Trendy

8 170 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-5 109 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

55 364 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 17.12.2004 Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 651/7, PSČ 19000

Historické adresy

16.3.2004 - 17.12.2004 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

Adresa z obchodního rejstříku

od 16.5.2015 Praha - Hloubětín, Nademlejnská 651/7, okres Hlavní město Praha, PSČ 19000

27132706

DIČ

Není plátce DPH

29.3.2004 - 31.12.2008

CZ27132706

Datum vzniku

16. března 2004

Datová schránka

em8g4hw

Historické názvy

17.12.2004 - 29.3.2016

ZB Group a.s.

16.3.2004 - 17.12.2004

CUEVA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9214

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 29.3.2016

2 000 000 Kč

Historické jmění

16.3.2004 - 29.3.2016

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 17. června 2008 - 21. dubna 2009 : 1. Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši 2 000 000,-- Kč ( slovy: dva miliony korun českých) se zvyšuje o částku 18 000 000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů ko... run českých) na částku 20 000 000,-- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).2. Zvýšení základního kapitálu o částku přesahující 18 000 000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) je nepřípustné.3. Společnost bude emitovat 18 (slovy: osmnáct) kusů kmenových listinných akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), které budou znít na majitele, nejsou kótované a nebudou registrovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní ážio se neurčuje.4. Přítomný jediný akcionář Ing. Petr Čihula ve smyslu § 204 a), odst. 7 Obch.Z. prohlašuje, že se vzdal přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu.5. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je možnost získání peněžních prostředků pro stanovené cíle obchodní společnosti, tedy zejména získání větší důvěryhodnosti postavení společnosti na trhu, jakož i zvýšení úvěruschopnosti obchodní společnosti při získávání úvěrových zdrojů. Dalším důvodem pro zvýšení základního kapitálu je nutnost snížit celkové závazky společnosti a zjednodušit tak financování investičních akcí, které společnost zamýšlí v příštích letech provést.6. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému - zájemci panu Pavlu Horákovi, rodné číslo 600725/1987, bytem Nové Město nad Metují, Bradla 1196. Akcie budou upsány v souladu s § 204, odst. 5 Obch.z. smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a tímto předem určeným zájemcem, podpisy na této smlouvě musí být úředně ověřeny.7. Místem pro upisování akcií je sídlo obchodní společnosti, tedy Praha 9, Hloubětín, Nademlejnská 651/7, a to kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upsání akcií se stanovuje 2 (dva) týdny od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou zašle představenstvo společnosti bezodkladně předem určenému zájemci po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jež je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovateli - předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.8. Připouští se možnost, aby zvýšení základního kapitálu v celém navrhovaném rozsahu bylo provedeno započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce Pavla Horáka, rodné číslo 600725/1987, bytem Nové Město nad Metují, Bradla 1196, které má tento vůči společnosti z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 7.8.2006 v částce 10 000 000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 31.10.2007 v částce 8 000 000,-- Kč (slovy: osm milionů korun českých), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Emisní kurs nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 18 000 000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) tak bude splacen v celém rozsahu tímto započtením.9. Nejpozději v poslední den lhůty pro upisování akcií podle odstavce 7., podepíše společnost s výše uvedeným předem určeným zájemcem Pavlem Horákem dohodu o započení ve smyslu odstavce 8. tohoto návrhu, podpisy na této dohodě musí být úředně ověřeny.10. Ukládá se představenstvu obchodní společnosti, aby ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dneška tj. od 6.6.2008 ( slovy: šestého června roku dva tisíce osm) podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů