Základní údaje

Historické adresy

10.8.2005 - 4.4.2012 Příbram 2, Dlouhá 141, PSČ 26101
1.11.2003 - 10.8.2005 Praha 1, Rytířská 410/6, PSČ 11000
14.7.2003 - 1.11.2003 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

Adresa z obchodního rejstříku

od 6.10.2009 Příbram, Dlouhá 141, PSČ 26101

27074846

DIČ

Není plátce DPH

17.12.2003 - 6.6.2009

CZ27074846

Datum vzniku

14. července 2003

Datum zániku v obchodním rejstříku

4. dubna 2012

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

4. dubna 2012

Historické názvy

3.3.2009 - 4.4.2012

ZAPO GROUP, a.s. v likvidaci

10.8.2005 - 3.3.2009

ZAPO GROUP, a.s.

1.11.2003 - 10.8.2005

WELLDAN CAPITAL, a.s.

14.7.2003 - 1.11.2003

EVICREST a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8527

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.8.2004 - 4.4.2012

40 000 000 Kč

14.7.2003 - 3.8.2004

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 4. dubna 2012 - 4. dubna 2012 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost ZAPO GROUP, a.s. v likvidaci se sídlem Příbram 2, Dlouhá 141, PSČ 261 01, identifikační číslo 270... 74 846. Právní důvod výmazu společnosti z obchodního rejstříku je ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 3. března 2009 - 4. dubna 2012 : Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2008 se společnost zrušuje s likvidací. Usnesení nabylo právní moci dne 20. února 2009.
  • 8. července 2004 - 3. srpna 2004 : Základní kapitál obchodní společnosti WELLDAN CAPITAL, a. s., se sídlem v Praze 1, Rytířská 410/6, PSČ 110 00, identifikační číslo 27074846, se na základě rozhodnutí jediného akcio... náře ze dne 14.6.2004 zvyšuje takto:Důvodem zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti WELLDAN CAPITAL, a.s., se sídlem Praha 1, Rytířská 410/6, PSČ 110 00, identifikační číslo 27074846, je posílení finanční stability společnosti.Základní kapitál obchodní společnosti WELLDAN CAPITAL, a. s., se sídlem Praha 1, Rytířská 410/6, PSČ 110 00, identifikační číslo 27074846, se zvyšuje o částku 38,000.000,- Kč, slovy třicetosmmiliónů korun českých, tedy ze zcela splacené částky 2,000.000,-Kč, slovy dvamilióny korun českých, na částku 40,000.000,- Kč, slovy čtyřicetmiliónů korun českých s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti WELLDAN CAPITAL, a. s., se sídlem Praha 1, Rytířská 410/6, PSČ 110 00, identifikační číslo 27074846, bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz je splácen peněžitým vkladem.Celkem bude upisováno a následně vydáno 190 kusů, slovy jednostodevadesát kusů, nových kmenových akcií společnosti WELLDAN CAPITAL a. s., znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých.Jelikož se jediný akcionář vzdal před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva a všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to panu Danielu Souralovi, rodné číslo 730511/0076, bytem Praha 1, Nové Město, Národní 1987/22, kterému tedy bude nabídnuto k upsání všech 190 kusů, slovy jednostodevadesát kusů, nových kmenových akcií společnosti WELLDAN CAPITAL, a. s., znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, a to za emisní kurz shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy za částku 200.000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, za jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, tedy za celkový emisní kurz všech nových akcií 38,000.000,- Kč, slovy třicetosmmiliónů korun českých, tedy emisní ážio je nulové.Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem panem Danielem Souralem a společností WELLDAN CAPITAL, a. s., je sídlo společnosti WELLDAN CAPITAL, a. s., a to Praha 1, Rytířská 410/6, PSČ 110 00.Lhůta pro upisování nových akcií určitým zájemcem panem Danielem Souralem, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem a společností WELLDAN CAPITAL, a. s., činí jeden měsíc.Společnost WELLDAN CAPITAL, a. s., doručí do šedesáti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, určitému zájemci panu Danielu Souralovi písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den následující po doručení tohoto návrhu určitému zájemci je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií.Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný a je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, činí 200.000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, tedy emisní ážio je nulové.Určitý zájemce pan Daniel Soural je povinen celý emisní kurz všech jím upsaných nových akcií ve výši 38,000.000,- Kč, slovy třicetosmmiliónů korun českých, splatit v rozsahu 100%, slovy jednosto procent, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií, na zvláštní účet společnosti WELLDAN CAPITAL, a. s., vedený u Volksbank CZ, a. s., pobočky Praha - Kaprova, číslo účtu 4200030990/6800, který za tímto účelem společnost WELLDAN CAPITAL, a. s. otevřela na své jméno. zobrazit více skrýt více
posunout dolů