Trendy

277 387 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-8 248 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

769 367 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.1.2012 Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000

Historické adresy

13.7.2004 - 25.1.2012 Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 11719
7.1.2004 - 13.7.2004 Praha 6, Evropská 61, PSČ 16000

Adresa z obchodního rejstříku

od 5.2.2014 Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha

27110265

DIČ

od 24.5.2004

CZ27110265

Datum vzniku

7. ledna 2004

Datová schránka

nhacvhb

Historické názvy

7.1.2004 - 13.7.2004

ARCA CAPITAL BOHEMIA , a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9058

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.6.2006

30 000 000 Kč

Historické jmění

2.6.2005 - 19.6.2006

5 000 000 Kč

7.1.2004 - 2.6.2005

5 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1091104490 / 5500

Provozovny

od 13.7.2004

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Ovocný trh 1096/8, 110 00, Praha - Staré Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 17. září 2011 : Na společnost Arca Capital Bohemia, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo vnitrostátní fúzí sloučením jmění zanikající společnosti Arca Aviation a.s., IČ: 28504861, se sídlem Na společnost Arca Capital Bohemia, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo vnitrostátní fúzí sloučením jmění zanikající společnosti Arca Aviation a.s., IČ: 28504861, se sídlem... Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 14911, a zanikající společnosti COLLY, s.r.o., IČ: 25577964, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 82421. zobrazit více skrýt více
  • 13. října 2010 : Na společnost Arca Capital Bohemia, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo na základě vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Arca Real Estate a.s., IČ: 27886 Na společnost Arca Capital Bohemia, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo na základě vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Arca Real Estate a.s., IČ: 27886...476, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8/1096, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11775, a zanikající společnosti ATRICIO a.s., IČ: 27233201, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9891, a to podle projektu přeměny ze dne 16.6.2010 s rozhodným dnem fúze 1.1.2010. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 19. dubna 2006 - 9. června 2006 : Jediný akcionář akciové společnosti s obchodní firmou Arca Capital Bohemia, a.s., vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhodl v souladu s...  § 203 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ: 117 19, upsáním nových akcií z hodnoty 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za těchto podmínek:- bude upsáno 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé 100.000,- Kč;- emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia;- součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti;- upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;- všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionářespolečností ARCA CAPITAL LTD, se sídlem 4th Floor, 3 Tenderden Street, Hanover Square, London, W1S 1 TD, zapsaná v rejstříku společností pro Anglii a Wales pod číslem 4757444;- v termínu do dvou týdnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři ARCA CAPITAL LTD návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář jeho nové akcie upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku;- upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku;- přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcí musí být úředně ověřeny;- k upsání akcií dojde doručením akceptovaného návrhu smlouvy na úpis akcií na adresu sídla společnosti;- místem upisování je sídlo společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8;- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) může jediný akcionář upsat 5 (slovy: pět) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), upisovat lze pouze celé akcie;- jediný akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený, číslo účtu 1326911036/2400, vedený u eBanky, a.s., ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti;- pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti;- jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je s využitím přednostního práva jediného akcionáře, není přípustný. zobrazit více skrýt více
  • 11. října 2005 - 28. února 2006 : Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dle ust. § 190 obchodního zákoníku ze dne 11.5.2005 o zvýšení v souladu s § 203 obchodního zákoníku základního kapitálu společnos... ti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, upsáním nových akcií z hodnoty 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) o částku 25.000.000,-- kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) na 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za následujících podmínek:- bude upsáno 250 (slovy: dvě stě padesát kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 100.000 Kč,- emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia,- součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 25.000.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti,- upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští- všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře společností ARCA CAPITAL LTD, se sídlem Suite 401, Albany House 324-326 Regents Street, London W 1B 3BL, zapsaná v rejstříku společností pro Anglii a Wales pod číslem 4757444,- v termínu do dvou týdnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doručí společnost upisovateli a jedinému akcionáři ARCA CAPITAL LTD návrh smlouvy o úpisu akcií, kterou bude jediný akcionář jeho nové akcie společnosti upisovat a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku,- upisování akcií bude ve smlouvě vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku,- přednostní právo bude jediný akcionář jako upisovatel oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Jediný akcionář je povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit společnosti. Podpisy všech osob na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny,- k upsání akcií dojde doručením akceptovaného návrhu smlouvy na úpis akcií na adresu sídla společnosti,- místem upisování je sídlo společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8,- na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) může jdiný akcionář upsat 250 (dvě stě padesát) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), upisovat lze pouze celé akcie,- jediný akcionář splatí emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti, zvlášť k tomuto účelu zřízený číslo účtu 1326911028/2400 vedený u eBanky, a.s. ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti,- pokud jediný akcionář nevyužije svého přednostního práva na upisování akcií, ke zvýšení záklalního kapitálu nedojde a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude platnosti,- jiný způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, než jakým je s využitím přednostního práva jediného akcionáře, není přípustný zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů