Základní údaje

Historické adresy

8.3.2004 - 31.12.2007Praha 10 - Malešice, Sazečská 560/8, PSČ 10825
4.8.2003 - 8.3.2004Praha 2, Karlovo náměstí č.p. 2097, PSČ 12000

27078396

DIČ

Není plátce DPH

4.2.2004 - 31.12.2007

CZ27078396

Datum vzniku

4. srpna 2003

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2007

Historické názvy

31.12.2004 - 31.12.2007

Svoboda Press a.s.

4.8.2003 - 31.12.2004

Holding Investment a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8549

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.5.2004 - 31.12.2007

388 960 000 Kč

26.11.2003 - 12.5.2004

2 000 000 Kč

4.8.2003 - 26.11.2003

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2007 - 31. prosince 2007 : Společnost Svoboda Press a.s., se sídlem Praha 10, Malešice, Sazečská 560/8, PSČ 10825, IČ 270 78 396, zanikla na základě zrušení bez likvidace, a to jako zanikající společnost v d... ůsledku fúze splynutím se společností SVO Blue AcquiCo s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ 276 55 741, jako zanikající společností do nástupnické společnosti Svoboda Press s.r.o., se sídlem Praha 10, Malešice, Sazečská 560/8, PSČ 108 25, na kterou přešlo obchodní jmění společností SVO Blue AcquiCo s.r.o. a Svoboda Press a.s., a která se tak stala právním nástupcem společností SVO Blue AcquiCo s.r.o. a Svoboda Press a.s. zobrazit více skrýt více
  • 31. prosince 2004 - 31. prosince 2007 : Na společnost Holding Investment a.s., se sídlem Praha 10, Malešice, Sazečská 560/8, PSČ 108 25, IČ 270 78 396 přešlo jmění společnosti Svoboda, grafické závody, akciová společnost... , se sídlem Praha 10, Malešice, Sazečská 560/8, PSČ 108 25, IČ 000 13 757. zobrazit více skrýt více
  • 10. května 2004 - 12. května 2004 : Dne 26. března 2004 rozhodla společnost Ceneuprint, S.A. jako jediný akcionář společnosti Holding Investment a.s. v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu takto:1.... Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 2.000.000,- Kč na 388.960.000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 386.960.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál se zvyšuje upsávním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 38.696 kusů, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady, přičemž se připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.3. Přednostní právo bude možno vykonat následujícím způsobem:(i) v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ 120 00, ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Ceneuprint, S.A. k akceptaci; lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen akcionářem do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s.;(ii) na dosavadní 1 akcii společnosti Holding Investment a.s. bude možno v prvním kole s využitím přednostního práva upsat 193,48 (slovy: jedno sto devadesát tři celých a čtyřicet osm setin) nových akcií, přičemž upisovat lze pouze celé akcie;(iii) v prvním kole bude možno s využitím přednostního práva upsat akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, přičemž akcie budou kmenové, na jméno a v listinné podobě, a emisní kurz pro každou akcii upisovanou s využitím přednostního práva bude činit 10.000,- Kč;(iv) z důvodu právní jistoty budou informace o přednostním právu v rozsahu vymezeném ustanovením § 204a odst. 2 obchodního zákoníku zveřejněny v Obchodním věstníku, a to i přestože dle názoru jediného akcionáře by tato povinnost zveřejnit informace o přednostním právu dle § 204a obchodního zákoníku v případě zvyšování základního kapitálu společnosti na základě rozhodnutí jediného akcionáře neměla být aplikována.4. Všechny akcie, které nebudou upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, budou s emisním kurzem 10.000,- Kč pro každou upisovanou akcii nabídnuty v druhém kole k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti Palace Cinemas Czech s.r.o., IČ 25 18 78 64, se sídlem Praha 1, Rytířská 8/409, PSČ 110 00 a bude je možno upsat v sídle advokání kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynou dnem doručneí návrhu smlouvy o upsání akcí společnosti Palace Cinemas Czech s.r.o., IČ 25 18 78 64, se sídlem Praha 1, Rytířská 8/409, PSČ 110 00. Lhůta pro úpis akcií v druhém kole bude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společnosti Palace Cinemas Czech s.r.o. do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s.5. Pokud nebude emisní kurz upsaných akcií splacen započtením, splatí jej upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní bankovní účet společnosti otevřený pro tento účel č.: 1365052/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Upisovatel splatí 30% emisního kurzu upsaných akcií na tento účet nejpozději do 14 dnů ode dne upsání akcií a zbývající část emisného kurzu je povinen splatit v souladu se stanovami, a to nejpozději do 1 roku od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Splacením této výše emisního kursu na uvedený zvláštní účet dojde ke splnění podmínky uvedené v § 204 odst. 1 obchodního zákoníku.6. Připouští se možnost započtení pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti, vzniklých na základě smlouvy o převodu akcií společnosti Svoboda, grafické závody, akciová společnost, se sídlem Praha 10, Sazečská 560/8, PSČ 108 25, IČ 000 13 757, uzavřené dne 4. března 2004 mezi jediným akcionářem jako převodcem a společností jako nabyvatelem proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka jediného akcionáře za společností na základě specifikované smlouvy 386.960.000,- Kč. Splacení emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávek bude provedeno na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem. Návrh této dohody zašle představenstvo společnosti jedinému akcionáři k akceptaci v den upsání akcií. Započtení se stane učinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný jediným akcionářem bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. Návrh dohody o započtení akceptovaný jediným akcionářem musí být doručen společnosti na adresu jejího sídla ve lhůtě 14 dnů.7. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů