Trendy

7 763 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

7 204 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

32 307 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 25.10.2012 Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5

Historické adresy

28.7.2011 - 25.10.2012 Praha 4 - Nusle, Lomnického 1705/7, PSČ 14000
7.10.2009 - 28.7.2011 Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1208/12, PSČ 11000
30.5.2007 - 7.10.2009 Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1417/25, PSČ 11000
11.3.2004 - 30.5.2007 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1461/2a, PSČ 14000

27132986

DIČ

od 15.3.2004

CZ27132986

Datum vzniku

11. března 2004

Datová schránka

ezpfmz6

Historické názvy

17.7.2008 - 1.2.2011

peníze.cz, a.s.

11.3.2004 - 17.7.2008

SALVE GROUP CZ a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9215

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.11.2012

2 100 000 Kč

Historické jmění

25.7.2008 - 1.11.2012

7 000 000 Kč

14.7.2006 - 25.7.2008

2 000 000 Kč

11.3.2004 - 14.7.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43-8133500267 / 0100

Provozovny

od 9.5.2013

Onmeco
  • Adresy:
    • Újezd 4012/10, 796 01, Prostějov

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 20. ledna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 22. prosince 2010 : Na základě smlouvy o prodeji podniku, uzavřené dne 17.12.2010 se společností Partners media, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 807/64, PSČ 110 00, IČ 247 80 Na základě smlouvy o prodeji podniku, uzavřené dne 17.12.2010 se společností Partners media, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 807/64, PSČ 110 00, IČ 247 80 ...553, došlo k prodeji podniku společnosti ve prospěch společnosti Partners media, s.r.o. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 15. prosince 2011 - 1. listopadu 2012 : a) Snížení základního kapitálu a jeho rozsah:Základní kapitál společnosti se ze stávající výše 7.000.000,- Kč /slovy sedm milionů korun českých/ snižuje o částku 4.900.000,- Kč... /slovy čtyři miliony devět set tisíc korun českých/ na novou výši základního kapitálu 2.100.000,- Kč /slovy dva miliony jedno sto tisíc korun českých/.b) Důvod snížení základního kapitálu:Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové přiměřenosti.c) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:Celá částka, o kterou se základní kapitál snižuje bude zaslána jedinému akcionáři na jím určený účet, který sdělí společnosti na základě písemné výzvy společnosti.d) Způsob provedení snížení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti se snižuje v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku a to takto:-stávající jmenovitá hodnota každé z pěti akcií ve výši 1.000.000,- Kč /slovy jeden milion korun českých/ bude snížena na novou jmenovitou hodnotu ve výši 300.000,- Kč /slovy tři sta tisíc korun českých/ každé z těchto akcií.-stávající jmenovitá hodnota každé z dvaceti akcií ve výši 100.000,- Kč /slovy jedno sto tisíc korun českých/ bude snížena na novou jmenovitou hodnotu ve výši 30.000,- Kč /slovy třicet tisíc korun českých/ každé z těchto akcií.e) Jediný akcionář je ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení písemné výzvy zaslané mu představenstvem povinen předložit představenstvu k výměně za nové akcie s novou jmenovitou hodnotou pět kusů listinných akcií pořadové číslo 1 až 5 o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a dvacet kusů listinných akcií pořadové číslo 1 až 20 o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. Představenstvo společnosti Onmeco a.s. je povinno do jednoho měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři výzvu k výměně hromadných akcií zobrazit více skrýt více
  • 17. července 2008 - 25. července 2008 : 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti SALVE GROUP CZ a.s. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých)... na částku 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem.2) Upsáno bude 5 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).3) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti, a to společnosti SALVE GROUP LTD., se sídlem Mayfair, New Bond Street 72, Londýn, W1S 1RR, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo společnosti: 4974640.4) Akcie společnosti SALVE GROUP CZ a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha 1, Týn 1049/3, v pracovní dny v době od 10,00 do 16,00 hodin.5) Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsáníakcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6) Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti (14) dnů od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření.7) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti SALVE GROUP CZ a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií, a to v celkové výši 54.339.157,94 Kč (slovy: padesát čtyři milionů tři sta třicet devět tisíc sto padesát sedm korun českých, devadesát čtyři haléřů), kterou lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst v plné výši, vzniklé z titulu:- pohledávka v nominální výši 36.331.780,82 Kč s příslušenstvím vznikla na základě uzavřených smluv o půjčce v období od 20.1.2005 do 7.5.2008 mezi SALVE GROUP LTD. jako věřitelem a SALVE GROUP CZ a.s. jako dlužníkem- pohledávka v nominální výši 18.007.377,12 Kč s příslušenstvím vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi SALVE GROUP CZ a.s. a AFS CZ a.s. ze dne 19.6.2008, dohody o započtení pohledávek mezi SALVE GROUP CZ a.s. a AFS CZ a.s. ze dne 19.6.2008 a dále na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi AFS CZ a.s. a SALVE GROUP LTD. ze dne 19.6.2008.8) Součet emisního kursu všech nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 54.339.157,94 Kč (slovy: padesát čtyři milionů tři sta třicet devět tisíc sto padesát sedm korun českých, devadesát čtyři haléřů). Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou všech nových akcií, která činí 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých) a součtem jejich emisního kursu, tj. částka ve výši 49.339.157,94 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů tři sta třicet devět tisíc sto padesát sedm korun českých devadesát čtyři haléřů) představuje emisní ážio.9) Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 7.tohoto usnesení.10) Návrh smlouvy o započtení vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo společnosti SALVE GROUP CZ a.s. a doručit ho předem určenému zájemci nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvu o upsání akcií.11) Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli, uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů