Trendy

100 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

- 450 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

73 168 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 7.2.2013 Malešická 1936/39, Žižkov, 130 00 Praha

Historické adresy

18.4.2012 - 7.2.2013 Praha 8, U Sluncové 666/12a, PSČ 18000
19.2.2004 - 18.4.2012 Praha 7, Dělnická 12/213, PSČ 17000
1.10.2003 - 19.2.2004 Praha 2, Malá Štěpánská 9/1929, PSČ 12000

27090213

DIČ

od 16.2.2004

CZ27090213

Datum vzniku

1. října 2003

Datová schránka

j62dyky

Historické názvy

19.2.2004 - 15.5.2012

EUREON a.s.

1.10.2003 - 19.2.2004

SPV Company No. 7, a.s., člen koncernu SPV Holding, s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8922

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.11.2012

28 000 000 Kč

Historické jmění

22.3.2012 - 21.11.2012

14 000 000 Kč

29.11.2010 - 22.3.2012

4 000 000 Kč

1.10.2003 - 29.11.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2133982 / 0800

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. května 2014 : Společnost se podřídila zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech jako celku, postupem dle ust. § 777 odst. 5 ZOK.

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. listopadu 2012 - 21. listopadu 2012 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu ve společnosti ART DESIGN FUTURE a.s. z částky 14.000.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) o částku 14.000.000,- Kč... (slovy: čtrnáct milionů korun českých) na částku ve výši 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých). a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 14 (slovy: čtrnáct) kusů kmenových akcií, které budou znít na majitele, budou vydány v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 1.000.000,- Kč. Emisní kurs každé nově upisované akcie bude činit 1.000.000,- Kč. b) Jediný akcionář se vzdává svého zákonného přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu. c) Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti ART DESIGN FUTURE a.s., IČ 27090213, v Praze 8, U Sluncové 666/12a, PSČ 180 00, a to v době - v pracovních dnech od 09.00 do 16.00 hodin. e) Úpis nových 14 kusů akcií provede předem určený zájemce – jediný akcionář společnosti ART DESIGN FUTURE a.s. - JUDr. Věslav Nemeth, nar. 22.6. 1956, bytem Praha 4, Kunratice, K Borovíčku 578/30, PSČ 148 00, a to podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost ART DESIGN FUTURE a.s. a JUDr. Věslav Nemeth. Návrh smlouvy o upsání akcií je jediný člen představenstva společnosti ART DESIGN FUTURE a.s. povinen doručit předem určenému zájemci bezodkladně, nejdříve však následující den po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.f) Předem určený zájemce je povinen uzavřít smlouvu o upsání akcií se společností ART DESIGN FUTURE a.s. nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení jejího návrhu, avšak ne dříve než následujícího dne po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o výšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. g) Předem určený zájemce splatí emisní kurs nově upsaných akcií výhradně započtením pohledávky, které má akcionář JUDr. Věslav Nemeth za společností ART DESIGN FUTURE a.s. proti pohledávce společnosti ART DESIGN FUTURE a.s. na splacení emisního kurzu, k čemuž tímto jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas.-------------Započtena bude tato pohledávka akcionáře JUDr. Věslava Nemetha: • pohledávka ze smlouvy o půjčce uzavřená ze dne 12.10. 2012 mezi JUDr. Věslavem Nemethem (věřitel) a společností ART DESIGN FUTURE a.s. na částku 14.000.000,- Kč, se splatností do 12.11. 2012.-------------------------------• pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou následující: Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. akcionářem JUDr. Věslavem Nemethem a společností ART DESIGN FUTURE a.s. uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení může být uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definována pohledávka, která je předmětem započtení proti pohledávce společnosti ART DESIGN FUTURE a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkou společnosti ART DESIGN FUTURE a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zaniká a spolu s ní zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurz nově upsaných akcií.----------------------------------------------- zobrazit více skrýt více
  • 21. března 2012 - 22. března 2012 : Jediný akcionář rozhodl o zrušení rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 7.6. 2011 sepsaného formou notářského zápisu JUDr. Romanem Hochmanem, notáře v Pra... ze, pod číslem NZ 289/2011 a N 318/2011, o zvýšení základního kapitálu ve společnosti EUREON a.s. v plném rozsahu s tím, že k úpisu akcií nedošlo. Za druhé: Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu ve společnosti EUREON a.s. z částky 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na částku ve výši 14.000.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých). a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií, které budou znít na majitele, budou vydány v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 1.000.000,- Kč. Emisní kurs každé nově upisované akcie bude činit 1.000.000,- Kč. b) Jediný akcionář se vzdává svého zákonného přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu. c) Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti EUREON a.s., IČ 27090213, v Praze 7, Dělnická 12/213, PSČ 170 00, a to v době - v pracovních dnech od 09.00 do 16.00 hodin. e) Úpis nových 10 kusů akcií provede předem určený zájemce – jediný akcionář společnosti EUREON a.s. - JUDr. Věslav Nemeth, nar. 22.6. 1956, bytem Praha 4, Kunratice, K Borovíčku 578/30, PSČ 146 00, a to podpisem smlouvy o upsání akcií, Strana druhákterou uzavře společnost EUREON a.s. a JUDr. Věslav Nemeth. Návrh smlouvy o upsání akcií je člen představenstva společnosti EUREON a.s. povinnen doručit předem určenému zájemci bezodkladně, nejdříve však následující den po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. f) Předem určený zájemce je povinen uzavřít smlouvu o upsání akcií se společností EUREON a.s. nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení jejího návrhu, avšak ne dříve než následujícího dne po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o výšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. g) Předem určený zájemce splatí emisní kurs nově upsaných akcií výhradně započtením pohledávek, které má akcionář JUDr. Věslav Nemeth za společností EUREON a.s. proti pohledávce společnosti EUREON a.s. na splacení emisního kurzu, k čemuž tímto jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas.-------------------------------------------------------------Započteny budou tyto pohledávky akcionáře JUDr. Věslava Nemetha: • pohledávka ze smlouvy o půjčce uzavřená ze dne 7.10.2011 mezi JUDr. Věslavem Nemethem (věřitel) a EUREON a.s. na částku 1.500.000,- Kč,------• pohledávka ze smlouvy o půjčce uzavřená ze dne 7.11.2011 mezi JUDr. Věslavem Nemethem (věřitel) a EUREON a.s. na částku 4.500.000,- Kč,------• pohledávka ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 24.10.2011 uzavřená mezi TFH dřevěné skeletové domy, s.r.o., se sídlem Bohdalovice 84, Velké Hamry, PSČ 468 45, IČ 278 46 083, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26170, / "postupitel"/ a JUDr. Věslavem Nemethem, nar. 22.6.1956, bytem K Borovíčku 578/30, 148 00 Praha 4 - Kunratice /"postupník"/, která vznikla vůči společnosti EUREON a.s. na základě smlouvy o dílo ze dne 5.8.2011, uzavřené mezi EUREON a.s. (dlužník) a postupitelem a vystavené faktury č. 11034 ze dne 30.9.2011 na částku 4.000.000,- Kč,---------------------------------------------------• pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou následující: Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. akcionářem JUDr. Věslavem Nemethem a společností EUREON a.s. uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení může být uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definována pohledávka, která je předmětem započtení proti pohledávce společnosti EUREON a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkou společnosti EUREON a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zaniká a spolu s ní zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurz nově upsaných akcií.------------------Strana třetí zobrazit více skrýt více
  • 9. června 2011 - 21. března 2012 : Petros Tzovairis, jako jediný akcionář společnosti EUREON a.s., rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) o čás... tku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na částku ve výši 14.000.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých).a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií, které budou znít na majitele, budou vydány v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 1.000.000,- Kč. Emisní kurs každé nově upisované akcie bude činit 1.000.000,- Kč a bude splatný v českých korunách.b) Jediný akcionář se vzdává svého zákonného přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu.c) Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.d) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti EUREON a.s., IČ 27090213, v Praze 7, Dělnická 12/213, PSČ 170 00, a to v době - v pracovních dnech od 09.00 do 16.00 hodin.e) Úpis nových 10 kusů akcií provede předem určený zájemce ? JUDr. Věslav Nemeth, nar. 22.6. 1956, bytem Praha 4, Kunratice, K Borovíčku 578/30, PSČ 146 00, a to podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost EUREON a.s. a JUDr. Věslav Nemeth. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti EUREON a.s. povinno doručit předem určenému zájemci bezodkladně, nejdříve však následující den po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.f) Předem určený zájemce je povinen uzavřít smlouvu o upsání akcií se společností EUREON a.s. nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení jejího návrhu, avšak ne dříve než následujícího dne po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o výšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku.g) Předem určený zájemce splatí emisní kurs nově upsaných akcií peněžitým vkladem na zvláštní účet společnosti EUREON a.s. za tím účelem zřízený společností, ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 25. listopadu 2010 - 29. listopadu 2010 : Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z původní výše 2,000.000,-- Kč o částku ve výši 2,000.000,-- Kč na nový zák... ladní kapitál společnosti ve výši 4,000.000,-- Kč.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Dosavadní jediný akcionář má přednostní právo upsat tyto nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem.Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti Praha 7, Dělnická 12/213, PSČ 170 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí třicet (30) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude dosavadnímu jedinému akcionáři oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a současně bude předložen návrh na uzavřené smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Dosavadní jediný akcionář je tedy oprávněn upsat všech 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě.Připouští se možnost započtení dále uvedené peněžité pohledávky dosavadního akcionáře proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs upisované akcie bude splacen výhradně tímto započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost. Jedná se o pohledávku pana Petrose Tzovairise, nar. 29.04.1964, r.č. 640429/0706, bytem Radonice, Na Vyhlídce 238, vůči společnosti v celkové výši 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) z titulu poskytnutých půjček, kde se na emisní kurs započte její celková výše 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů