Trendy

338 459 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

23 482 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

264 368 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.12.2012 tř. Dukelských hrdinů 3653/1, 695 01 Hodonín

Historické adresy

18.10.2005 - 13.12.2012 Hodonín, Dukelských hrdinů 3653/1, PSČ 69558
26.8.2005 - 18.10.2005 Praha 3, Havlíčkovo náměstí 182/2, PSČ 13000
3.8.2004 - 26.8.2005 Praha 3, Ježkova 944/9, PSČ 13000
14.1.2004 - 3.8.2004 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

27117651

DIČ

od 1.9.2005

CZ27117651

Datová schránka

uz3ds29

Historické názvy

3.8.2004 - 29.7.2008

Jáchymov invest a.s.

14.1.2004 - 3.8.2004

BRIXDAL a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9106

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.9.2008

30 000 000 Kč

Historické jmění

26.8.2008 - 15.9.2008

10 000 000 Kč

14.1.2004 - 26.8.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hodonín

Bankovní účty

zvěřejněno 12.4.2013

4200086548 / 6800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.7.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Havlíčkovo náměstí 189/2, 130 00, Praha - Žižkov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 3. července 2014 - 26. července 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 3. července 2014 - 26. července 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 29. července 2008 - 26. srpna 2008 : Jediný Akcionář rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady společnosti v souladu s ust. § 190 obchodního zákoníku takto:Za prvé: Konstatuje se, že základní kapitál Společnosti č... iní 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je zcela splacen.Za druhé: Jediný Akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v důležitém zájmu Společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 ObchZ.Za třetí: Pro posílení stability a finanční situace Společnosti a realizace nových projektů zvyšuje se základní kapitál Společnosti peněžitým vkladem z dosavadního kapitálu ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku ve výši 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) a to upsáním nových akcií tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) se nepřipouští.Za čtvrté: Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:Počet: 80 (slovy: osmdesát) akciíJmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), přičemž emisní kurs jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě.Druh: kmenovéForma: na majitelePodoba: listinné akcieZa páté: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno jediným předem určeným zájemcem, současně Jediným Akcionářem, Ing. Janem Gaszczykem, r.č. 630114/1660, bytem Praha 9, Vysokovská 1192/50, PSČ 193 00, který upíše 80 (slovy: osmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějící na majitele.Emisní kurs akcie je roven její jmenovité hodnotě. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 ObchZ. uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a Společností. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Za šesté: Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto:Úpis akcií proběhne v sídle Společnosti na adrese Hodonín, Dukelských hrdinů 3653/1, PSČ 695 58. K upsání akcií se poskytuje upisovateli ze strany Společnosti třicetidenní (30) lhůta, která začne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo Společnosti je povinno předložit jedinému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Za sedmé: Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu takto:a) ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávky bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky Jediného Akcionáře a současně jediného konkrétního zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti vůči Jedinému Akcionáři na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, a to pohledávky Jediného Akcionáře ve výši 8.000.000,- Kč (osm milionů korun českých) z titulu nároku na vrácení půjčky dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.7.2008 (slovy: jedenáctého července roku dvoutisícího osmého) na částku 8,000.000,- Kč (osm milionů korun českých), (příloha notářského zápisu), ze které bude započtena částka ve výši 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých).Představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o započtení pohledávky Společnosti věřiteli - Jedinému Akcionáři do deseti (10) dnů ode dne upsání akcií.b) v případě, že nedojde k uzavření dohody o započtení pohledávky, jak je uvedeno v odstavci a) tohoto článku, je určitý zájemce Jediný Akcionář povinen ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne upsání nových akcií splatit celý emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet emitenta vedený Volksbank CZ, a.s., č. účtu 4200086548/6800 tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti v obchodním rejstříku.Za osmé: Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávky Jediného Akcionáře proti pohledávce Společnosti vůči Jedinému Akcionáři na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, pokud Jediný Akcionář upíše nové akcie Společnosti, a to pohledávky vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.7.2008 (slovy: jedenáctého července roku dvoutisícího osmého) na částku 8,000.000,- Kč (osm milionů korun českých), ze které bude započtena jedinému Akcionáři částka ve výši 8,000.000,- Kč (osm milionů korun českých).Souhlas se započtením pohledávky shora uvedené, se vyslovuje zejména z důvodu snížení rozsahu závazků Společnosti vůči Jedinému Akcionáři a vzájemnost pohledávek.Za deváté: Ukládá představenstvu Společnosti, aby do třiceti dnů (30) po upsání nových akcií a po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podalo bez zbytečného odkladu návrh na zápis základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný Akcionář dále ukládá představenstvu Společnosti, aby zajistilo vydání nových akcií jako listinných cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů