Trendy

337 834 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

17 586 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 147 650 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 25.1.2012Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000

Historické adresy

13.7.2004 - 25.1.2012Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 11719
7.1.2004 - 13.7.2004Praha 6, Evropská 61, PSČ 16000

Adresa z obchodního rejstříku

od 4.4.2016
od 5.2.2014Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha

Historické adresy z obchodního rejstříku

14.4.2011 - 17.9.2011Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha
10.12.2007 - 16.12.2010Praha None, 117 19
16.4.2007 - 13.10.2010

27110265

DIČ

od 24.5.2004

CZ27110265

Datum vzniku

7. ledna 2004

Datová schránka

nhacvhb

Historické názvy

7.1.2004 - 13.7.2004

ARCA CAPITAL BOHEMIA , a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9058

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.6.2006

30 000 000 Kč

Historické jmění

2.6.2005 - 19.6.2006

5 000 000 Kč

7.1.2004 - 2.6.2005

5 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1091104490 / 5500

Provozovny

od 13.7.2004

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Ovocný trh 1096/8, 110 00, Praha - Staré Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. září 2011 : Na společnost Arca Capital Bohemia, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo vnitrostátní fúzí sloučením jmění zanikající společnosti Arca Aviation a.s., IČ: 28504861, se sídlem Na společnost Arca Capital Bohemia, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo vnitrostátní fúzí sloučením jmění zanikající společnosti Arca Aviation a.s., IČ: 28504861, se sídlem... Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 14911, a zanikající společnosti COLLY, s.r.o., IČ: 25577964, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 82421. zobrazit více skrýt více
  • 13. října 2010 : Na společnost Arca Capital Bohemia, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo na základě vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Arca Real Estate a.s., IČ: 27886 Na společnost Arca Capital Bohemia, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo na základě vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Arca Real Estate a.s., IČ: 27886...476, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8/1096, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11775, a zanikající společnosti ATRICIO a.s., IČ: 27233201, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9891, a to podle projektu přeměny ze dne 16.6.2010 s rozhodným dnem fúze 1.1.2010. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. dubna 2006 - 9. června 2006 : Jediný akcionář akciové společnosti s obchodní firmou Arca Capital Bohemia, a.s., vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhodl v souladu s...  § 203 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ: 117 19, upsáním nových akcií z hodnoty 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za těchto podmínek:- bude upsáno 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé 100.000,- Kč;- emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia;- součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti;- upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionářespolečností ARCA CAPITAL LTD, se sídlem 4th Floor, 3 Tenderden Street, Hanover Square, London, W1S 1 TD, zapsaná v rejstříku společností pro Anglii a Wales pod číslem 4757444;- v termínu do dvou týdnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři ARCA CAPITAL LTD návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář jeho nové akcie upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku;- upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku;- přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcí musí být úředně ověřeny;- k upsání akcií dojde doručením akceptovaného návrhu smlouvy na úpis akcií na adresu sídla společnosti;- místem upisování je sídlo společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8;- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) může jediný akcionář upsat 5 (slovy: pět) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), upisovat lze pouze celé akcie;- jediný akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený, číslo účtu 1326911036/2400, vedený u eBanky, a.s., ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti;- pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti;- jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je s využitím přednostního práva jediného akcionáře, není přípustný. zobrazit více skrýt více
  • 11. října 2005 - 28. února 2006 : Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dle ust. § 190 obchodního zákoníku ze dne 11.5.2005 o zvýšení v souladu s § 203 obchodního zákoníku základního kapitálu společnos... ti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, upsáním nových akcií z hodnoty 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) o částku 25.000.000,-- kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za následujících podmínek:- bude upsáno 250 (slovy: dvě stě padesát kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 100.000 Kč,- emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia,- součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 25.000.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti,- upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští- všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře společností ARCA CAPITAL LTD, se sídlem Suite 401, Albany House 324-326 Regents Street, London W 1B 3BL, zapsaná v rejstříku společností pro Anglii a Wales pod číslem 4757444,- v termínu do dvou týdnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři ARCA CAPITAL LTD návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář jeho nové akcie společnosti upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku,- upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku,- přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny,- k upsání akcií dojde doručením akceptovaného návrhu smlouvy na úpis akcií na adresu sídla společnosti,- místem upisování je sídlo společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8,- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) může jdiný akcionář upsat 250 (dvě stě padesát) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), upisovat lze pouze celé akcie,- jediný akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený číslo účtu 1326911028/2400 vedený u eBanky, a.s. ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti,- pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení záklalního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti,- jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je s využitím přednostního práva jediného akcionáře, není přípustný zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů