26961377

DIČ

Není plátce DPH

1.4.2005 - 31.12.2008

CZ26961377

Datum vzniku

16. března 2005

Datová schránka

k2kfmms

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4312

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.4.2008

650 000 000 Kč

Historické jmění

5.12.2007 - 18.4.2008

550 000 000 Kč

4.8.2005 - 5.12.2007

5 000 000 Kč

16.3.2005 - 4.8.2005

5 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Znojmo

Provozovny

od 8.11.2007

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 669 04, Znojmo - Přímětice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. října 2014 : Akcie na jméno je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady. Podpis práv a povinností spojených s akciemi je uveden v § 12 stanov.
  • 3. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. března 2005 - 3. října 2014 : Stanovy omezují převoditelnost akcií tak, že akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady.
  • 14. března 2008 - 18. dubna 2008 : a) Základní kapitál společnosti PEGAS-NW a.s., se sídlem Znojmo, Přímětická 86, PSČ: 669 04, IČ: 269 61 377, se zvyšuje z částky ve výši 550.000.000,-Kč, slovy: pět set padesát mil... ionů korun českých, o částku ve výši 100.000.000,-Kč, slovy: jedno sto milionů korun českých, nově na částku ve výši 650.000.000,-Kč, slovy: šest set padesát milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 ks, slovy: deseti kusů, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých.Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a emisní ážio je nulové.c) Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci a to dosavadnímu jedinému akcionáři společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o., se sídlem Znojmo, Přímětická 3623/86, PSČ: 669 04, IČ: 254 78 478, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762, za emisní kurz, který je rovný jejich jmenovité hodnotě, místem úpisu je sídlo společnosti: Znojmo, Přímětická 3623/86, PSČ: 669 04.d) Výše uvedený určitý zájemce upíše akcie smlouvou, jejíž návrh mu doručí představenstvo bez zbytečného odkladu ihned po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro uzavření smlouvy činí čtrnáct dnů od obdržení návrhu smlouvy o upsání akcií. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci se považuje za oznámení počátku běhu lhůty pro upsání akcií.Předem určený zájemce je povinnen splatit 100% (slovy: jedno sto procent) emisního kursu (tj. jmenovité hodnoty) upsaných akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet společnosti, který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno, a to na účet č. 1693742/0800 vededý u České spořitelny, a.s.. zobrazit více skrýt více
  • 31. října 2007 - 5. prosince 2007 : a) Základní kapitál společnosti PEGAS - NW a.s., se sídlem Znojmo, Přímětická 86, PSČ 669 04, IČ 269 61 377, se zvyšuje z částky ve výši 5.000.000,-Kč, slovy: pět milionů korun čes... kých, o částku ve výši 545.000.000,- Kč, slovy: pět set čtyřicet pět milionů korun českých, nově na částku ve výši 550.000.000,-Kč, slovy: pět set padesát milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 ks, slovy: pěti kusů, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000.,-Kč, slovy: jeden milion korun českých a 54 ks, slovy: padesáti čtyř kusů, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých.Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a emisní ážio je nulové.c) Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci a to dosavadnímu jedinému akcionáři společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o., se sídlem Znojmo, Přímětická 3623/86, PSČ 669 04, IČ 254 78 478, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762. Jediný akcionář schvaluje, aby upisování akcií bylo provedeno tak, že celý emisní kurs upisovaných akcií ve výši 545.000.000,-Kč, slovy: pět set čtyřicet pět milionů korun českých, bude splacen započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o., která vznikla na základě rámcové smlouvy o poskytnutí půjčky uzavřené dne 21.2.2006, slovy: dvacátého prvního února roku dva tisíce šest, mezi PEGAS a.s., se sídlem Znojmo, Přímětická 86, IČ 25478478 a PEGAS - NW a.s., se sídlem Znojmo, Přímětická 86, IČ 26961377 a celkem tato pohledávka činí částku ve výši 545.000.000,-Kč, slovy: pět set čtyřicet pět milionů korun českých.d) Pro upsání akcií bez využití přednostního práva se stanovuje místo úpisu - sídlo společnosti: Znojmo, Přímětická 86, PSČ 669 04.e) Upsání akcií bude provedeno ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o započtení mezi předem určeným zájemcem a společností dle ustanovení § 580 a násl. občanského zákoníku a § 358 a násl. obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovatelí ihned poté, kdy příslušný soud rozhodne o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů od doručení návrhu.f) Důvodem pro navrhované započtení pohledávky předem určenému zájemci je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek akcionáře vzniklých z výše uvedené smlouvy o půjčce a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splacení emisního kursu akcií, tedy vložením a zaúčtováním finančních prostředků, které byly společnosti původně zapůjčeny, do základního kapitálu společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nakládání s finančními prostředky, které byly společnosti zapůjčeny a dle tohoto rozhodnutí budou použity na splacení emisního kurzu. Dalším důvodem je skutečnost, že vyrovnání pohledávek v penězích by znamenalo ekonomické zatížení společnosti a bránilo by to jejímu předpokládanému rozvoji v příštím období. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů