Trendy

361 232 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

5 760 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

109 307 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 19.2.2010 Praha 9, Poděbradská 538/46, PSČ 19000

Historické adresy

18.9.2008 - 19.2.2010 Praha 5 - Hlubočepy, Slivenecká 137/53, PSČ 15200
4.2.2008 - 18.9.2008 Praha 9, Poděbradská 538/46, PSČ 19000
28.1.2004 - 4.2.2008 Praha 9 - Běchovice, Areál výzkumných ústavů 539, PSČ 19011

27121372

DIČ

od 2.2.2004

CZ27121372

Datum vzniku

28. ledna 2004

Datová schránka

9uqfzz8

Historické názvy

4.2.2008 - 18.9.2008

Gate 4, a.s.

28.1.2004 - 4.2.2008

GAS PROGRESS, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9131

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.6.2010

3 000 000 Kč

Historické jmění

18.9.2008 - 1.6.2010

2 100 000 Kč

28.1.2004 - 18.9.2008

2 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 12.8.2015

217598218 / 0600

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. dubna 2010 - 1. června 2010 : Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 203 obchodního zákoníku. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kap... itálu při poskytnutí úvěru bankou.Zvyšuje se základní kapitál společnosti REMOEX CZ a.s. upsáním nových akcií o částku 900.000 Kč (slovy: devět set tisíc korun českých), tj. z částky 2.100.00 Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) na částku 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně paněžitým vkladem.Na zvýšení základního kapitálu společnosti REMOEX CZ a.s. bude upsáno 9 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a každá o emisním kursu 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Celkový emisní kurz všech akcií činí 900.000 Kč (slovy: devět set tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota nově upsaných akcií je tedy totožná se jmenovitou hodnotou dosavadních akcií.Všechny nově uposované akcie budou v plném rozsahu upsány peněžitým vkladem předem určeným zájemcem, a to Vladimírem Pitterem, r.č. 721211/3337, bytem Spojil, Pod Hrází 94, PSČ 530 03. Nově upisované akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií. Upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Vladimíru Pitterovi; doručení návrhu této smlouvy je tak oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií je možné již v den podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.;Zároveň s návrhem smlouvy o upsání akcií představenstvo REMOEX CZ a.s. doručí Vladimíru Pitterovi kopii návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřenou prvopisem podacího razítka. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti REMOEX CZ a.s., se sídlem Praha 9, Poděbradská 538/46, PSČ 190 00; toto místo je tak místem upsání akcií.Upisování akcií na základě veřejné nabídky se nepřipouští.Emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky, kterou má Vladimír Pitter za společností REMOEX CZ a.s. proti pohledávce společnosti REMOEX CZ a.s. na splacení emisního kurzu, k čemuž tímto valná hromada uděluje souhlas v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 ve spojení s § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku.Důvodem započtení je posílení vlastního kapitálu při poskytnutí úvěru bankou.Započtena bude celá pohledávka na splacení emisního kurzu nových akcií, a to pohledávka společnosti REMOEX CZ a.s. ve výši 900.000,- Kč vůči upisovateli nových akcií, panu Vladimíru Pitterovi, proti pohledávce Vladimíra Pittera ve výši 900.000,- Kč, vůči společnosti REMOEX CZ, vzniklé z titulu smlouvy o půjčce, vůči společnosti REMOEX CZ a.s.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou následující: Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, tj. společností REMOEX CZ a.s. a panem vladimírem Pitterou uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení může být uzavřena bezprostředně po uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. ve smlouvě o započtení musí být přesně definována pohledávka, která je předmětem započtení proti pohledávce společnosti REMOEX CZ a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dále zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávku, s jejímž započtením vyslovila souhlas tato valná hromada.Účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v rozsahu, v jakém se setkala s pohledávkou společnosti REMOEX CZ a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zaniká a spolu s ní zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurz nově upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
  • 18. září 2008 - 28. dubna 2010 : Jediný akcionář v působnosti vlané hromady rozhodl dne 29.8.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní částky 2,100.000,- Kč (dva miliony jednosto tisíc korun český... ch) na částku 3,000.000,- Kč (tři miliony korun českých), to je o částku ve výši 900.000,- Kč (devětset tisíc korun českých) peněžitým vkladem s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno devět akcií na majitele v listinné podobě, každá s jmenovitou hodnotou 100.000,-- Kč (jednosto tisíc korun českých), přičemž emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě.Místem pro přednostní upisování akcií se stanovuje sídlo společnosti, a to ve lhůtě šesti měsíců ode dne právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o povolení zápisu umýslu zvýšit základní kapitál společnosti, přečemž počátek běhu této lhůty oznámí oprávněným osobám písemně představenstvo společnosti uveřejněním oznámení v Obchodním věstníku a v deníku "Mladá fronta DNES".Lhůta pro upisování akcií se stanovuje na šest měsíců s tím, že počíná běžet nabytím právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Na jednu dosavadní akcii lze upsat podíl 3/7 (tři sedminy) nové akcie.Nebudou-li akcie upsány s využitím přednostního práva, budou tyto akcie upsány akcionáři na základě dohody dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, a to nejpozději do šesti měsíců od marného uplynutí lhůty k využití přednostního práva k upsání akcií.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, zejména se připouští splacení emisního kurzu výhradně započtením pohledávky nynějšího jediného akcionáře za společností z titulu půjčky proti pohledávce na splacení emi zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů