Základní údaje

Historické adresy

10.8.2005 - 21.8.2015 Břeclav 3282, PSČ 69003

26978083

DIČ

Není plátce DPH

17.8.2005 - 24.7.2012

CZ26978083

Datum vzniku

10. srpna 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

21. srpna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

21. srpna 2015

Datová schránka

3pvcqce

Historické názvy

10.8.2005 - 21.8.2015

Vína Velké Moravy a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4393

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.9.2005 - 21.8.2015

2 000 000 Kč

10.8.2005 - 21.9.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Břeclav

Historické provozovny

10.8.2005 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 690 03, Břeclav 3282

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 21. srpna 2015 - 21. srpna 2015 : Subjekt se vymazává z veřejného rejstříku se všemi zápisy na základě zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení.
  • 30. září 2005 - 21. srpna 2015 : Valná hromada společnosti Vína Velké Moravy a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti a přijala následující usnesení:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o část... ku 400.000,- Kč na 2.400.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,b) počet upisovaných akcií: 40 ks,c) jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 10.000,- Kč,d) druh upisovaných akcií: kmenové,e) forma upisovaných akcií: na jméno,f) podoba upisovaných akcií: listinné,g) Podle § 203 odst. 2 písm. d) obch. zák. s ohledem na skutečnost, že ke zvýšení základního kapitálu dochází nepeněžitým vkladem, nevzniká akcionářům přednostní právo na úpis ve smyslu § 204a obchodního zákoníku a určuje se, že akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to majiteli nepeněžitého vkladu panu Františku Strýčkovi, r.č. 660602/0652, bytem Moravský Žižkov čp. 306, PSČ 691 01, který upíše všech 40 kusů upisovaných akcií.h) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je Advokátní kancelář Mgr. Petra Houžvičky, AK Břeclav, Jana Palacha 121/8.i) Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty bude oznámen určenému zájemci dopisem představenstva.Představenstvo společnosti v případě, že budou upsány všechny akcie tvořící částku zvýšení základního kapitálu, může a upisování ukončit i před uplynutím lhůty pro upisování akcií.j) Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.k) Celkový emisní kurs akcií je stanoven na 11.200.000,- Kč a je tvořen celkovým emisním ážiem ve výši 10.800.000,- Kč a celkovou jmenovitou hodnotou akcií ve výši 400.000,- Kč. Emisní kurs jedné akcie tedy činí 280.000,- Kč a je tvořen emisním ážiem ve výši 270.000,- Kč a nominální hodnotou akcie ve výši 10.000,- Kč.l) Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem jehož předmětem je podnik František Strýček, soukromý podnikatel, s místem podnikání Moravský Žižkov, čp. 306, PSČ 691 01, okres Břeclav, IČ: 40371255, DIČ: CZ6606020652, který byl oceněn znaleckým posudkem Ing. Ludvíka Šojdra, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Brně, pod č.j. 50 Nc 6123/2005-9, který ve znaleckém posudku pořadové číslo 2406-124/05, ocenil tento podnik částce odpovídající celkovému emisnímu kursu akcií, o něž je zvyšován základní kapitál, tedy částkou 11.200.000,- Kč. Vkladatelem shora uvedenému podniku je jeho majitel pan František Strýček, r.č. 660602/0652, bytem Moravský Žižkov čp. 306.m) Do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.n) Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné.o) Určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, a dále s ohledem na to, že nepeněžitý vklad tvoří podnik, musí být splněny podmínky § 59 odst. 5 obchodního zákoníku, § 60 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.p) Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení emisního kursu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů