Trendy

1 779 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

87 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

5 208 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

23.11.2010 - 23.8.2017 Praha 5 - Smíchov, Kováků 456/28, PSČ 15000
12.11.2003 - 23.11.2010 Praha 5, Naskové 3/1100, PSČ 15000

27099997

DIČ

Není plátce DPH

22.12.2003 - 30.5.2017

CZ27099997

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. srpna 2017

Datová schránka

krwdcs5

Historické názvy

1.1.2017 - 23.8.2017

muve.cz a.s. v likvidaci

17.5.2011 - 1.1.2017

muve.cz a.s.

12.11.2003 - 17.5.2011

CENEGA INTERNATIONAL a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9001

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

5.6.2008 - 23.8.2017

9 000 000 Kč

12.11.2003 - 5.6.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. srpna 2017 - 23. srpna 2017 : Likvidace byla ukončena použitím likvidačního zůstatku likvidace muve.cz a.s. v likvidaci, Praha 5 - Smíchov, Kováků 456/28, PSČ 15000, identifikační číslo 270 99 997.
  • 1. ledna 2017 - 23. srpna 2017 : Právním důvodem likvidace je rozhodnutí jediného akcionáře o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.1.2017, sepsané ve formě notářského zápisu dne 16.12.2016.
  • 3. března 2015 - 23. srpna 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. dubna 2008 - 5. června 2008 : Dne 18.3.2008 rozhodl jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, a to z jeho současné výše 2... .000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 7.000.000,-- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu 9.000.000,-- Kč (slovy:: devět milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek:1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 7.000 (slovy: sedmi tisíc) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).2. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich nominální hodnotou, tj. bude činit 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii.3.Všech 7.000 (slovy: sedm tisíc) kusů nově upsaných akcií bude upsáno bez využití přednostního práva, a to předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem Společnosti, tj. společností CENEGA N.V. se sídlem Kleine Tocht 7 M, 1507CB Zaandam, Nizozemské království, a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi společností CENEGA N.V. a Společností. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými.4. Místem úpisu akcií bude sídlo Společnosti, tj. Praha 5, Naskové 3/1100, PSČ 150 00, přičemž lhůta pro upsání akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání jedinému akcionáři, tj. společnosti CENEGA N.V. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předloží Společnost jedinému akcionáři, tj. společnosti CENEGA N.V., ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisující akcionář povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií nejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být notářsky ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Jediný akcionář dále rozhodl o možnosti započtení části své peněžité pohledávky, a to konkrétně části ve výši 7.000.000,-- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 7.000.000,--Kč (slovy: sedm milionů korun českých), a to takto:- připouští se možnost započetní části peněžité pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti CENEGA N.V., vůči společnosti, a to konkrétně její části ve výši 7.000.000,-- Kč (slovy: sedm milionů korun českých), proti pohledávce Společnosti vůči jejímu jedinému akcionáři CENEGA N.V., na splacení emisního kurzu 7000 (slovy: sedmi tisíc) jím upisovaných nových kmenových listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), který je v celkové výši 7.000.000,-- Kč (slovy: sedm milionů korun českých).- peněžitá pohledávka jediného akcionáře, tj. společnosti CENEGA N.V., vůči společnosti u jejíž části ve výši 7.000.000,-- Kč (slovy: sedm milonů korun českých) se připouští možnost započtení, vznikla jako nárok na vrácení peněžité půjčky poskytnuté jediným akcionářem Společnosti na základě "Smlouvy o půjčce" uzavřené dne 15.12004, ve znění "Dodatku číslo 1" ze dne 31.3.2004, "Dodatku číslo 2" ze dne 4.1.2005, "Dodatku číslo 3" ze dne 15.1.2006 a "Dodatku číslo 4" ze dne 15.1.2007, přičemž závazek z předmětné "Smlouvy o půjčce" ve znění jejích čtyřech dodatků ke dni 18.3.2008 činí částku 7.446.628,79 Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc šest set dvacet osm celých sedmdesát devět setin korun českých) včetně příslušenství a z toho:- hodnota zůstatku jistiny půjčky činí 7.272.109.04 Kč (slovy: sedm milionů dvě stě sedmdesát dva tisíc jedno sto devět celých čtyři setiny korun českých).- hodnota neuhrazených úroků z jistiny půjčky činí 174.519.75 Kč (slovy: jednosto sedmdesát čtyři tisíc pět set devatenáct celých sedmdesát pět setin korun českých),Při zápočtu pohledávky jediného akcionáře, tj. společnosti Cenega N.V. z předmětné "Smlouvy o půjčce", ve znění jejích čtyřech dodatků, tj. z celkové částky 7.446.628,79 Kč včetně příslušenství proti pohledávce Společnosti ke zvýšení vkladu do základního kapitálu ve výši 7.000.000,-- Kč bude proto postupováno tak, že bude možno započíst část hodnoty zůstatku jistiny půjčky ve výši 7.000.000,-- Kč, tzn., že Společnot bude povinna po provedeném zápočtu doplatit jedinému akcionáři, tj. společnosti Cenega N.V., zbývající část jistiny, tj. v přepočtu 272.109,04 Kč a úroky z jistiny půjčky, tj. 174.519,75 Kč.Jediný akcionář zároveň rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení:Společnost a jediný akcionář, tj. společnost CENEGA N.V., jsou povinni uzavřít smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, přičemž návrh takové smlouvy je oprávněna předložit jak Společnost, tak jediný akcionář, tj. společnost CENEGA N.V. a to bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřená smlouva o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem. zobrazit více skrýt více
posunout dolů