Trendy

48 907 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-15 173 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

88 213 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 6.11.2014 Pekařská 598/1, Jinonice, 155 00 Praha 5

Historické adresy

16.4.2012 - 6.11.2014 Praha 5, Pekařská 695/10, PSČ 15500
20.5.2005 - 16.4.2012 Praha 5, Pekařská 1/598, PSČ 15500
28.5.2003 - 20.5.2005 Praha 9, Ke Klíčovu 56/1

27062708

DIČ

od 1.2.2004

CZ27062708

Datum vzniku

28. května 2003

Datová schránka

knfgh8j

Historické názvy

26.5.2004 - 1.2.2007

EURO BAKERIES SERVICES a.s.

28.5.2003 - 26.5.2004

Marketing Partners a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8265

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.9.2015

18 080 000 Kč

Historické jmění

28.6.2011 - 3.9.2015

3 080 000 Kč

2.11.2009 - 28.6.2011

2 670 000 Kč

3.2.2009 - 2.11.2009

2 670 000 Kč

28.5.2003 - 3.2.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 3.1.2018

CZ2608000000000007326652

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 31.1.2007

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Pekařská 598/1, 155 00, Praha - Jinonice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. září 2015 : a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), z původní výše 3,080.000,- Kč (slovy: tři miliony osmdesát tisíc a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), z původní výše 3,080.000,- Kč (slovy: tři miliony osmdesát tisíc ...korun českých) na částku 18,080.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů osmdesát tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním tisíc pěti set (1.500) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované. c)Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurs všech akcií bude splacen výhradně formou započtení, budou všechny akcie upsány předem určenými zájemci, kterými jsou v tomto případě oba akcionáři Společnosti, a to: i.Pan Kamil Goca, nar. 8. března 1975, bytem Raisova 433/2, Bubeneč, 160 00 Praha 6, který upíše 974 kusů akcií, a ii.Pan Michal Freiberger, nar. 4. září 1977, bytem Za Strahovem 384/45, Břevnov, 169 00 Praha 6, který upíše 526 kusů akcií. d)Všechny akcie budou upsány ve Smlouvách o upsání akcií, které budou uzavřeny v notářské kanceláři Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Americká 35 ve lhůtě dvou týdnů, počínaje okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí. Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. e)Připouští se možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to takto: i.celá pohledávka, kterou má akcionář pan Kamil Goca za Společností, vzniklá a existující na základě Dohody o narovnání dle § 1903 a násl. Občanského zákoníku ze dne 2.9.2015, uzavřené mezi Kamilem Gocou jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 9,740.000,- Kč (slovy: devět milionů sedm set čtyřicet tisíc korun českých). Pohledávka je splatná ke dni 1.1.2016. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky, a to i před její splatností. ii.celá pohledávka, kterou má akcionář pan Michal Freiberger za Společností, vzniklá a existující na základě Dohody o narovnání dle § 1903 a násl. Občanského zákoníku ze dne 2.9.2015, uzavřené mezi Michalem Freibergerem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, znějící na částku ve výši 5,260.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých). Pohledávka je splatná ke dni 1.1.2016. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky, a to i před její splatností. Dle vyjádření auditora Ing. Davida Martina, BA, auditorské oprávnění 2143 ze dne 2.9.2015 jsou oba tyto závazky ke dni 2.9.2015 v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi Společností a oběma akcionáři ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smluv o započtení budou pohledávky na splacení emisního kursu, které bude mít Společnost za oběma akcionáři z titulu uzavření Smluv o upsání akcií zcela splaceny a pohledávky, které mají oba akcionáři za Společností, budou rovněž zcela splaceny. Pro vyloučení veškerých pochybností, se oba akcionáři (100 % hlasů všech akcionářů) před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali výslovně do tohoto notářského zápisu svého přednostního práva na upisování akcií. zobrazit více skrýt více
  • 6. února 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 6. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
  • 6. února 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 25. května 2011 - 28. června 2011 : Valná hromada společnosti přijala dne 23.5.2011 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z částky 2.670.000,- Kč (slovy: dva mi... liony šest set sedmdesát tisíc korun českých) o částku 410.000,- Kč (slovy: čtyři sta deset tisíc korun českých) na částu 3.080.000,- Kč (slovy: tři miliony osmdesát tisíc korun českých).2. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku 410.000,- Kč se nepřipouští.3. Bude upisováno 41 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, o souhrnné jmenovité hodnotě 410.000,- Kč (dále jen "Akcie").4. Emisní kurz všech upisovaných Akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, a bude tedy činit u každé upisované Akcie částku 10.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech upisovaných Akcií činí částku 410.000,- Kč. Emisní kurz Akcií bude splacen výlučně započtením pohledávek dle bodu 8. tohoto rozhodnutí.5. Oba akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování nových akcií.6. Všechny Akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, jejímž prostřednictvím akcionář Ing. Michal Freiberger (dále jen "Akcionář 1") se souhlasem akcionáře UNITED BUSINESS a.s. (dále jen "Akcionář 2") upíše 100% nově emitovaných Akcií.7. Místem upisování Akcií bude sídlo společnosti HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Revoluční 3, Praha 1, PSČ 110 00 a doba upisování - 23.5.2011 (slovy: dvacátého třetího května roku dva tisíce jedenáct) v 15.00 hodin.8. Valná hromada Společnosti současně ve smyslu ustanovení § 187 odst.1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započteníma) pohledávky Společnosti vůči Akcionáři 1 na splacení emisního kurzu Akcií ve výši 410.000,- Kč ab) pohledávky Akcionáře 2 vůči Společnosti v celkové výši 410.000,- Kč z titulu úplaty za postoupení pohledávky vůči panu Markovi Paříkovi dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 11.4.2011, uzavřené mezi Akcionářem 1 jako postupitelem a Společností jako postupníkem.9. Dohoda o započtení pohledávek podle bodu 8 bude uzavřena do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření dohody akcionářů podle bodu 6 s tím, že předmětem započtení budou výhradně pohledávky uvedené v bodě 8 tohoto usnesení. Podpisy smluvních stran budou úředně ověřené. zobrazit více skrýt více
  • 5. ledna 2009 - 26. února 2009 : Jediný akcionář společnosti učinil dne 30.12.2008 ve formě notářského zápisu NZ 737/2008, N 806/2008, sepsaného notářem Romanem Hochmanem, toto rozhodnutí jediného akcionáře v půso... bnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií z částky 2 000 000,- Kč o částku 670 000,- Kč na částku 2 670 000,- Kč. Upisování akcií nad částku 670 000,- Kč se nepřipouští.Bude upisováno 67 ks nových kmenových listinných akcií Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10 000,- Kč (dále jen "Nové akcie"). Emisní kurz Nových akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě.Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování Nových akcií.Všechny Nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to Ing. Michalu Freibergerovi, r.č. 770904/5707, trvale bytem Hranice, Zborovská 1157, PSČ 753 01 (dále jen "Nový akcionář").Místem upisování Nových akcií bude sídlo Společnosti, které je na adrese Praha 5, Pekařská 1/598.Úpis akcií bude ve smyslu § 204 odst.5 obchodního zákoníku uskutečněn uzavřením smlouvy o upsání Nových akcií mezi Společností a určitým zájemcem - Novým akcionářem. Nový akcionář je oprávněn upsat Nové akcie do 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání Nových akcií, a to v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin. Návrh na uzavření smlouvy o upsání Nových akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upsání zašle Společnost Novému akcionáři do 3 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování Nových akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Ke splacení emisního kurzu Nových akcií byl zřízen zvláštní bankovní účet č. 2102065867/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., na jméno Společnosti. Nový akcionář je povinen splatit emisní kurz Nových akcií takto: částku 210 000,- Kč (tj. 31,3% z celkového emisního kurzu) do 3 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií a částku 460 000,- Kč (tj. 68,7% z celkového emisního kurzu) do 1 roku od přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů