Trendy

165 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 181 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

2 574 544 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.7.2014 Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

4.2.2013 - 1.7.2014 Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
3.1.2006 - 4.2.2013 Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 11000
18.6.2003 - 3.1.2006 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

27069095

DIČ

od 4.4.2011

CZ27069095

12.3.2010 - 18.3.2011

CZ27069095

Datová schránka

xnjffwu

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8488

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.5.2012

718 200 000 Kč

Historické jmění

25.9.2008 - 18.5.2012

599 640 000 Kč

19.12.2007 - 25.9.2008

1 052 000 000 Kč

20.9.2007 - 19.12.2007

602 000 000 Kč

18.6.2003 - 20.9.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

SK32 8120 5003 0410 1091 7060

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 11. března 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. dubna 2012 - 18. května 2012 : Dne 17. dubna 2012 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele ( společnost SORVOKA HOLDINGS LIMITED ) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti nav... rhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 118 560 000,- Kč ( slovy: sto osmnáct milionů pět set šedesát tisíc korun českých). Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 51/2012, N 59/2012, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze.Základní kapitál společnosti OAKFIELD a.s. ( dále též Společnost) se zvyšuje z částky 599 640 000,- Kč ( slovy: pět set devadesát devět milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) o částku 118 560 000,- Kč ( slovy: sto osmnáct milionů pět set šedesát tisíc korun českých), na částku 718 200 000,- Kč ( slovy.: sedm set osmnáct milionů dvě stě tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Ke zvýšení základního kapitálu budou upsány 4 ( slovy: čtyři) kusy nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 29 640 000,- Kč ( slovy: dvacet devět milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) každé akcie.Emisní urz upisovaných akcií činí 1 962 063 652, 94 Kč ( jedna miliarda devět set šedesát dva milionů šedesát tři tisíc šest set padesát dva korun českých a devadesát čtyři haléřů), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí po zaokrouhlení na dvě desetinná místa cca 490 515 913,24 ,- Kč ( čtyři sta devadesát milionů pět set patnáct tisíc devět set třináct korun českých a dvacet čtyři haléřů).Předností právo na upisování akcií se neuplatní, jelikož veškeré akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem.Všechny nové akcie budou nabídbuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost SORVOKA HOLDINGS LIMITED, se sídlem Nicosia, Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th Floor, Agioi Omologites 16, 1082, Kyperská republika, zapsaná u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky Kypru pdo registračním číslem HE 295446 ( dále též jen ?SORVOKA HOLDINGS LIMITED?).Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností.Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00 ( dále jen ? Sídlo společnosti?).Lhůta pro upisování akcií činí 14 ( čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti SORVOKA HOLDINGS LIMITED,do 30 ( třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně 2 ( dva ) pracovní dny předem. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena písemně, podpisy musí být úředně ověřeny.Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určená posudkem znalce: Předmět nepeněžitého vkladu: Určený zájemce-společnost SORVOKA HOLDINGS LIMITED-splatí emisní kurs akcií výhradně nepeněžitým vkladem, kterým je pohledávka společnosti SORVOKA HOLDINGS LIMITED vůči společnosti TULAROSA a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, IČ: 273 74 548, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10140 ( dále jen ? TULAROSA?).Jedná se o tuto pohledávku skládající se z jistiny a úroků: Na základě:a) Smlouvy o převodu akcií uzavřené dne 23. prosince 2011 mezi společností Salori Holding B.V., jako prodávajícím a společností TULAROSA jako kupujícím, týkající se převodu akcií emitovaných společností AERO Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda, Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ 250 70, IČ: 000 10 545 ( pohledávka k úhradě kupní ceny);b) Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23. prosince 2011 mezi společností SORVOKA HOLDINGS LIMITED jako postupníkem a společností Salori Holding B.V. jako postupitelem;c) Dohody o úročení pohledávky ze dne 2. ledna 2012 uzavřené mezi společností SORVOKA HOLDINGS LIMITED a společností TULAROSA měla k 3. dubnu 2012 společnost SORVOKA HOLDINGS LIMITED vůči společnosti TULAROSA pohledávku v celkové výši 1 962 063 652,94 ,- Kč ( slovy: jedna miliarda devět set šedesát dva milionů šedesát tři tisíc šest set padesát dva korun českých a devadesát čtyři haléřů), z toho je jistina ve výši 1.944.721.003,99 Kč ( slovy: jedna miliarda devět set čtyřicet čtyři milionů sedm set dvacet jedna tisíc tři korun českých a devadesát devět haléřů).Za tento nepeněžitý vklad budou vydány 4 ( slovy: čtyři) kusy nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 29 640 000,- Kč ( slovy: dvacet devět milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) každá akcie.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění se považuje podel § 163a odst. 3 obchodního zákoníku za emisní ážio.Místem pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu ( postoupení) pohledávky je Sídlo Společnosti.Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu uzavřením smlouvy o vkladu ( postoupení) pohledávky činí 20 ( dvacet) pracovních dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 2. června 2008 - 25. září 2008 : Dne 28.5.2008 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele (společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED) v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti navrhovat... ele. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 111/2008, N 120/2008, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze.Základní kapitál společnosti OAKPIELD a.s. (dále též Společnost) se snižuje z částky 1.052.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda padesát dva milionů korun českých) o částku 452.360.000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát dva milionů tři sta šedesát tisíc korun českých), na částku 599.640.000,- Kč (slovy: pět set devadesát devět milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých).Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty poměrně u všech akcií Společnosti, a to tak, že: jmenovitá hodnota akcií Společnosti ve výši 200.000,- Kč se snižuje na 114.000,- Kč (slovy: sto čtrnáct tisíc korun českých jmenovitá hodnota akcií Společnosti ve výši 10.000.000,- Kč se snižuje na 5.700.000,- Kč (slovy" pět milionů sedm set tisíc korun českých jmenovitá hodnota akcií Společnosti ve výši 20.000.000,- Kč se snižuje na 11.400.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů čtyři sta tisíc korun českých).Snížení základního kapitálu Společnosti se provádí z důvodu úřebytku vlastních zdrojů Společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři Společnosti - společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED se sídlem Kanika Centre, Block B, 6 Panagioti Symeou Street, Office 504, P.C. 3105 Limassol, Kypr, registrační číslo HE 158996 (dále jen "PENTA INVESTMENTS LIMITED"), a to na bankovní účet, který pro tento účel společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED Společnosti sdělí.Představenstvo Společnosti vyzve jediného akcionáře Společnosti - společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED - aby předložil Společnosti akcie Společnosti k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích nejpozději do 30 (třiceti) dnů od provedení zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a to v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více
  • 3. prosince 2007 - 19. prosince 2007 : Dne 19.11.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele (společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhova... tele upsáním nových akcií, a to o částku 450.000.000,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 197/2007, N 217/2007, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze.- Základní kapitál společnosti OAKFIELD a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 602.000.000 Kč (slovy šest set dva miliony korun českých) o částku 450.000.000 Kč (slovy čtyři sta padesát milionů korun českých), na částku 1.052.000.000 Kč (slovy jedna miliarda padesát dva milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 45 kusů (slovy: čtyřicet pět kusů) nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie.- Emisní kurz upisovaných akcií činí 450.000.000 Kč (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).Akcie budou splaceny peněžitým vkladem.Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem: Griva Digeni, 44, Salamis House, 3. poschodí, P.C. 8020, Paphos, Kypr, zapsaná v řejstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 158996 (dále též jen "PENTA INVESTMENTS LIMITED"). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě u upsání akcií, kterou uzavře se Společností.- Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00 (dále jen "Sídlo Společnosti").- Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem.- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED - splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií.Jedná se o tuto pohledávku:Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem: Griva Digeni, 44, Salamis House, 3. poschodí, P.C. 8020, Paphos, Kypr, zapsaná v rejstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 158996 (dále též jen "PENTA INVESTMENTS LIMITED"). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností.- Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 11 00 (dále jen "Sídlo Společnosti").- Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uravření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti PENTA INVESTMENT LIMITED, do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem.- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED - splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti na splacení emisního kurzu akcií.Jedná se o tuto pohledávku:Na základě:- smlouvy o úvěru uzavřené dne 20. prosince 2006 mezi společností PENTA INVESTMENTS LIMITED jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, měla k 30. září 2007 společnost PENTA INVESMENTS LIMITED vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 1.931.988.616,20 Kč (slovy: jedna miliarda devět set třicet jedna milionů devět set osmdesát osm tisíc šest set šestnáct korun českých a dvacet haléřů).K započtení bude použita část jistiny této pohledávky ve výši 450.000.000 Kč (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých).- Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci - společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 27. srpna 2007 - 20. září 2007 : Dne 15.8.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele (společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovat... ele upsáním nových akcií, a to o částku 600.000.000,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 120/2007, N 129/2007, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze.- Základní kapitál společnosti OAKFIELD a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2.000.000,- (slovy: dva miliony korun českých) o částku 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), na částku 602.000.000,- kč (slovy: šest set dva milionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 30 kusů (slovy: třicet kusů) nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč (slovy. dvacet milionů korun českých) každé akcie- Emisní kurz upisovaných akcií činí 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých),Akcie budou splaceny peněžitým vkladem;Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Griva Digeni, 44, Salamis House, 3. poschodí, P.C. 8020, Paphos, Kypr, zapsaná v rejstříku společností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 158996 (dále též jen "PENTA INVESTMENTS LIMITED " ). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;- Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00 (dále jen "Sídlo Společnosti");- Lhůta pro upisování akcií či 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem;- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií. Určený zájemce - společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED - splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií;Jedná se o tuto pohledávku:Na základě: - smlouvy o úvěru uzavřené dne 20. září 2006 mezi společností PENTA INVESTMENTS LIMITED jako věřitelem a Společností jako dlužníkem (dále též jen "Pohledávka 1");- smlouvy o úvěru uzavřené dne 7.listopadu 2006 mezi společností PENTA INVESTMENTS LIMITED jako věřitelem a Společností jako dlužníkem (dále též jen "Pohledávka 2"); a- smlouvy o úvěru uzavřené dne 20. prosince 2006 mezi společností PENTA INVESTMENTS LIMITED jako věřitelem a Společností jako dlužníkem (dále též jen "Pohledávka 3");měla k 31. květnu 2007 společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 2.485.640.621,92 Kč (slovy: dvě miliardy čtyřista osmdesát pět milionů šest set čtyřicet tisíc šest set dvacet jedna korun českých a devadesát dva haléřů).K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), která je tvořena- jistinou v celkové výši 593.806.645 Kč (slovy: pět set devadesát tři milionů osm set šest tisíc šest set čtyřicet pět korun českých), sestávající z jistiny Pohledávky 1 ve výši 75.000.000 Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých), jistiny Pohledávky 2 ve výši 75.000.000 Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých), části jistiny Pohledávky 3 ve výši 443.806.645 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet tři milionů osm set šest tisíc šest set čtyřicet pět korun českých), a úroky Pohledávky 1 ve výši 3.408.123,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta osm tisíc sto dvacet tři korun českých) a úroky Pohledávky 2 ve výši 2.785.232,- Kč (slovy: dva miliony sedm set osmdesát pět tisíc dvě stě třicet dva korun českých);- Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnoti v Sídle Společnosti určenému zájemci - společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Sídle Společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů