Trendy

78 902 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-25 797 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

24 010 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 27.12.2010 Praha 5 - Smíchov, Malátova 543/9, PSČ 15000

Historické adresy

15.12.2004 - 27.12.2010 Praha 5, Stroupežnického 522/18, PSČ 15000
8.12.2003 - 15.12.2004 Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 11000

27105741

DIČ

od 8.6.2004

CZ27105741

Datum vzniku

8. prosince 2003

Datová schránka

ngbdamm

Historické názvy

6.2.2008 - 25.10.2010

CAFÉ EMPORIO a.s.

31.10.2007 - 6.2.2008

N.E.R. a.s.

30.9.2004 - 31.10.2007

NEW EMPORIO a.s.

8.12.2003 - 30.9.2004

Sitto Consulting, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9034

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.4.2006

26 000 000 Kč

Historické jmění

15.7.2005 - 26.4.2006

2 000 000 Kč

8.12.2003 - 15.7.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 19.3.2015

1000503817 / 3500

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 8.1.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Plzeňská 233/8, 150 00, Praha - Smíchov

... více provozoven (celkem 21) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. srpna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. srpna 2006 : Společnost NEW EMPORIO a.s., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 522/18, PSČ 15000, IČ: 27105741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9034 Společnost NEW EMPORIO a.s., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 522/18, PSČ 15000, IČ: 27105741, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9034... jako nástupnická společnost převzala v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti O.R.Café a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 14000, IČ: 26168391, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7839. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. listopadu 2007 - 13. února 2008 : Prodej části podniku označené jako NEW EMPORIO a.s., odštěpný závod č. 1, umístěné na adrese na Praha 5, Stroupežnického 522/18, PSČ 15000. Prodávající: NEW EMPORIO a.s., IČ 271 05... 741, se sídlem Praha 5, Stroupežnického 522/18, PSČ 15000, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9034. Kupující: O.H. akviziční s.r.o., IČ 281 64 814, se sídlem Na Pankráci 1062/58, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 129917. Smlouva o prodeji části podniku byla prodávajícím a kupujícím podepsána dne 29.10.2007. zobrazit více skrýt více
  • 23. března 2006 - 24. dubna 2006 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti NEWEMPORIO a.s. rozhodl dne 28.2.2006 o zvýšení základního kapitálu společnostitakto:Základní kapitál se zv... yšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých)o částku 24.000.000,- Kč (slovy: dvacetčtyři milionů korun českých)na výslednou částku 26.000.000,- Kč (slovy dvacet šest milionů korunčeských)vydáním 24 (dvaceti čtyř) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě vejmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korunčeských).Emisní kurz upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcienebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Dosavadní akcie,tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojenázůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního právave smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svéhopráva vzdal. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému jedinému zájemcispolečnosti O.R.Café a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58,Identifikační číslo: 261 68 391, zapsané v obchodním rejstříku vedenémMěstským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 7839, kterému bude nabídnutok úpisu 24 (dvacet čtyři) kusů nových akcií na jméno v listinné podobě vejmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: slovy: jeden milionkorun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude roven jejich jmenovitéhodnotě. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204odst. 5 obch. zákoníku. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavřenísmlouvy o upsání akcií, činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhusmlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvoje povinno odeslat návrh smlouvy o upsáni akcií konkrétnímu zájemci do 7(sedmi) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu zápisurozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku.Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti. Připouští se možnost započtenípeněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisníhokurzu. Část emisního kurzu akcií upsaných předem určeným jediným zájemcem vevýši 13.933.323,58 Kč (slovy: třináct milionů devět set třicet tři tisíc třista dvacet tři korun českých padesát osm haléřů) bude splacena započtenímpohledávek předem určeného jediného zájemce vůči společnosti na základědohody o započtení pohledávek mezi společností a předem určeným jedinýmzájemcem.Pohledávky předem určeného jediného zájemce, které budou započteny, jsouspecifikovány takto:a) pohledávka ve výši 13.400.286,- Kč, která vznikla na základě Smlouvy oúvěru uzavřené dne 22.2.2005 mezi společností O.R.Café a.s., se sídlem Praha4, Na Pankráci 1062/58, Identifikační číslo: 261 68 391, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 7839jakožto věřitelem a společností NEW EMPORIO a.s., se sídlem Praha 5,Stroupežnického522/18, PSČ 150 00, Identifikační číslo: 271 05 741, zapsanév obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslovložky 9034 jakožto dlužníkem ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.3.2005, jež jezpůsobilá k započtení,b) pohledávka ve výši 254.722,85 Kč, která vznikla na základě Smlouvy oúvěru jakožto úrok z poskytnutého úvěru za období od 7.4.2005 do 15.9.2005,jež je způsobilá k započtení,c) pohledávka ve výši 151.845,43 Kč, která vznikla na základě Smlouvy oúvěru jakožto úrok z poskytnutého úvěru za období od 16.9.2005 o 15.12.2005,jež je způsobilá k započtení ad) pohledávka ve výši 126.469,30 Kč, která vznikla na základě Smlouvy oúvěru jakožto úrok z poskytnutého úvěru za období od 16.12.2005 do28.2.2006, jež je způsobilá k započtení.Existence těchto pohledávek je ověřena potvrzením auditorské firmy Q-Audit,s.r.o., se sídlem Mariánské Lázně, Mírové náměstí č.p. 136, okres Cheb, PSČ353 01, IČ 611 73 339, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemv Plzni, v oddíle C., vložka 5571, a to nezávislým auditorem paní Ing.Helenou Vydrovou, evidovanou u Komory auditorů ČR pod evid. č. 0379. Jedinýakcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením výšeuvedených pohledávek konkrétního zájemce, v celkové výši 13.933.323,58 Kč(slovy: třináct milionů devět set třicet tři tisíc tři sta dvacet tři korunčeských padesát osm haléřů), které má na základě Smlouvy o úvěru ze dne22.2.2005 z titulu splácení emisního kurzu nových akcií.Dohoda o započtení s předem určeným zájemcem bude uzavřena v den provedeníúpisu akcií. Podpisy na dohodě o započtení musí být úředně ověřeny. Dohoda ozapočtení bude podepsána v sídle společnosti. Upisovatel je povinen zaplatitzbývající část emisního kurzu akcií, tj. 10.066.676,42 (slovy: deset milionůšedesát šest tisíc šest set sedmdesát šest korun českých čtyřicet dvahaléřů) ve lhůtě patnácti dnů po uzavření Smlouvy o upsání akcií na bankovníúčet společnosti NEW EMPORIO a.s. za tímto účelem zvlášť zřízený, číslo účtu1091101097/5500 vedený u Raiffeisenbank Praha a.s. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů