Trendy

80 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-3 457 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

75 080 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

18.5.2004 - 1.1.2015 Liberec, Františkovská 262/12, PSČ 46001
25.2.2004 - 18.5.2004 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

27128636

DIČ

Není plátce DPH

8.3.2004 - 6.12.2011

CZ27128636

Datum vzniku

25. února 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. ledna 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. ledna 2015

Historické názvy

18.5.2004 - 1.1.2015

Sportovní areál fotbal, a.s.

25.2.2004 - 18.5.2004

CENTELLA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9190

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

12.8.2005 - 1.1.2015

101 200 000 Kč

25.2.2004 - 12.8.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Liberce

Historické provozovny

2.4.2004 - 20.12.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Františkovská 262/12, 460 07, Liberec - Liberec III-Jeřáb

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2015 - 1. ledna 2015 : Společnost Sportovní areál fotbal, a.s., IČ: 27128636, se sídlem Liberec, Františkovská 262/12, PSČ 460 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, ... pobočka v Liberci, v oddíle B, vložce: 1563 zanikla v důsledku fúze sloučením se společností Sportovní areál Liberec s.r.o., IČ: 27075397, se sídlem Liberec 1 - Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci v oddíle C, vložce 19906, která je nástupnickou společností. zobrazit více skrýt více
  • 27. července 2005 - 12. srpna 2005 : Akciová společnost PRECIOSA, a.s. IČ 000 12 556 se sídlem Jablonec nad Nisou, Opletalova čp. 3197, PSČ 46667 učinila dne 24.6.2005 ve smyslu ust. § 190 odst.1 obchodního zákoníku ... jako jediný akcionář společnosti Sportovní areál fotbal, a.s. jednající při výkonu působnosti valné hromady společnosti tato rozhodnutí:- V souladu s ust. § 187 odst.1 písm.b) obchodního zákoníku zvyšuji základní kapitál společnosti, jehož výše činí 2.000.000,-Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 99.200.000,- Kč (slovy devadesát devět milionů dvě stě tisíc korun českých), to jest na celkovou novou výši základního kapitálu 101.200.000,- Kč (slovy jedno sto jeden miliondvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, to jest nad částku 99.200.000,- Kč (slovy devadesát devět milionů dvěstě tisíc korun českých) se nepřipouští , a dále s tím, žea) k výše uvedenému zvýšení základního kapitálu dojde upsáním 99 ks (slovy devadesáti devíti kusů) nových kmenových akcií na jméno, jejichž podoba bude listinná a jmenovitá hodnota jedné akcie bude 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), a dále upsáním 1 (slovy jednoho) kusu nové kmenové akcie na jméno, jejíž podoba bude listinná a jmenovitá hodnota této akcie bude 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých); celková jmenovitá hodnota nové emise akcií tak bude činit 99.200.000,- Kč (slovy devadesát devět milionů dvě stě tisíc korun českých),b) 99 kusů (slovy devadesát devět) nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) bude upsáno jediným akcionářem společnosti, kterým je akciová společnost s obchodní firmou PRECIOSA, a.s., IČ 000 12 556 se sídlem Jablonec nad Nisou, Opletalova čp. 3197, PSČ 466 67 s využitím přednostního práva, které tomuto akcionáři náleží dle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a které je tento akcionář povinen využít ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne bezprostředně následujícího po dni, kdy mu společnost Sportovní areál fotbal, a.s. předloží současně návrh smlouvy o upsání akcií a výpis z obchodního rejstříku příslušného rejstříkového soudu, ze kterého bude zřejmé, že rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu bylo do tohoto rejstříku zapsáno; doručením těchto listin bude jedinému akcionáři oznámen počátek běhu lhůty k uplatnění přednostního právazbývající jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) bude k upsání nabídnuta předem určenému zájemci, kterým bude taktéž akciová společnost s obchodní firmou PRECIOSA, a.s., IČ 000 12 556 se sídlem Jablonec nad Nisou, Opletalova čp. 3197, PSČ 466 67, c) z devíti dosavadních akcií společnosti Sportovní areál fotbal, a.s. je jediný akcionář využívající přednostního práva oprávněn na jednu akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) upsat 11 (slovy jedenáct) nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) a na jednu dosavadní akciio jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) je oprávněn předem určený zájemce upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých),d) společnost PRECIOSA, a.s. jako jediný akcionář společnosti a současně jako předem určený zájemce upíše všechny nové akcie tak, jak jsou popsány v odst I. pod písm. a) tohoto notářského zápisu, v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou je povinna uzavřít se společností Sportovní areál fotbal, a.s. a na které musí být úředně ověřeny podpisy osob oprávněnýchjednat jménem společností; místem pro upsání nových akcií, to jest místem uzavření smlouvy o upsání akcií, bude sídlo jediného akcionáře a současně předem určeného zájemce, to jestspolečnosti PRECIOSA, a.s. - umístěné na adrese Jablonec nad Nisou, Opletalova čp. 3197s tím, že jediný akcionář a současně předem určený zájemce je povinen upsat nové akcieve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne bezprostředně následujícím po dni, kdy mu společnost Sportovní areál fotbal, a.s. předloží současně návrh smlouvy o upsání akciía výpis z obchodního rejstříku se zápisem záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku; doručením těchto listin bude jedinému akcionáři a současně předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upisování nových akcií,e) emisní kurs nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva jediným akcionářem bude činit u každé jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) a emisní kurs nové akcieo jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) upisované předem určeným zájemcem bude činit 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých).II.V souladu s ust. § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku souhlasím s částečným započtením splatné peněžité pohledávky jediného akcionáře a současně předem určeného zájemce - společnosti PRECIOSA, a.s. vůči společnosti Sportovní areál fotbal, a.s. proti pohledávce společnosti Sportovní areál fotbal, a.s. na splacení emisního kursu jediným akcionářem a současně předem určeným zájemcem upsaných nových akcií společnosti s tím, žea) pohledávka jediného akcionáře a současně předem určeného zájemce proti společnosti Sportovní areál fotbal, a.s. vznikla na základě smlouvy o úvěrové lince uzavřené dne 22.7.2004 mezi jediným akcionářem ? společností PRECIOSA, a.s. a společností Sportovní areál fotbal, a.s. a její výše včetně příslušenství činí k dnešnímu dni 100.021.588,92 Kč(slovy jedno sto milionů dvacet jedna tisíc pět set osmdesát osm korun českých a devadesát dva haléřů), z toho jistina činí 99.200.000,- Kč (slovy devadesát devět milionů dvě stě tisíc korun českých) a úrok činí 821.588,92 Kč (slovy osm set dvacet jedna tisíc pět set osmdesát osm korun českých a devadesát dva haléřů), přičemž tato pohledávka je v souladus podmínkami smlouvy o úvěrové lince dále úročena smluvním úrokem ve výši 140% (slovy jedno sto čtyřicet procent) diskontní sazby České národní banky,b) pohledávka jediného akcionáře a současně předem určeného zájemce vůči společnosti Sportovní areál fotbal, a.s. bude proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií započítána pouze částkou ve výši 99.200.000,- Kč (slovy devadesát devět milionů dvě stě tisíc korun českých),c) k započtení obou výše uvedených pohledávek dojde na základě písemné dohodyo započtení uzavřené mezi jediným akcionářem a současně předem určeným zájemcem -- společností PRECIOSA, a.s. na jedné straně a společností Sportovní areál fotbal, a.s. na druhé straně; tato smlouva musí být v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníkuuzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a podpisy osob oprávněných jednat jménem obou společností musí být úředně ověřeny,d) emisní kurs všech nových akcií upsaných jediným akcionářem a jedné nové akcie upsané předem určeným zájemcem tak bude splacen výhradně tímto započtením. zobrazit více skrýt více
  • 27. července 2005 - 27. července 2005 : Akciová společnost PRECIOSA, a.s. IČ 000 12 556 se sídlem Jablonec nad Nisou, Opletalova čp. 3197, PSČ 46667 učinila dne 24.6.2005 ve smyslu ust. § 190 odst.1 obchodního zákoníku ... jako jediný akcionář společnosti Sportovní areál fotbal, a.s. jednající při výkonu působnosti valné hromady společnosti tato rozhodnutí:- V souladu s ust. § 187 odst.1 písm.b) obchodního zákoníku zvyšuji základní kapitál společnosti, jehož výše činí 2.000.000,-Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 99.200.000,- Kč (slovy devadesát devět milionů dvě stě tisíc korun českých), to jest na celkovou novou výši základního kapitálu 101.200.000,- Kč (slovy jedno sto jeden miliondvě stě tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, to jest nad částku 99.200.000,- Kč (slovy devadesát devět milionů dvěstě tisíc korun českých) se nepřipouští , a dále s tím, žea) k výše uvedenému zvýšení základního kapitálu dojde upsáním 99 ks (slovy devadesáti devíti kusů) nových kmenových akcií na jméno, jejichž podoba bude listinná a jmenovitá V souladu s ust. § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku zvyšuji základní kapitál společnosti, jehož výše činí 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), o částku hodnota jedné akcie bude 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), a dále upsáním 1 (slovy jednoho) kusu nové kmenové akcie na jméno, jejíž podoba bude listinná a jmenovitá hodnota této akcie bude 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých); celková jmenovitá hodnota nové emise akcií tak bude činit 99.200.000,- Kč (slovy devadesát devět milionů dvě stě tisíc korun českých),b) 99 kusů (slovy devadesát devět) nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) bude upsáno jediným akcionářem společnosti, kterým je akciová společnost s obchodní firmou PRECIOSA, a.s., IČ 000 12 556 se sídlem Jablonec nad Nisou, Opletalova čp. 3197, PSČ 466 67 s využitím přednostního práva, které tomuto akcionáři náleží dle ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a které je tento akcionář povinen využít ve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne bezprostředně následujícího po dni, kdy mu společnost Sportovní areál fotbal, a.s. předloží současně návrh smlouvy o upsání akcií a výpis z obchodního rejstříku příslušného rejstříkového soudu, ze kterého bude zřejmé, že rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu bylo do tohoto rejstříku zapsáno; doručením těchto listin bude jedinému akcionáři oznámen počátek běhu lhůty k uplatnění přednostního právazbývající jedna nová akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) bude k upsání nabídnuta předem určenému zájemci, kterým bude taktéž akciová společnost s obchodní firmou PRECIOSA, a.s., IČ 000 12 556 se sídlem Jablonec nad Nisou, Opletalova čp. 3197, PSČ 466 67, c) z devíti dosavadních akcií společnosti Sportovní areál fotbal, a.s. je jediný akcionář využívající přednostního práva oprávněn na jednu akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) upsat 11 (slovy jedenáct) nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) a na jednu dosavadní akciio jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) je oprávněn předem určený zájemce upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých),d) společnost PRECIOSA, a.s. jako jediný akcionář společnosti a současně jako předem určený zájemce upíše všechny nové akcie tak, jak jsou popsány v odst I. pod písm. a) tohoto notářského zápisu, v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou je povinna uzavřít se společností Sportovní areál fotbal, a.s. a na které musí být úředně ověřeny podpisy osob oprávněnýchjednat jménem společností; místem pro upsání nových akcií, to jest místem uzavření smlouvy o upsání akcií, bude sídlo jediného akcionáře a současně předem určeného zájemce, to jestspolečnosti PRECIOSA, a.s. - umístěné na adrese Jablonec nad Nisou, Opletalova čp. 3197s tím, že jediný akcionář a současně předem určený zájemce je povinen upsat nové akcieve lhůtě 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne bezprostředně následujícím po dni, kdy mu společnost Sportovní areál fotbal, a.s. předloží současně návrh smlouvy o upsání akciía výpis z obchodního rejstříku se zápisem záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku; doručením těchto listin bude jedinému akcionáři a současně předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upisování nových akcií,e) emisní kurs nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva jediným akcionářem bude činit u každé jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) a emisní kurs nové akcieo jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) upisované předem určeným zájemcem bude činit 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých).II.V souladu s ust. § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku souhlasím s částečným započtením splatné peněžité pohledávky jediného akcionáře a současně předem určeného zájemce - společnosti PRECIOSA, a.s. vůči společnosti Sportovní areál fotbal, a.s. proti pohledávce společnosti Sportovní areál fotbal, a.s. na splacení emisního kursu jediným akcionářem a současně předem určeným zájemcem upsaných nových akcií společnosti s tím, žea) pohledávka jediného akcionáře a současně předem určeného zájemce proti společnosti Sportovní areál fotbal, a.s. vznikla na základě smlouvy o úvěrové lince uzavřené dne 22.7.2004 mezi jediným akcionářem ? společností PRECIOSA, a.s. a společností Sportovní areál fotbal, a.s. a její výše včetně příslušenství činí k dnešnímu dni 100.021.588,92 Kč(slovy jedno sto milionů dvacet jedna tisíc pět set osmdesát osm korun českých a devadesát dva haléřů), z toho jistina činí 99.200.000,- Kč (slovy devadesát devět milionů dvě stě tisíc korun českých) a úrok činí 821.588,92 Kč (slovy osm set dvacet jedna tisíc pět set osmdesát osm korun českých a devadesát dva haléřů), přičemž tato pohledávka je v souladus podmínkami smlouvy o úvěrové lince dále úročena smluvním úrokem ve výši 140% (slovy jedno sto čtyřicet procent) diskontní sazby České národní banky,b) pohledávka jediného akcionáře a současně předem určeného zájemce vůči společnosti Sportovní areál fotbal, a.s. bude proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií započítána pouze částkou ve výši 99.200.000,- Kč (slovy devadesát devět milionů dvě stě tisíc korun českých),c) k započtení obou výše uvedených pohledávek dojde na základě písemné dohodyo započtení uzavřené mezi jediným akcionářem a současně předem určeným zájemcem -- společností PRECIOSA, a.s. na jedné straně a společností Sportovní areál fotbal, a.s. na druhé straně; tato smlouva musí být v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníkuuzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a podpisy osob oprávněných jednat jménem obou společností musí být úředně ověřeny,d) emisní kurs všech nových akcií upsaných jediným akcionářem a jedné nové akcie upsané předem určeným zájemcem tak bude splacen výhradně tímto započtením. zobrazit více skrýt více
posunout dolů