Trendy

10 524 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 118 344 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

198 373 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

25.10.2004 - 1.1.2015 Plzeň, Podnikatelská 15, čp. 1094, PSČ 30412
20.1.2004 - 25.10.2004 Praha 10, Rybalkova 43, čp. 177, PSČ 10100

27119297

DIČ

Není plátce DPH

2.2.2004 - 1.1.2015

CZ27119297

Datum vzniku

20. ledna 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2015

Historické názvy

6.6.2006 - 1.1.2015

PROPERTY PODNIKATELSKÁ a.s.

20.1.2004 - 6.6.2006

PROPERTY SCHNEIDER a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9116

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.9.2009 - 1.1.2015

36 000 000 Kč

16.1.2006 - 14.9.2009

161 000 000 Kč

20.1.2004 - 16.1.2006

360 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Plzně

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2015 - 1. ledna 2015 : Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.
  • 1. ledna 2015 - 1. ledna 2015 : Společnost PROPERTY PODNIKATELSKÁ a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 15, č.p. 1094, PSČ 304 12, IČ 271 19 297, zanikla v rámci vnitrostátní fúze sloučením se společností Masokomb... inát Plzeň s.r.o., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1094/15, PSČ 301 00, IČ 008 84 600, jakožto společností nástupnickou. zobrazit více skrýt více
  • 24. července 2014 - 1. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 24. července 2014 - 1. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 24. července 2014 - 1. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 20. ledna 2004 - 1. ledna 2015 : Datum podpisu zakladatelské smlouvy: 5.12.2003
  • 27. května 2009 - 14. září 2009 : Jediný akcionář společnosti PROPERTY PODNIKATELSKÁ a.s. rozhodl dne 11.5.2009 o snížení základního kapitálu společnosti PROPERTY PODNIKATELSKÁ a.s. takto:1. Důvod snížení základníh... o kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti (snížení kapitálové přiměřenosti) s tím, že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo způsobem a za podmínek dále uvedených.2. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o pevnou částku ve výši 125.000.000,- Kč (jedno sto dvacet pět milionů korun českých) z dosavadní výše 161.000.000,- Kč (jedno sto šedesát jedna milionů korun českých) na novou výslednou výši 36.000.000,- Kč (třicet šest milionů korun českých).3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou ve výši 125.000.000,- Kč (jedno sto dvacet pět milionů korun českých) /případně ve výši, v jakém jediný akcionář či akcionáři společnosti akceptují veřejný návrh smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu/ odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši vyplacena jedinému akcionáři (či akcionářům) společnosti způsobem a za podmínek dále uvedených.4. Způsob snížení základního kapitálu:a) Snížení základního kapitálu společnosti bude v souladu s ust. § 213c odst. 1, písm. b) obchodního zákoníku provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií společnosti z oběhu (dále jen veřejný návrh smlouvy) adresovaného jedinému akcionáři či akcionářům společnosti s následným protokolárním zničením takto stažených akcií s tím, že veřejný návrh smlouvy bude obsahovat náležitosti stanovené ve smyslu ust. § 213c a ust. § 183a obchodního zákoníku. Předmětem veřejného návrhu smlouvy budou kmenové akcie na majitele, jejichž souhrn jmenovitých hodnot dosáhne částky ve výši 125.000.000,- Kč (jedno sto dvacet pět milionů korun českých) s tím, že výše úplaty (kupní cena) za akcie bude vždy odpovídat jmenovité hodnotě nabízených akcií.b) Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky stanovené v odst. 3 tohoto rozhodnutí, o níž má být základní kapitál společnosti snížen, mění se postup při snižování základního kapitálu dle odst. 3 tohoto rozhodnutí na postup dle ust. § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku s tím, že základní kapitál společnosti bude v takovém případě snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které se podaří vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy s tím, že nejvýše bude základní kapitál společnosti snížen o částku uvedenou v odst. 3 tohoto rozhodnutí. Představenstvo se v takovém případě pověřuje podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude jediným akcionářem či akcionáři společnosti přijat veřejný návrh smlouvy a rozhodnout o změně stanov společnosti (počet akcií) ve smyslu ust. § 173 odst. 3 obchodního zákoníku a to v závislosti na jmenovitých hodnotách akcií, které se podaří vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy.5. Uveřejnění veřejného návrhu: Veřejný návrh smlouvy uveřejní představenstvo společnosti způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady.6. Úplata za převod akcií: Úplata (kupní cena) za akcie převáděné na společnost na základě veřejného návrhu smlouvy je splatná do 3 (tří) měsíců od zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet, který jediný akcionář či akcionáři společnosti písemně sdělí při předložení akcií.7. Lhůta pro předložení akcií: K předložení listinných akcií se určuje lhůta v délce 2 (dvou) měsíců, která počne běžet do 14 (čtrnácti) dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty oznámí představenstvo akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady spolu s výzvou k předložení akcií. Jediný akcionář či akcionáři společnosti jsou oprávněni v této lhůtě předložit své akciev sídle společnosti na adrese Plzeň, Podnikatelská 15, čp. 1094, PSČ 304 12, a to každý pracovní den v běžnou pracovní dobu od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo v takovém případě stanoví dodatečnou lhůtu, která nebude kratší 3 (tří) týdnů. Její počátek spolu s upozorněním dle ust. § 214 odst. 1 obchodního zákoníku bude akcionářům oznámen stejně jako počátek běhu řádné lhůty.8. Účinnost snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu nabude účinnosti zápisem snížení základního kapitálu, tj. zápisem nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 13. října 2005 - 16. ledna 2006 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 10. 10. 2005 o snížení základního kapitálu společnosti.a) Důvodem dobrovolného snížení základního kapitálu společnosti je naplnění požadavku... účetních obecně závazných právních předpisů o věrném a poctivém obrazu finanční situace společnosti a výši jejího vlastního kapitálu a úspora nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky a to vytvořením předpokladu pro zánik reálně nevymahatelné pohledávky společnosti za obchodní společností SCHNEIDER - GROUP, a.s. se sídlem Plzeň, Americká 68, okres Plzeň-město, PSČ 301 50, identifikační číslo (IČ): 25216970, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 685 (dále jen jako společnost SCHNEIDER - GROUP, a.s.) jako svým jediným akcionářem, které odpovídá povinnost společnosti SCHNEIDER - GROUP, a.s. peněžitě zaplatit společnosti hodnotu nepeněžitého vkladu ve smyslu ust. § 59 odst. 2 obchodního zákoníku ve výši 199.000.000,- Kč (jedno sto devadesát devět milionů korun českých) a to vzájemným započtením pohledávek v procesu snižování základního kapitálu na pohledávku společnosti SCHNEIDER - GROUP, a.s. vůči společnosti na zaplacení kupní ceny za úplatné vzetí akcií společnosti z oběhu. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu tak bude použita na plnění akcionářům - na zánik reálně nevymahatelné pohledávky společnosti za obchodní společností SCHNEIDER - GROUP, a.s.b) Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 360.000.000,- Kč (tři sta šedesát milionů korun českých) na novou výši 161.000. 000,- Kč(jedno sto šedesát jedna milionů korun českých), tedy o pevnou částku 199.000.000,- Kč (jedno sto devadesát devět milionů korun českých).c) Snížení základního kapitálu bude provedeno na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií společnosti (dále jen veřejný návrh smlouvy) a jejich následné zničení s tím, že veřejný návrh smlouvy bude obsahovat náležitosti stanovené ve smyslu ust. § 213c a ust. § 183a obchodního zákoníku. Předmětem veřejného návrhu smlouvy bude 19 (devatenáct) kusů akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) za jednu akcii a 9 (devět) kusů akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii s tím, že výše úplaty (kupní cena) bude odpovídat jmenovité hodnotě nabízených akcií.d) Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne částky stanovené dle písm. b), o níž má být základní kapitál společnosti snížen, mění se postup při snižování základního kapitálu dle písm. b) na postup dle ust. § 213c odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku s tím, že základní kapitál společnosti bude v takovém případě snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které se podaří vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy s tím, že nejvýše bude základní kapitál společnosti snížen o částku uvedenou v odst. b). Představenstvo se v takovém případě pověřuje podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.e) Veřejný návrh smlouvy uveřejní společnost způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. v celostátně distribuovaném deníku Lidové noviny.f) Kupní cena za akcie převáděné na společnost na základě veřejného návrhu smlouvy je splatná do 2 (dvou) měsíců od zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.g) Společnost je oprávněna v případě, že veřejný návrh smlouvy bude využit akcionářem SCHNEIDER - GROUP, a.s., započítat na pohledávku společnosti SCHNEIDER - GROUP, a.s. vůči společnosti na zaplacení kupní ceny za úplatné vzetí akcií společnosti z oběhu svojí pohledávku za společností SCHNEIDER - GROUP, a.s. ve výši 199.000.000,- Kč (jedno sto devadesát devět milionů korun českých) z titulu povinnosti společnosti SCHNEIDER - GROUP, a.s. peněžitě zaplatit společnosti hodnotu nepeněžitého vkladu ve smyslu ust. § 59 odst. 2 obchodního zákoníku, přičemž tuto pohledávku bude možno započítat do celé částky její jmenovité hodnoty.h) Splacení kupní ceny za převod akcií vzatých z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Dohoda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení stran, identifikaci započítávaných pohledávek uvedením právního důvodu jejich vzniku a jejich výše a výslovný projev vůle směřující k započtení pohledávek a dále též účel, kterým je splacení kupní ceny za převod akcií vzatých z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy v souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti. Nebude-li některá pohledávka započtena zcela, bude dohoda obsahovat výslovné a určité označení, do jaké výše jsou pohledávky započítávány. Podpis stran na dohodě o započtení bude úředně ověřen.i) K předložení dosavadních listinných akcií se určuje lhůta v délce 2 (dvou) měsíců, která počne běžet do 14 (čtrnácti) dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty oznámí představenstvo akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady spolu s výzvou k předložení akcií. Akcionáři jsou oprávněni v této lhůtě předložit své akcie v sídle společnosti na adrese Plzeň, Podnikatelská 15, čp. 1094, PSČ 304 12 a to každý pracovní den v běžnou pracovní dobu od 8:00 do 16:00 hodin. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo v takovém případě stanoví dodatečnou lhůtu, která nebude kratší 3 (tří) týdnů. Její počátek spolu s upozorněním dle ust. § 214 odst. 1 obchodního zákoníku bude akcionářům oznámen stejně jako počátek běhu řádné lhůty.j) Snížení základního kapitálu nabude účinnosti zápisem snížení základního kapitálu, tj. zápisem nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů