Základní údaje

Sídlo

od 6.1.2015 Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha 8

Historické adresy

6.12.2007 - 6.1.2015 Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 17000
29.3.2005 - 6.12.2007 Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1566/2b, PSČ 17004
16.1.2004 - 29.3.2005 Praha 3, Orlická 4/2020, PSČ 13000

27116913

DIČ

od 28.5.2013

CZ27116913

Datum vzniku

16. ledna 2004

Datová schránka

2cbfqmx

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9100

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.4.2017

300 000 000 Kč

Historické jmění

27.4.2016 - 25.4.2017

291 000 000 Kč

23.4.2015 - 27.4.2016

284 000 000 Kč

22.4.2014 - 23.4.2015

253 000 000 Kč

26.4.2013 - 22.4.2014

230 000 000 Kč

25.4.2012 - 26.4.2013

210 000 000 Kč

29.4.2011 - 25.4.2012

164 800 000 Kč

30.9.2010 - 29.4.2011

149 800 000 Kč

21.4.2010 - 30.9.2010

145 000 000 Kč

23.7.2009 - 21.4.2010

120 000 000 Kč

29.3.2005 - 23.7.2009

100 000 000 Kč

16.1.2004 - 29.3.2005

60 000 000 Kč

Podřízené subjekty u ČNB

Ano (celkem 20) ( zobrazit podrobnosti )

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 16. ledna 2004 : Společnost byla dne 7.10.2003 založena jediným zakladatelem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, a to zak Společnost byla dne 7.10.2003 založena jediným zakladatelem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, a to zak...ladatelskou listinou a rozhodnutím jediného zakladatele sepsanými ve formě notářského zápisu sp. zn. NZ 398/2003, N 409/2003. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. července 2014 - 11. července 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 18. července 2014 - 11. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 1. září 2010 - 30. září 2010 : Rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, jediného akcionáře společnosti Pojišťovna VZP, a.s., o zvýšení základního kapitálu ze dne 26.8.2010:1. Základní kapitál s... polečnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 4.800.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 30 kusů akcií společnosti, které budou znít na jméno, budou vydány v zaknihované podobě, jmenovitá hodnota každé upsané akcie bude činit 160.000,- Kč. Nově vydané akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.2. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.3. V souladu s ustanovením § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, bylo určeno, že všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 411 97 518.4. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Pojišťovna VZP, a.s., IČ 271 16 913.5. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů a začíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Za tímto účelem jediný akcionář pověřuje představenstvo společnosti, aby písemným oznámením, zaslaným nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, oznámilo tuto skutečnost upisovateli a spolu s tímto oznámením zaslalo upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií. Aby bylo upsání akcií účinné, je upisovatel povinen doručit jím podepsanou smlouvu o upsání akcií (s úředně ověřeným podpisem) nejpozději ve lhůtě určené pro upsání akcií do místa upisování.6. Místem upisování bude sídlo společnosti Pojišťovna VZP, a.s., na adrese Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1566/2b.7. Emisní kurs nově upsaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a činí 160.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurs bude splacen v penězích na zvláštní účet společnosti Pojišťovna VZP, a.s., vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 239211897/0300.8. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií v celé výši ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 8. prosince 2004 - 29. března 2005 : Zapisuje se usnesení o zvýšení základního kapitálu:a) Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se základní kapitál společnosti zvyšuje o 40.000.000,- K... č (slovy: čtyřicet milionů korun českých), tj. na celkovou výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), a to upsáním nových akcií dosavadním jediným akcionářem společnosti - Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 400 ks nových kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- každá.c) Místo úpisu akcií je sídlo společnosti. K upsání akcií dosavadním jediným akcionářem společnosti dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře tento akcionář se společností, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci jako upisovateli oznámen současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. K upsání akcií dojde na základě návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který předloží společnost tomuto jedinému akcionáři ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K uzavření této smlouvy (k upsání akcií) poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu čtrnáct dnů od jejího předložení.d) Emisní kurs nových upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.e) Jediný akcionář společnosti, který se podílí na zvýšení základního kapitálu společnosti, splatí jím upsané akcie v plné výši peněžitým vkladem ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od upsání nových akcií, a to v bezhotovostní podobě zasláním na zvláštní účet společnosti ve smyslu § 204 odst. 3 obchodního zákoníku č.účtu 171255315/0600 u GE Capital Bank, a.s.Za datum splacení se považuje datum připsání celé ceny za upsané akcie na účet společnosti.Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů