Trendy

65 626 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-5 907 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

147 732 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 10.7.2012 Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 11000

Historické adresy

9.2.2004 - 10.7.2012 Králův Dvůr č.p. 390, PSČ 26701

27121895

DIČ

od 9.2.2004

CZ27121895

Datum vzniku

9. února 2004

Datová schránka

j2jequc

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9140

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.4.2011

127 000 000 Kč

Historické jmění

26.11.2009 - 1.4.2011

97 000 000 Kč

20.8.2004 - 26.11.2009

2 000 000 Kč

9.2.2004 - 20.8.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 10.7.2015

CZ5108000000001911929253

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 6.5.2005

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 267 01, Králův Dvůr 390

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 30. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. února 2011 - 1. dubna 2011 : " Valná hromada společnosti kešner a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti kešner a.s. takto:a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se při... pouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu:- základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem, a to celkem o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých), a po tomto zvýšení bude činit celkem základní kapitál společnosti částku 127.000.000,- Kč, (slovy: sto dvacet sedm miliónů korun českých), nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.b) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:- bude vydáno celkem 3.000 (slovy: tři tisíce) nových akcií, všechny nově vydávané akcie budou mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a budou akciemi kmenovými, na jméno, v listinné podobě.c) Údaj o přednostním právu na upisování akcií:- konstatuje se, že neexistují žádná přednostní práva podle § 204a obchodního zákoníku na upsání jakýchkoliv nových akcií, které budou vydány na základě tohoto rozhodnutí, neboť všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem.d) Údaj o upisovateli:- všech 3.000 nových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, stávajícímu akcionáři společnosti, panu Petru Kešnerovi, datum narození 31.7.1964, bytem Bykoš č.p. 96, PSČ 267 01.e) Místo a lhůta pro upisování akcií:- místem pro upisování akcií je sídlo společnosti kešner a.s. Lhůta pro upsání akcií je 60 (slovy šedesát) dnů a začíná běžet druhého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Dojde-li k upsání akcií přede dnem zapsání tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli - předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně osobním předáním proti podpisu předem určeného zájemce. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií.f) Emisní kurs upisovaných akcií:- emisní kurs všech 3.00 (slovy: tří tisíc) akcií bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).g) Schválení upisování akcií nepeněžitým vkladem:1) schvaluje se, že všech 3.000 nových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč bude upsáno níže uvedeným nepeněžitým vkladem,2) schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou průmyslová stavba (v katastru nemovitostí evidovaná jako budova jiné stavby) bez čp/če na pozemku číslo parcelní st. 745/12 zastavěná plocha a nádvoří, sklad (v katastru nemovitostí evidovaný jako budova výroby) bez čp/če na pozemku číslo parcelní st. 745/13 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslová stavba (v katastru nemovitostí evidovaná jako budova výroby) bez čp/če na pozemku číslo parcelní st. 745/14 zastavěná plocha a nádvoří, sklad (v katastru nemovitostí evidovaný jako budova výroby) bez čp/če na pozemku číslo parcelní st. 745/18 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Králův Dvůr a pozemky čísla parcelní st. 745/12 zastavěná plocha a nádvoří, st. 745/19 zastavěná plocha a nádvoří, st. 745/18 zastavěná plocha a nádvoří, st. 745/19 zastavěná plocha a nádvoří, 581/12 ostatní plocha, 581/15 ostatní plocha, 581/20 ostatní plocha a 730/5 ostatní plocha v katastrálním území Králův Dvůr, zapsané v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Beroun na listu vlastnictví číslo 2445 pro katastrální území a obec Králův Dvůr s příslušenstvím.3) schvaluje se jeho hodnota stanovená znaleckým posudkem znalce pana Ladislava Řehořka, bytem Příbram V, Drkolnovská 219, PSČ 261 01, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, ze dne 28.1.2011 poř. č. 5138/2011 znaleckého deníku, jmenovaného za tím účelem usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 10.1.2011, č.j. 2 Nc 303/2011-15, které nabylo právní moci dne 24.1.2011, na částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet miliónů korun českých).h) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku a to předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem vkladatele o vložení předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti kešner a.s. a předáním protokolu o předání těchto nemovitostí společnosti kešner a.s. s tím, že místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti kešner a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. " zobrazit více skrýt více
  • 16. listopadu 2009 - 26. listopadu 2009 : Valná hromada společnosti kešner a.s. přijala dne 12.11.2009 usnesení tohoto obsahu:?Valná hromada společnosti kešner a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti kešne... r a.s. takto:a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu:- základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem, a to celkem o částku 95.000.000,- Kč (slovy: devadesát pět milionů korun českých), a po tomto zvýšení bude činit celkem základní kapitál společnosti částku 97.000.000,- Kč, (slovy: devadesát sedm miliónů korun českých), nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.b) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:- bude vydáno celkem 9.500 (slovy: devět tisíc pět set) nových akcií, všechny nově vydávané akcie budou mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a budou akciemi kmenovými, na jméno, v listinné podobě.c) Údaj o přednostním právu na upisování akcií:- konstatuje se, že neexistují žádná přednostní práva podle § 204a obchodního zákoníku na upsání jakýchkoliv nových akcií, které budou vydány na základě tohoto rozhodnutí, neboť všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem.d) Údaj o upisovateli:- všech 9.500 nových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, stávajícímu akcionáři společnosti, panu Petru Kešnerovi, r.č. 640731/0767, bytem Bykoš č.p. 96, PSČ 267 01.e) Místo a lhůta pro upisování akcií:- místem pro upisování akcií je sídlo společnosti kešner a.s. Lhůta pro upsání akcií je 60 (slovy šedesát) dnů a začíná běžet druhého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Dojde-li k upsání akcií přede dnem zapsání tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli ? předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně osobním předáním proti podpisu předem určeného zájemce. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií.f) Emisní kurs upisovaných akcií:- emisní kurs všech 9.500 (slovy: devíti tisíc pěti set) akcií bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).g) Schválení upisování akcií nepeněžitým vkladem:1) schvaluje se, že všech 9.500 nových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč bude upsáno níže uvedeným nepeněžitým vkladem,2) schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou budova výroby č.p. 390 na pozemku číslo parcelní st. 745/16 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Králův Dvůr s příslušenstvím, pozemek číslo parcelní st. 745/16 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek číslo parcelní 581/7 ostatní plocha způsob využití manipulační plocha o výměře 8650 m2 s venkovními úpravami a porosty v katastrálním území Králův Dvůr, který byl vytvořen geometrickým plánem pana Přemysla Jordáka číslo plánu 946-41/2009, který úředně ověřil Ing. Zdeněk Zima dne 19.8.2009 pod číslem 310/2009 a potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Beroun dne 19.8.2009 pod číslem 848/09 (pozemek číslo parcelní 581/7 ostatní plocha způsob využití manipulační plocha o výměře 8650 m2 v katastrálním území Králův Dvůr je vytvořen z dílů pozemku číslo parcelní 581/7 označených písmeny ?a? a ?d? o výměře 3094 m2 a z dílů pozemku číslo parcelní 581/12 označených písmeny ?b? a ?c? o výměře 5556 m2),3) schvaluje se jeho hodnota stanovená znaleckým posudkem znalce pana Ladislava Řehořka, bytem Příbram V, Drkolnovská 219, PSČ 261 01, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, ze dne 27.10.2009 poř. č. 4737/2009 znaleckého deníku, jmenovaného za tím účelem usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 7.9.2009, č.j. 2 Nc 409/2009-19, které nabylo právní moci dne 24.9.2009, na částku 95.000.000,- Kč (slovy: devadesát pět miliónů korun českých).h) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku a to předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem vkladatele o vložení předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti kešner a.s. a předáním protokolu o předání těchto nemovitostí společnosti kešner a.s. s tím, že místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti kešner a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.? zobrazit více skrýt více
  • 16. října 2009 - 16. listopadu 2009 : Valná hromada společnosti přijala dne 9.10.2009 rozhodnutí tohoto znění:Valná hromada společnosti kešner a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti kešner a.s. takto:... a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu:- základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem, a to celkem o částku 95.000.000,- Kč (slovy: devadesát pět milionů korun českých), a po tomto zvýšení bude činit celkem základní kapitál společnosti částku 97.000.000,- Kč, (slovy: devadesát sedm miliónů korun českých), nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.b) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:- bude vydáno celkem 9.500 (slovy: devět tisíc pět set) nových akcií, všechny nově vydávané akcie budou mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a budou akciemi kmenovými, na jméno, v listinné podobě.c) Údaj o přednostním právu na upisování akcií:- konstatuje se, že neexistují žádná přednostní práva podle § 204a obchodního zákoníku na upsání jakýchkoliv nových akcií, které budou vydány na základě tohoto rozhodnutí, neboť všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem.d) Údaj o upisovateli:- všech 9.500 nových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, stávajícímu akcionáři společnosti, panu Petru Kešnerovi, r.č. 640731/0767, bytem Bykoš č.p. 96, PSČ 267 01.e) Místo a lhůta pro upisování akcií:- místem pro upisování akcií je sídlo společnosti kešner a.s. Lhůta pro upsání akcií je 60 (slovy šedesát) dnů a začíná běžet druhého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Dojde-li k upsání akcií přede dnem zapsání tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pak úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovateli ? předem určenému zájemci oznámen představenstvem bez zbytečného odkladu písemně osobním předáním proti podpisu předem určeného zájemce. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií.f) Emisní kurs upisovaných akcií:- emisní kurs všech 9.500 (slovy: devíti tisíc pěti set) akcií bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).g) Schválení upisování akcií nepeněžitým vkladem:1) schvaluje se, že všech 9.500 nových akcií o jmenovité hodnotě každé z akcií 10.000,- Kč bude upsáno níže uvedeným nepeněžitým vkladem,2) schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou budova výroby č.p. 390 na pozemku číslo parcelní st. 745/16 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Králův Dvůr s příslušenstvím, pozemek číslo parcelní st. 745/16 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek číslo parcelní 581/7 ostatní plocha způsob využití manipulační plocha o výměře 8650 m2 s venkovními úpravami a porosty v katastrálním území Králův Dvůr, který byl vytvořen geometrickým plánem pana Přemysla Jordáka číslo plánu 946-41/2009, který úředně ověřil Ing. Zdeněk Zima dne 19.8.2009 pod číslem 310/2009 a potvrdil Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Beroun dne 19.8.2009 pod číslem 848/09 (pozemek číslo parcelní 581/7 ostatní plocha způsob využití manipulační plocha o výměře 8650 m2 v katastrálním území Králův Dvůr je vytvořen z dílů pozemku číslo parcelní 581/7 označených písmeny ?a? a ?d? o výměře 3094 m2 a z dílů pozemku číslo parcelní 581/12 označených písmeny ?b? a ?c? o výměře 5556 m2),3) schvaluje se jeho hodnota stanovená znaleckým posudkem znalce pana Ladislava Řehořka, bytem Příbram V, Drkolnovská 219, PSČ 261 01, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, ze dne 24.9.2009 poř. č. 7437/2009 znaleckého deníku, jmenovaného za tím účelem usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 7.9.2009, č.j. 2 Nc 409/2009-19, které nabylo právní moci dne 24.9.2009, na částku 95.000.000,- Kč (slovy: devadesát pět miliónů korun českých).h) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu:Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku a to předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem vkladatele o vložení předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti kešner a.s. a předáním protokolu o předání těchto nemovitostí společnosti kešner a.s. s tím, že místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti kešner a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů