Trendy

100 904 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 196 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

86 448 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.11.2003 Praha 9, Litvínovská 290/48, PSČ 19000

27103391

DIČ

od 7.1.2004

CZ27103391

Datová schránka

jd5evim

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9020

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.9.2017

40 000 000 Kč

Historické jmění

21.2.2017 - 16.9.2017

70 000 000 Kč

19.4.2013 - 21.2.2017

80 000 000 Kč

26.1.2012 - 19.4.2013

60 000 000 Kč

10.4.2007 - 26.1.2012

40 000 000 Kč

10.1.2005 - 10.4.2007

2 000 000 Kč

27.11.2003 - 10.1.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

251780339 / 0800

Provozovny

od 1.11.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Plzeňská 233/8, 150 00, Praha - Smíchov

... více provozoven (celkem 81) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 7. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 7. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. května 2017 - 16. září 2017 : Dne 3.5.2017 učinil jediný akcionář společnosti Květiny Novák Praha a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Květiny... Novák Praha a.s.: Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto: Jediný akcionář společnosti Květiny Novák Praha a.s. (dále také jen Společnost) snižuje základní kapitál společnosti Květiny Novák Praha a.s. o pevnou částku 30.000.000,- Kč, ze současné výše 70.000.000,- Kč na novou výši 40.000.000,- Kč po snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu o částku 30.000.000,- Kč je návrh jediného akcionáře Společnosti na snížení finanční angažovanosti tohoto akcionáře na kapitálové struktuře Společnosti, a to za účelem budoucího posílení finanční angažovanosti akcionáře a dalšího ekonomického růstu Společnosti. Snížení základního kapitálu o pevnou částku 30.000.000,- Kč bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu. Protože Společnost má pouze jediného akcionáře, bude se procesu vzetí akcií z oběhu účastnit pouze jediný akcionář, a to společnost RAVIX INVESTMENTS, LLC. Z důvodu, že zamýšlený odkup akcií jediného akcionáře nesplňuje podmínky uvedené v ust. § 322 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, při jejichž splnění by bylo nutné přistoupit k odkupu akcií na základě veřejného návrhu smlouvy, bude se v případě návrhu smlouvy na koupi akcií jediného akcionáře jednat o návrh neveřejný. K uzavření smlouvy o koupi akcií mezi Společností a jediným akcionářem, tj. společností RAVIX INVESTMENTS, LLC, dojde ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle Společnosti, na základě návrhu předloženého Společností ve znění, které je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu.Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy na koupi akcií bude ve smyslu ust. § 516 písm. e) zákona o obchodních korporacích úplatné. Výše úplaty, tj. kupní ceny, pro všechny akcie vzaté z oběhu bude ve výši 30.000.000,- Kč. Kupní cena bude splatná do 30 (třiceti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to převodem na bankovní účet jediného akcionáře Společnosti, tj. společnosti RAVIX INVESTMENTS, LLC., který akcionář na vyžádání sdělí. Pohledávka jediného akcionáře na zaplacení kupní ceny za akcie může být započtena proti pohledávce Společnosti vůči jedinému akcionáři. Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu za účelem snížení základního kapitálu výše uvedeným způsobem bude činit 30 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi Společností a jediným akcionářem, kterým je společnost RAVIX INVESTMENTS, LLC, se sídlem George T. Jurecky, Esq., 140 Sylvan Avenue F1 2. Englewood Cliffs, New Jersey 07632, Spojené státy americké, identifikační číslo 0600200447, zapsaná v registru Ministerstva financí státu New Jersey, Spojených států amerických. zobrazit více skrýt více
  • 30. září 2016 - 21. února 2017 : Dne 19.09.2016 učinil jediný akcionář společnosti Květiny Novák Praha a.s. následující rozhodnutí jediného akcionáře vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Květi... ny Novák Praha a.s.: Jediný akcionář společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu takto: Jediný akcionář společnosti Květiny Novák Praha a.s. (dále také jen Společnost) snižuje základní kapitál společnosti Květiny Novák Praha a.s. o pevnou částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), ze současné výše 80.000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých) na novou výši 70.000.000,- Kč (sedmdesát milionů korun českých) po snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) je návrh jediného akcionáře Společnosti na snížení finanční angažovanosti tohoto akcionáře na kapitálové struktuře Společnosti, a to za účelem budoucího posílení finanční angažovanosti akcionáře a dalšího ekonomického růstu Společnosti. Snížení základního kapitálu o pevnou částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu. Protože Společnost má pouze jediného akcionáře, bude se procesu vzetí akcií z oběhu účastnit pouze jediný akcionář, a to společnost RAVIX INVESTMENTS, LLC. Z důvodu, že zamýšlený odkup akcií jediného akcionáře nesplňuje podmínky uvedené v ust. § 322 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, při jejichž splnění by bylo nutné přistoupit k odkupu akcií na základě veřejného návrhu smlouvy, bude se v případě návrhu smlouvy na koupi akcií jediného akcionáře jednat o návrh neveřejný. Návrh smlouvy na koupi akcií, na základě kterého dojde ke vzetí akcií z oběhu, tvoří přílohu číslo 3 tohoto notářského zápisu. K uzavření smlouvy o koupi akcií mezi Společností a jediným akcionářem, tj. společností RAVIX INVESTMENTS, LLC, dojde ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v sídle Společnosti, na základě návrhu předloženého Společností ve znění, které je přílohou číslo 3 tohoto notářského zápisu.Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu smlouvy na koupi akcií bude ve smyslu ust. § 516 písm. e) zákona o obchodních korporacích úplatné. Výše úplaty, tj. kupní ceny, pro všechny akcie vzaté z oběhu bude ve výši 7.482.000,- Kč (sedm milionů čtyři sta osmdesát dva tisíce korun českých). Kupní cena bude splatná do 30 (třiceti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to převodem na bankovní účet jediného akcionáře Společnosti, tj. společnosti RAVIX INVESTMENTS, LLC., který akcionář na vyžádání sdělí. Pohledávka jediného akcionáře na zaplacení kupní ceny za akcie může být započtena proti pohledávce Společnosti vůči jedinému akcionáři. Lhůta pro předložení akcií vzatých z oběhu za účelem snížení základního kapitálu výše uvedeným způsobem bude činit 30 (třicet) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi Společností a jediným akcionářem, kterým je společnost RAVIX INVESTMENTS, LLC, se sídlem George T. Jurecky, Esq., 140 Sylvan Avenue F1 2. Englewood Cliffs, New Jersey 07632, Spojené státy americké, identifikační číslo 0600200447, zapsaná v registru Ministerstva financí státu New Jersey, Spojených států amerických. zobrazit více skrýt více
  • 19. března 2013 - 19. dubna 2013 : a) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.--------b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.000 (slovy: jednoho tisíce) ku... sů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každé jedné akcie a emisní kurs upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou (dále též Akcie). S nově vydanými Akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. --------------------c) Akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. ------------------------d) Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím. -----------------------e) Všechny Akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost RAVIX INVESTMENTS LLC (dále též Předem určený zájemce).--------------------------f) Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Květiny Novák Praha a.s. (dále jen Smlouva o upsání akcií). Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, je sídlo advokátní kanceláře JANÁK, ZEITHAML & spol., se sídlem Praha 5, Smíchov, Matoušova 515/12, PSČ 150 00, v pracovní dny v době od 10:00 (slovy: deseti) hodin do 15:00 (slovy: patnácti) hodin. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, činí 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci ze strany Společnosti.----------------------------g) V případě, že RAVIX INVESTMENTS LLC neupíše všechny nabídnuté akcie, je upisování akcií dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné. ------------------------h) Upisování akcií před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4 ObchZ.-----------------RAVIX INVESTMENTS LLC, jako Předem určený zájemce, je povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných akcií do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, na zvláštní účet č. 2849379389/0800, vedený u České spořitelny, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 22. prosince 2011 - 26. ledna 2012 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 40,000.000,- Kč ( slovy: čtyřicet milionů korun českých) o částku 20,000.000,- Kč ( slovy: dvacet milionů korun českých) na... částku 60,000.000,- Kč ( slovy: šedesát milionů korun českých) za následujících podmínek:a) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem.c) Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a) obchodního zákoníku, vzhledem k tomu, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva před vydáním tohoto rozhodnutí.d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.000 ( slovy. Jednoho tisíce) kusů nových kmenových akcií na majitele v listnné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč ( slovy.:dvacet tisíc korun českých).e) Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. společností RAVIX INVESTMENTS, LLC, na adrese advokátní kanceláře Janák Zeithaml & spol., se sídlem Praha 5, Smíchov, matoušova 515/12, v pracovní dny v době od 10.00 ( slovy: deseti) hodin do 15.00 ( slovy: patnácti) hodin. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem činí 15 ( slovy: patnáct) dnů ode dne doručení na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti RAVIX INVESTMENTS, LLC. V případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, bude upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku, neúčinné. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz nově upsaných akcií do 30 dnů ode dne jejich upsání peněžitým vkladem na zvláštní účet vedený u České spořitelny č.2510057399/0800. zobrazit více skrýt více
  • 2. února 2007 - 10. dubna 2007 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 25.1.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti tak: že:a) Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 38,000.000,- Kč (slovy:... třicetosm milionů korun českých). Upisování akcií nad předmětnou částku se nepřipouští.Důvodem navýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti.b) Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1.900 (slovy: jeden tisíc devětset kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každé z nich. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.c) všichni akcionáři se vzdávají svého přednostního práva na úpis akcií.d) všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci:společnosti RAVIX INVESTMENTS LLC, identifikační číslo 0600200447, se sídlem George T. Jurecky, Esq., C/O Jurecky Mak Law Group, Llc., New Jersey, USA.e) upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouštíf) akcie je zájemce oprávněn upsat v advokátní kanceláři JANÁK ZEITHAML & spol., na adrese Praha 1, Haštalská 27, v pracovní dny v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Současně s podáním návrhu do obchodního rejstříku bude zájemci, společnosti RAVIX INVESTMENTS LLC, identifikační číslo 0600200447, se sídlem George T. Jurecky, Esq., C/O Jurecky Mak Law Group, Llc., New Jersey, USA, doručen písemný návrh smlouvy o úpisu akcií s uvedením lhůty, do které má být předmětná smlouva uzavřena. Upisování před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu se v souladu s § 203 odst. 4 obch. zák. připouští. Smlouva o úpisu akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.g) upisovatel je povinen splatit 30 (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do 5 (slovy: pěti) dnů po jejich upsání na účet č. 104016349/0800 vedený u České spořitelny a.s. Zbývající část emisního kursu je upisovatel povinen splatit do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.h) upisování akcií ve druhém kole. V případě, že vybraný zájemce neupíše stanovený počet akcií v určené lhůtě, jsou oprávněni upsat všechny akcie případně jejich část dosavadní akcionáři dohodou ve smyslu § 205 obch.zák.ch) připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti Květiny Novák Praha a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu.Pohledávka společnosti RAVIX INVESTMENTS LLC proti společnosti Květiny Novák Praha a.s. vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 31.12. 2006 mezi panem Vojtěchem Novákem, r.č. 600622/0154, bytem Praha 10, Šrobárova 4, jako postupitelem a společností RAVIX INVESTMENTS LLC, jako postupníkem. Předmětem postoupení byla veškerá práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy o zajištění finančních prostředků, uzavřené dne 27.11. 2003 mezi panem Vojtěchem Novákem, r.č. 600622/0154, bytem Praha 10, Šrobárova 4 a společností Květiny Novák Praha a.s. tj včetně pohledávky na zaplacení peněžních prostředků v celkové výši 20,497.200,-Kč (slovy: dvacet milionů čtyřista devadesát sedm tisíc a dvěstě korun českých). Tato částka se sestává z jistiny ve výši 19,799.640,-Kč (slovy: devatenáct milionů sedmsetdevadesátdevět tisíc a šestsetčtyřicet korun českých) a z úroků ve výši 697.560,-Kč (slovy: šestsetdevadesátsedm tisíc pětsetšedesát korun českých), počítaných ode dne 27.11. 2003 (slovy: dvacátéhosedmého listopadu roku dvoutisícího šestého) ke dni 31.12. 2006 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvoutisícího šestého).Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávky:1)Ve Smlouvě o upsání akcií se společnost Květiny Novák Praha a.s. zaváže k uzavření Smlouvy o započtení pohledávek se společností RAVIX INVESTMENTS LLC.2)K uzavření smlouvy o započtení pohledávky společnosti Květiny Novák Praha a.s. na splacení emisního kursu akcií vůči pohledávce upisovatele tj RAVIX INVESTMENTS LLC proti společnosti Květiny Novák Praha a.s. dojdea) ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců od podpisu smlouvy o upsání akcií b) před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti Květiny Novák Praha a.s. do obchodního rejstříku3)Pro započtení bude použita jistina ve výši 19,799.640,-Kč (slovy: devatenáct milionů sedmsetdevadesátdevět tisíc a šestsetčtyřicet korun českých) a úroky ve výši 697.560,-Kč (slovy: šestsetdevadesátsedm tisíc pětsetšedesát korun českých), počítané ode dne 27.11. 2003 (slovy: dvacátéhosedmého listopadu roku dvoutisícího šestého) do dne 31.12. 2006 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvoutisícího šestého), tj. celá postoupená pohledávka v celkové výši 20,497.200,-Kč (slovy: dvacet milionů čtyřista devadesát sedm tisíc a dvěstě korun českých) zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů