Trendy

-12 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-39 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

11 157 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 10.2.2017 Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

21.2.2011 - 10.2.2017 Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 1661/33, PSČ 14000
23.7.2003 - 21.2.2011 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

27076687

DIČ

Není plátce DPH

14.6.2004 - 28.7.2009

CZ27076687

Datová schránka

8m6d7rr

Historické názvy

23.7.2003 - 3.11.2016

GAFFIN CZ a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8538

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 3.11.2016

8 000 000 Kč

Historické jmění

16.3.2005 - 3.11.2016

7 500 000 Kč

18.12.2003 - 16.3.2005

5 250 000 Kč

23.7.2003 - 18.12.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. listopadu 2016 : Společnost GAFFIN CZ a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 1661/33, PSČ 14000, IČO 270 76 687, změnila svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezen Společnost GAFFIN CZ a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Pod Višňovkou 1661/33, PSČ 14000, IČO 270 76 687, změnila svou právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezen...ým na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 03.11.2016. zobrazit více skrýt více
  • 12. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 17. srpna 2016 - 3. listopadu 2016 : Akcie akcionáře Petra Leidla, dat. nar. 21. dubna 1969, bytem Tylova 734, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou vydané společností GAFFIN CZ a.s. jsou zastaveny ve prospěch společnos... ti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054 (dále jen "Banka"), na základě smlouvy o zastavení listinných akcií ze dne 8. srpna 2016 uzavřené mezi Bankou a Petrem Leidlem (dále jen "Zástavce") k zajištění dluhů ze smlouvy o úvěru do výše PLN 30.000.000 ze dne 8. srpna 2016, přičemž uvedené dluhy mohou vznikat do 8. srpna 2028 do celkové výše PLN 78.000.000 (dále jen "Zástavní právo"). Zástavce se zavazuje, že po dobu trvání Zástavního práva zastavované akcie nezcizí ani nezatíží jakýmkoliv právem ve prospěch třetí osoby bez souhlasu Banky, přičemž se tyto zákazy zřizují jako věcné právo až do 8. srpna 2028. K akciím je dále zřízen zákaz zajistit po dobu trvání zástavního práva Banky nový dluh v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva ve výhodnějším pořadí, a současně zákaz zaměnit toto zástavní právo Banky za jakékoli jiné zástavní právo k těmto akciím. zobrazit více skrýt více
  • 17. srpna 2016 - 3. listopadu 2016 : Akcie akcionáře TABAK LOCAL INVESTMENTS, s.r.o., IČ: 05234972, se sídlem Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz... e, oddíl C, vložka 260430 vydané společností GAFFIN CZ a.s. jsou zastaveny ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054 (dále jen "Banka"), na základě smlouvy o zastavení listinných akcií ze dne 10. srpna 2016 uzavřené mezi Bankou a společností TABAK LOCAL INVESTMENTS, s.r.o. (dále jen "Zástavce") k zajištění dluhů ze smlouvy o úvěru do výše PLN 30.000.000 ze dne 8. srpna 2016, přičemž uvedené dluhy mohou vznikat do 8. srpna 2028 do celkové výše PLN 78.000.000 (dále jen "Zástavní právo"). Zástavce se zavazuje, že po dobu trvání Zástavního práva zastavované akcie nezcizí ani nezatíží jakýmkoliv právem ve prospěch třetí osoby bez souhlasu Banky, přičemž se tyto zákazy zřizují jako věcné právo až do 8. srpna 2028. K akciím je dále zřízen zákaz zajistit po dobu trvání zástavního práva Banky nový dluh v případě, že dojde k uvolnění zástavního práva ve výhodnějším pořadí, a současně zákaz zaměnit toto zástavní právo Banky za jakékoli jiné zástavní právo k těmto akciím. zobrazit více skrýt více
  • 17. ledna 2005 - 16. března 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti GAFFIN CZ a.s., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, IČ 27076687, učinila dne 16.12.2004 následující rozhodnutí:1) Základní kapitál... společnosti se zvyšuje o částku 2.250.000,- Kč, tj. z dosavadních 5.250.000,- Kč na 7.500.000,- Kč.2) Upisování akcií nad částku 2.250.000,- Kč se nepřipouští.3) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 45 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě, nekótovaných na oficiálním trhu, o jmenovité hodnotě 1 akcie 50.000,- Kč.4) Emisní kurs nových akcií činí 50.000,- Kč na 1 novou akcii, to znamená, že emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě akcií. Emisní ážio nevznikne. Poukázky na akcie nebudou vydány. Emisní kurs činí celkem u 45 nových akcií částku 2.250.000,- Kč.5) Veškeré nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou upsány v dohodě uzavřené podle § 205 obch. zák. všemi akcionáři ve formě notářského zápisu v kanceláři notáře JUDr. Václava Halbicha, Revoluční 2, Praha 1. Tato dohoda musí být uzavřena ve lhůtě do 20 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty pro upsání akcií oznámí představenstvo společnosti akcionářům uvedeným v tomto notářském zápise doporučenými dopisy, odeslanými na jejich adresy, uvedené v tomto notářském zápise, nebo dopisy osobně předanými, nejméně 10 dní před uplynutím této lhůty. Současně představenstvo oznámí počátek běhu této lhůty v listině vyvěšené v sídle společnosti nejméně 10 dní před uplynutím této lhůty.6) Stanoví se, aby se v dohodě podle § 205 obchodního zákoníku akcionáři zavázali ke splacení celé částky zvýšení základního kapitálu, resp. ke splacení 100% emisního kursu upisovaných akcií, tj. částky 2.250.000,- Kč do 30 dnů ode dne uzavření této dohody, a to peněžitými vklady, splacenými na zvláštní účet společnosti u banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, a to u Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1047003254/5500, v každém případě však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.7)Pokud bude zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebo pokud bude upsání akcií neúčinné z jiného důvodu, společnost je povinna vrátit bez zbytečného odkladu upisovatelům částky zaplacené při upsání akcií spolu s úrokem ve výši úroku obvykle poskytované bankami podle smlouvy o běžném účtu ke dni, kdy vznikla povinnost vrátit zaplacenou částku, v místě, v němž má společnost sídlo, a to převodem na bankovní účty, ze kterých byly částky určené na splacení emisního kursu akcií převáděny ve prospěch společnosti.Poté všichni tři akcionáři výslovně prohlásili, že se vzdávají přednostního práva na úpis nových akcií. zobrazit více skrýt více
  • 3. prosince 2003 - 18. prosince 2003 : Mimořádná valná hromada společnosti GAFFIN CZ a.s., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, IČ 27 07 66 87, učinila dne 30,10,2003 následující rozhodnutí:1) základní kapi... tál společnosti se zvyšuje o 3.250.000,- Kč, tj. z dosavadních 2.000.000,- Kč na 5.250.000,- Kč2) upisování akcií nad částku 3.250.000,- Kč se nepřipouští3) základní kapitál bude zvýšen upsáním 650 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 5.000,- Kč, neregistrovaných4) emisní kurs nových akcií činí 5.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Emisní ážio nevznikne. Poukázky na akcie nebudou vydány. Emisní kurs činí celkem u 650 nových akcií částku 3.250.000,- Kč5) veškeré nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou upsány v dohodě uzavřené podle § 205 obch. zák. všemi akcionáři ve formě notářského zápisu v kanceláři notáře JUDr. Václava Halbicha, Revoluční 2, Praha 1, přičemž tato dohoda musí být uzavřena ve lhůtě do 10 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům, uvedeným v tomto notářském zápise doporučenými dopisy, odeslanými na jejich adresy, uvedené v tomto notářském zápise, nebo dopisy osobně předanými, nejméně 9 dní před uplynutím této lhůty. Současně představenstvo oznámí počátek běhu této lhůty v listině, vyvěšené v sídle společnosti, rovněž nejméně 9 dní před uplynutím této lhůty.6) stanoví se, aby se v dohodě podle § 205 obchodního zákoníku akcionáři zavázali ke splacení celé částky zvýšení základního kapitálu, resp. ke splacení 100 % emisního kursu upisovaných akcií, tj. částky 3.250.000,- Kč do 30 dnů ode dne uzavření této dohody, a to peněžitými vklady, splacenými na zvláštní účet u banky, splňující požadavky § 163a odst. 4 obchodního zákoníku, a to u Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1047001814/5500, vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení ( nové výše) základního kapitálu do obchodního rejstříku.7) valná hromada rozhodla, že pokud bude zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebo pokud bude upsání akcií neúčinné z jiného důvodu, společnost je povinna vrátit bez zbytečného odkladu upisovatelům částky zaplacené při upsání akcií spolu s úrokem ve výši úroku obvykle poskytované bankami podle smlouvy o běžném účtu ke dni, kdy vznikla povinnost vrátit zaplacenou částku, v místě, v němž má společnost sídlo, a to převodem na bankovní účty, ze kterých byly částky určené na splacení emisního kursu akcií převáděny ve prospěch společnostiPoté všichni tři akcionáři výslovně prohlásili, že se vzdávají přednostního práva na úpis nových akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů