Trendy

16 189 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-33 833 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

72 078 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.3.2008 Praha 7, Umělecká 588/6, PSČ 17000

Historické adresy

18.6.2003 - 25.3.2008 Praha 7, Kamenická 624/42, PSČ 17000

Adresa z obchodního rejstříku

od 15.6.2009 Praha 7 - Holešovice, Umělecká 588/6, PSČ 17000

27068978

DIČ

od 25.6.2003

CZ27068978

Datum vzniku

18. června 2003

Datová schránka

ekid5ez

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8482

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.5.2012

10 866 000 Kč

Historické jmění

7.3.2011 - 30.5.2012

90 550 000 Kč

17.1.2008 - 7.3.2011

27 000 000 Kč

11.9.2007 - 17.1.2008

27 000 000 Kč

18.7.2007 - 11.9.2007

27 000 000 Kč

18.6.2003 - 18.7.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Bankovní účty

zvěřejněno 28.9.2013

7706886001 / 5500

Historické provozovny

15.2.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Umělecká 588/6, 170 00, Praha - Holešovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 15. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 13. dubna 2012 - 30. května 2012 : Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 05.04.2012:
 • 13. dubna 2012 - 30. května 2012 : 2) Důvodem pro snížení základního kapitálu je úhrada účetní ztráty společnosti z minulých let. S částkou, odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že o úhrn sní... žených jmenovitých hodnot akcií se v účetnictví společnosti sníží ztráta z běžného účetního období roku 2010 a kumulovaná ztráta minulých účetních období. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2012 - 30. května 2012 : 1) Snižuje se základní kapitál obchodní společnosti FISRT ADVERTISMENT, a.s. z částky 90,550.000,-Kč (slovy: devadesát miliónů pět set padesát tisíc korun českých) o částku 79,684.... 000,-Kč (slovy: sedmdesát děvět miliónů šest set osmdesát čtyři tisíc korun českých) na částku 10,866.000,-Kč (slovy: deset miliónů osm set šedesát šest tisíc korun českých), a to dle ust. § 213a obchodního zákoníku, snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že nominální hodnota každé jedné akcie bude snížena z dosavadních 50.000,-Kč (slovy: padesáti tisíc korun českých) na 6.000,-Kč (slovy: šest tisíc korun českých). Počet akcí zůstává nezměněn, tedy 1811 kusů. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotu. zobrazit více skrýt více
 • 13. dubna 2012 - 30. května 2012 : 3) Lhůta pro předložení akcií společnosti k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou činí třicet pět (35) dní od zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rej... stříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. února 2011 - 7. března 2011 : Usnesením v působnosti valné hromady společnosti ze dne 14.prosince 20101) Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti FIRST ADVERTISING a.s., z částky 27.000.000,--Kč (slovy:... dvacet sedm milionů korun českých) o částku 63.550.000,--Kč (slovy: šedesát tři miliony pět set padesát tisíc korun českých) na celkovou částku 90.550.000,--Kč (slovy: devadesát milionů pět set padesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem.2) Na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti FIRST ADVERTISING a.s., bude upsán 1.271 kus kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, každý o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a emisním kursu 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)3) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to společnosti VENUS management Limited, se sídlem Seychely, Mahe, Victoria, 306 Victoria House.4) Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnosti FIRST ADVERTISING CZ a.s. předem určenému zájemce písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do třiceti (30) dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.5) Spolu s oznámením bude předem určenému zájemci zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta šesti (6) měsíců ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.6) K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a obchodní společností FIRST ADVERTISING CZ a.s. dojde v sídle obchodní společnosti FIRST ADVERTISING CZ a.s. na adrese Praha 7, Umělecká 588/6, v pracovní dny v době od 09,00 do 15,00 hod.7) Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem se připouští možnost započtení částky 63.550.000,--Kč (slovy: šedesát tři miliony pět set padesát tisíc korun českých), tj. části jeho peněžité pohledávky v celkové výši 63.563.604,--Kč (slovy: šedesát tři miliony pět set šedesát tři tisíce šest set čtyři koruny české) za obchodní společností FIRST ADVERTISING CZ a.s., vzniklé z titulu nezaplacené pohledávky dle Dohody o narovnání uzavřené dne 28.2.2010 mezi společností VENUS management Limited, jako věřitelem a obchodní společností FIRST ADVERTISING CZ a.s., jako dlužníkem.8) Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem, může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikována v odstavci 7) tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas.9) Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo obchodní společnosti FIRST ADVERTISING CZ a.s. a doručit mu ho nejpozději spolu s oznámením lhůty pro upisování akcií dle odstavce 4) tohoto usnesení.10) Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do jednoho (1) měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií.11) Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.12) S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními.13) Veřejný úpis se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2006 - 7. března 2011 : Usnesení valné hromady navrhovatele ze dne 16.10. 2006a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pě... t milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých;b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, ža akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., na adrese Praha 7, Kamenická 624/42, PSČ 170 00, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům sděleny zveřejněním oznámení v Obchodním věstníku a v deníku Právo. Společnost je povinna zveřejnit toto oznámení do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části "Ostatní skutečnosti" toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 12,5 (slovy: dvanáct celých pět desetin) nových akcií společnosti s tím, že lze upisovat pouze celé akcie;d) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - společnosti VERESK-CZ, s.r.o., se sídlem Praha 7, Kamenická 42/624, PSČ 170 00, IČ 266 86 759, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 87321 (dále také jen "určitý zájemce");e) rozhoduje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, a které budou nabídnuty určitému zájemci;- budou upsány v sídle společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., na adrese Praha 7, Kamenická 624/42, PSČ 170 00,- budou upsány ve lhůtě šesti měsíců ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva,- s tím, že počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude určitému zájemci sdělen písemným oznámením zaslaným na adresu: VERESK-CZ, s.r.o., se sídlem Praha 7, Kamenická 42/624, PSČ 170 00;f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., je stanoven částkou 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto akcie budou upisovány s využitím nebo bez využití přednostního práva;g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě jednoho měsíce od upsání akcií na zvláštní účet č. 1011068953/5500, který byl za tímto účelem zřízen u Reiffeisenbank a.s. vyjma případu, kdy část emisního kursu akcií upsaných společností VERESK-CZ, s.r.o., bude splacena započtením pohledávky společnosti VERESK-CZ, s.r.o., proti pohledávce společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., na splacení emisního kursu akcií upsaných společností VERESK-CZ, s.r.o. (blíže specifikováno pod písm. h) a i);h) připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti VERESK-CZ, s.r.o., vůči společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., ve výši 410.000,-- EUR (slovy: čtyři sta deset tisíc euro) proti pohledávce společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., vůči společnosti VERESK-CZ, s.r.o., na splacení celého emisního kursu akcií upsaných společností VERESK-CZ, s.r.o., nebo jakékoliv části emisního kursu takových akcií;i) stanovuje, že smlouva o započtení bude mezi společností FIRST ADVERTISING CZ, a.s., a společností VERESK-CZ, s.r.o., uzavřena- v sídle společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., na adrese Praha 7, Kamenická 624/42, PSČ 170 00,- ve lhůtě šesti měsíců ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.Předmětem smlouvy bude zápočet pohledávky společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., vůči společnosti VERESK-CZ, s.r.o., na splacení celého emisního kursu akcií upsaných společností VERSK-CZ, s.r.o., nebo jakékoliv části emisního kursu takových akcií, proti níže uvedené pohledávce společnosti VERESK-CZ, s.r.o., vůči společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., je pohledávkou na vrácení půjčky a zaplacení sjednaného úroku z půjčky, a to dle smlouvy o půjčce ze dne 18.7.2006, na základě které společnost VERESK-CZ, s.r.o., jako věřitel, půjčila společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., jako dlužníkovi, finanční prostředky ve výši 410.000,- EUR (slovy: čtyři sta deset tisíc euro). zobrazit více skrýt více
 • 3. června 2010 - 7. února 2011 : Usnesení valné hromady navrhovatele ze dne 30. dubna 2010a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. o částku 117.000.000,- Kč (slovy: sto sed... mnáct milionů korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 2340 (slovy: dvou tisíc třista čtyřiceti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých); b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s., na adrese Praha 7, Umělecká 588/6, PSČ 170 00, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům sděleny zveřejněním oznámení v Obchodním věstníku a v deníku Právo. Společnost je povinna zveřejnit toto oznámení do jednoho týdne poté, co nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo do jednoho týdne poté, co jí bude doručen výpis z obchodního rejstříku vyhotovený příslušným soudem obsahující v části "Ostatní skutečnosti" toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 4 a 1/3 (slovy: čtyři a jednu třetinu) nových akcií společnosti s tím, že lze upisovat pouze celé akcie;d) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. je stanoven částkou 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých);e) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií ve lhůtě jednoho měsíce od upsání akcií na zvláštní účet č. 1051027996/5500, který byl za tímto účelem zřízen u Raiffeisenbank a.s. vyjma případu, kdy část emisního kursu akcií upsaných akcionářem společností VENUS management Limited, se sídlem Seychelly, Mahi, Victoria, 306 Victoria House (dále také jen "společnost VENUS management Limited") bude splacena započtením pohledávky společnosti VENUS management Limited proti pohledávce společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných společností VENUS management Limited (blíže specifikováno pod písm. f) a g);f) připouští možnost započtení peněžité pohledávky společnosti VENUS management Limited vůči společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. ve výši 63.563.604,- Kč (slovy: šedesát tři milionů pětset šedesát tři tisíc šestset čtyři korun českých) proti pohledávce společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. vůči společnosti VENUS management Limited na splacení celého emisního kursu akcií upsaných společností VENUS management Limited nebo jakékoliv části emisního kursu takových akcií;g) stanovuje, že smlouva o započtení bude mezi společností FIRST ADVERTISING CZ, a.s. a společností VENUS management Limited uzavřena v sídle společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. na adrese Praha 7, Umělecká 588/6, PSČ 170 00, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předmětem smlouvy bude zápočet pohledávky společnosti FIRST ADVERTISING CZ, a.s. vůči společnosti VENUS management Limited na splacení celého emisního kursu akcií upsaných společností VENUS zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů