Trendy

23 622 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

- 791 tis. Kč

Ztráta za rok 2008

Trendy

58 915 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

16.10.2008 - 4.8.2016 Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 18600
5.4.2004 - 16.10.2008 Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

27139786

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2010 - 2.2.2016

CZ27139786

1.12.2004 - 31.12.2008

CZ27139786

Datum vzniku

5. dubna 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

4. srpna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

4. srpna 2016

Datová schránka

9ybfciz

Historické názvy

19.6.2012 - 4.8.2016

FLAVEOLA CZ, a.s.  v likvidaci

19.6.2012 - 4.8.2016

FLAVEOLA CZ, a.s. v likvidaci

21.8.2010 - 19.6.2012

FLAVEOLA CZ, a.s.

21.4.2005 - 21.8.2010

NATLAND CZ, a.s.

5.4.2004 - 21.4.2005

RS ICG, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9262

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.1.2009 - 4.8.2016

10 380 000 Kč

25.10.2006 - 30.1.2009

51 900 000 Kč

24.2.2006 - 25.10.2006

35 600 000 Kč

9.5.2005 - 24.2.2006

24 800 000 Kč

5.4.2004 - 9.5.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 4. srpna 2016 - 4. srpna 2016 : Společnost FLAVEOLA CZ, a.s. v likvidaci, identifikační číslo 271 39 786 se vymazává z obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze z oddílu B, vložka 9262. Právní důvod... výmazu: Ukončení likvidace společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 19. srpna 2014 - 4. srpna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 19. června 2012 - 4. srpna 2016 : Jediný akcionář rozhodl dne 30. 5. 2012 o zrušení společnosti s likvidací, a to s účinností ke dni 31. 5. 2012.
  • 12. srpna 2008 - 30. ledna 2009 : Obchodní společnost NATLAND GROUP Limited, reg. č. HE 155549, se sídlem Pikioni street 4, P.C. 3075, Limassol, Cyprus (dále jen ?jediný akcionář?), která je jediným akcionářem obch... odní společnosti NATLAND CZ, IČ: 271 39 786, se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 9262 (dále jen ?NATLAND CZ?), rozhodla dne 9. 7. 2008 v souladu s ust. § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. takto:Snižuje se základní kapitál společnosti NATLAND CZ, a.s., IČ: 271 39 786. Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost NATLAND CZ v rámci holdingu ztratila svoji významnou pozici a stala se pouze manažerskou společností, která již v rámci holdingu nemá žádné majetkové účasti. Účelem snížení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ je efektivní využití finančních prostředků v rámci holdingu, kam náleží, a tedy jejich vyplacení jedinému akcionáři. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě přiměřené úplaty za snížení nominální hodnoty akcií jedinému akcionáři. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) bude snížena o 80%, tj. o 16.000,- Kč (slovy: šestnáct tisíc korun českých) tj. na hodnotu 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) a jmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) se sníží o 80%, tj. o 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) tj. na hodnotu 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).Základní kapitál společnosti NATLAND CZ byl tímto rozhodnutím snížen o částku 41.520.000,- (slovy: čtyřicet jedna milionů korun českých), tj. z částky 51.900.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů devět set tisíc korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 10.380.000,- Kč (slovy: deset milionů tři sta osmdesát tisíc korun českých). Předmětné akcie musí být předloženy společnosti NATLAND CZ, a.s. za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty (výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě) ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 3. října 2006 - 18. října 2006 : ENARETE INVESTMENT LIMITED, ev. č.: HE 155549, se sídlem: 4 Pikioni Street, 3075 Limassol, Kyperská republika, a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoník... u, rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s., IČ: 271 39 786, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, takto:Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen:Zvyšuje se základní kapitál společnosti NATLAND CZ, a.s. o 16,300.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů tři sta tisíc korun českých) tj. z částky 35,600.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů šest set tisíc korun českých) na částku 51,900.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů devět set tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 163 (slovy: jedno sto šedesát tři) kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akcemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě.Předem určený zájemce:Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude stávající jediný akcionář společnosti NATLAND CZ, a.s. - tj. společnosti ENARETE INVESTMENT LIMITED, který upíše všech 163 (slovy: sto šedesát tři) kusů kmenových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce.Emisní kurs:Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem:Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti NATLAND CZ, a.s., na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, v době od 9.00 hod. do 16.00 hod.Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem:Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti NATLAND CZ, a.s. - tj. společnosti ENERETE INVESTMENT LIMITED do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že doporučení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.Peněžitý vklad a způsob jeho splacení:Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit započtením peněžitých pohledávek ENARETE INVESTMENT LIMITED vůči společnosti NATLAND CZ, a.s. proti pohledávce společnosti NATLAND CZ, a.s. na splacení emisního kursu. Připouští se započtení těchto peněžitých pohledávek společnosti ENARETE INVESTMENT LIMITED za společností NATLAND CZ, a.s. do celkové výše 16,300.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů tři sta tisíc korun českých) tj.:- pohledávky ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) s příslušenstvím, která vznikla společnosti ENARETE INVESTMENT LIMITED na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů uzavřené mezi společností ENARETE INVESTMENT LIMITED (dříve NATLAND, Ltd.) jako prodávajícím a společností NATLAND CZ, a.s. jako kupujícím dne 27. prosince 2005, na jejímž základě se kupující zavázal zaplatit prodávajícímu kupní cenu akcií ve výši 2,000.000,- Kč; dne 11.9.2006 uzavřeli prodávající a kupující Dodatek č. 1 ke smlouvě o úplatném převodu cenných papírů, jímž smluvní strany stanovily platnost kupní ceny na 13.9.2006;- pohledávky ve výši 14,297.922,- Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě devadesát sedm tisíc devět set dvacet dva korun českých) s příslušenstvím, která vznikla společnosti ENARETE INVESTMENT LIMITED na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 22.3.2005 mezi společností ENARETE INVESTMENT LIMITED jako věřitelem a společností NATLAND CZ, a.s. jako dlužníkem, na jejímž základě poskytla společnost ENARETE INVESTMENT LIMITED jako věřitel dlužníkovi půjčku ve výši 581.500 USD; dne 3.1.2006 pak věřitel a dlužník uzavřeli Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjče, na jehož základě se dlužník zavázal vrátit půjčku do 10.9.2006 v měně CZK, přičemž smluvní strany sjednaly, že k přepočtení bude v souladu se zákonem o účetnictví použit kurz vyhlášený Českou národní bankou ke dni 31.12.2005; úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky denně činí ke dni 13.9.2006 částku 4.289,37 Kč (slovy: čtyři tisíce dvě stě osmdesát devět korun českých třicet sedm haléřů); výše pohledávky včetně příslušenství činí ke dni 13.9.2006 14,302.211,37 Kč.Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje.Pravidla postupu při splácení emisního kurzu upsaných akcií:Předem určený zájemce společnost ENARETE INVESTMENT LIMITED, jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto: emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 16,300.000,- Kč, (slovy: šestnáct milionů tři sta tisíc korun českých) splatí společnost ENARETE INVESTMENT LIMITED jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností NATLAND CZ, a.s. a společností ENARETE INVESTMENT LIMITED.Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje.Pravidla postupu pro smlouvu o započtení:Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví takto:Lhůta 14 (slovy: čtrnácti) dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení, který bude doručen upisovateli jako předem určenému zájemci - společnosti ENARETE INVESTMENT LIMITED do 14 (slovy:čtrnácti)dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 3. února 2006 - 24. února 2006 : Jediný akcionář, společnost NATLAND, Ltd., ev. č.: HE 155549, se sídlem: 4 Pikioni Street, 3075 Limassol, Kyperská republika, při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodní... ho zákoníku rozhodl dne 4.1.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s., IČ: 271 39 786, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, takto:Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen:Zvyšuje se základní kapitál společnosti NATLAND CZ, a.s. o 10,800.000,- Kč, (slovy: deset milionů osm set tisíc korun českých) tj. z částky 24,800.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů osm set tisíc korun českých) na částku 35,600.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů šest set tisíc korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií:Zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 108 (slovy: jedno sto osm) kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě.Předem určený zájemce:Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude stávající jediný akcionář společnosti NATLAND CZ, a.s. - tj. společnosti NATLAND, Ltd., který upíše všech 108 (slovy: sto osm) kusů kmenových, listinných akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce.Emisní kurs:Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem:Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je sídlo společnosti NATLAND CZ, a.s., na adrese Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, v době od 9.00 hod. do 16.00 hod.Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem:Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti NATLAND CZ, a.s.- tj. společnosti NATLAND, Ltd. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti NATLAND CZ, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.Peněžitý vklad a způsob jeho splacení:Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit započtením peněžitých pohledávek NATLAND, Ltd. vůči společnosti NATLAND CZ, a.s. proti pohledávce společnosti NATLAND CZ, a.s. na splacení emisního kursu. Připouští se započtení těchto peněžitých pohledávek společnosti NATLAND Ltd., a.s. za společností NATLAND CZ, a.s. do celkové výše 10,800.000,- Kč (slovy: deset miliónů osm set tisíc korun českých) tj.:pohledávky ve výši 10,875.000,- Kč (slovy: deset miliónů osm set sedmdesát pět tisíc korun českých) s příslušenstvím, která vznikla společnosti NATLAND, Ltd. na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností NATLAND, Ltd. jako věřitelem a společností NATLAND CZ, a.s. jako dlužníkem dne 1. prosince 2005, na jejímž základě se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr do celkové výše 11,000.000,- Kč; dne 23. prosince 2005 pak věřitel a dlužník uzavřeli dohodu o ukončení úvěru ze dne 1. prosince 2005, kterou se smluvní strany dohodly o splacení poskytnutého úvěru a jeho příslušenství v celkové výši 10,883.157,- Kč ke dni 3. ledna 2006.Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje.Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií:Předem určený zájemce společnost NATLAND, Ltd., jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto: emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 10,800.000,- Kč (slovy: deset miliónů osm set tisíc korun českých) splatí společnost NATLAND, Ltd. jako upisovatel, dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností NATLAND CZ, a.s. a společností NATLAND, Ltd.Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje.Pravidla postupu pro smlouvu o započtení:Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví takto:Lhůta 14 (slovy: čtrnácti) dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení, který bude doručen upisovateli jako předem určenému zájemci - společnosti NATLAND, Ltd. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 21. dubna 2005 - 9. května 2005 : Jediný akcionář rozhodl dne 10. března 2005 při výkonu působnosti valné hromady takto:Za prvé: Konstatuje se, že emisní kurs dříve upsaných akcií společnosti je zcela splacen.Za dr... uhé: Zvyšuje se základní kapitál společnosti RS ICG, a.s. peněžitým vkladem z dosavadního kapitálu ve výši 2,000.000,-Kč (slovy: dvamiliónykorun českých) o částku ve výši 22,800.000,-Kč (slovy: dvacetdvamiliónyosmsettisíckorun českých) a to upsáním nových akcií tak, že základní kapitál po tomto zvýšení bude činit 24,800.000,- Kč (slovy: dvacetčtyřimiliónyosmsettisíckorun českých).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. 22,800.000,- Kč (slovy: dvacetdvamiliónyosmsettisíckorun českých) se nepřipouští.Za třetí: Jediný akcionář společnosti RS ICG, a.s. a to společnost NATLAND LIMITED se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 ObchZ přednostního práva na upisování nových akcií.Za čtvrté: Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet: 228 (slovy: dvěstědvacetosm) akcií , Jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové ,Forma: na jméno , Podoba: listinné akcieZa páté: Určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci a to společnosti NATLAND LIMITED, se sídlem Kypr, P.C. 3075, Limassol, Pikioni 4, zapsaná v obchodním rejstříku Ministerstva obchodu, průmyslu a turistiky, oddělení obchodního rejstříku a úředního správce majetku Nicosia, pod čj. HE 155549Za šesté: Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií takto: Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti RS ICG, a.s. na adrese Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83 v době od 9.00 do 16.00 hodin. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem a společností. Zájemce je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle společnost určitému zájemci do čtrnácti dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smmlouva o upsání akcií musí obsahovat počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, emisní kurs akcií.Za sedmé: Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu takto: Ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžitých pohledávek určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, a to pohledávek určitého zájemce.a) ve výši 12,000.000,- Kč (slovy: dvanáctmiliónůkorun českých) z titulu nároku na vrácení půjčky dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 14.2.2005, jenž byla splatná ke dni 24.2.2005.b) ve výši 10,800.000,-Kč (slovy: desetmiliónůosmsettisíckorun českých) z titulu nároku na zaplacení kupní ceny za 95 (slovy: devadesátpět) kusů akcií emitovaných společnosti Alko-nealko TVIN, a.s., IČ: 267 48 789, se sídlem Modletice 71, okres Praha východ, PSČ 251 70, dle smlouvy o úplatném převodu cenných papírů,uzavřené dne 8.3.2005, jenž byla splatná ke dni 9.3.2005.Za osmé: Vyslovuje se souhlas se započtením pohledávek určitého zájemce uvedených v článku ,, Za sedmé´´ bod a) a bod b) tohoto notářského zápisu za společností proti pohledávce společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, pokud určitý zájemce upíše nové akcie společnosti. Souhlas se započtením pohledávek shora uvedených, se vyslovuje zejména z důvodu narovnání vztahů mezi společností a určitým zájemcem, který je jedním z největších narovnání vztahů mezi společností a určitým zájemcem, který je jedním z největších věřitelů společností. zobrazit více skrýt více
posunout dolů