Trendy

94 991 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-13 414 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

115 941 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.1.2018 Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8

Historické adresy

24.3.2016 - 18.1.2018 Chloumecká 630, 276 01 Mělník
20.4.2004 - 24.3.2016 Mělník, Chloumecká 630, PSČ 27601

27143911

DIČ

od 1.6.2004

CZ27143911

Datum vzniku

20. dubna 2004

Datová schránka

wvggzin

Historické názvy

20.4.2004 - 18.1.2018

v.z. ideastav, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9295

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.11.2017

2 000 000 Kč

Historické jmění

10.9.2012 - 30.11.2017

38 515 000 Kč

21.8.2012 - 10.9.2012

12 515 000 Kč

11.4.2005 - 21.8.2012

12 515 000 Kč

9.2.2005 - 11.4.2005

2 000 000 Kč

20.4.2004 - 9.2.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Bankovní účty

zvěřejněno 31.7.2013

5081106570 / 5500

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. ledna 2018 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. listopadu 2017 : V důsledku realizace rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnosti IDEASTAV PUJČOVNA s.r.o., se sídlem Opletalova 922/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejs V důsledku realizace rozdělení odštěpením sloučením přešla na společnosti IDEASTAV PUJČOVNA s.r.o., se sídlem Opletalova 922/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejs...tříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260852, IČ 052 64 600, IDEASTAV NEMOVITOSTI s.r.o., se sídlem Opletalova 922/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96844, IČ 271 08 457 a IDEASTAV STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem Opletalova 922/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88767, IČ 267 08 558, odštěpená část jmění společnosti v.z. ideastav, a.s., se sídlem Chloumecká 630, 276 01 Mělník, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9295, IČ 271 43 911, definovaná v projektu rozdělení vypracovaném statutárními orgány zúčastněných společností dne 4.9.2017. Na nástupnickou společnost IDEASTAV STAVEBNÍ s.r.o. přešlo v důsledku rozdělení odštěpením sloučením práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů a zároveň došlo ke snížení vlastního kapitálu rozdělované společnosti, tj. v.z. ideastav, a.s., pod zapsanou výši základního kapitálu. K vyrovnání tohoto rozdílu se snížil základní kapitál rozdělované společnosti o částku 38.515.000,-- Kč na částku 2.000.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 27. června 2014 - 18. ledna 2018 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 27. června 2014 - 13. listopadu 2014 : Počet členů správní rady: 2
  • 27. června 2014 - 13. listopadu 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 7. března 2005 - 14. června 2005 : Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti v.z.ideastav, a.s. z původní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 10.515.000,- Kč (slovy... : desetmilionů pětsetpatnáct tisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem ve stejné výši. Celková výše základního kapitálu akciové společnosti v.z.ideastav, a.s. po jeho zvýšení bude činit 12,515.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů pětsetpatnáct tisíc korun českých).Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozvinutí činnosti firmy a posílení jejího výrobního a finančního potenciálu.Zvýšení základního kapitálu společnosti v.z.ideastav, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 10 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých), a to kmenových akcií na majitele, v listinné podobě. Nově vydávané akcie nebudou kótované. A dále bude vydána 1 akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), a to kmenová akcie na majitele, v listinné podobě. Nově vydávaná akcie nebude kótovaná. Dále bude vydána 1 akcie o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), a to kmenová akcie na majitele, v listinné podobě, která nebude kótovaná.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií či 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Společnost s ručením omezeným DASTEMA s.r.o. jako jediný akcionář společnosti v.z.ideastav, a.s. má podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu.JUDr. Roman Rudolf, jako zástupce na základě plné moci společnosti DASTEMA s.r.o., jediného akcionáře akciové společnosti v.z.ideastav, a.s. prohlašuje, že se jediný akcionář výslovně vzdává svého přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku v plném rozsahu a to z důvodu důležitého zájmu společnosti, kterým je posílení a rozvoj jejího podnikatelského zaměření souvisejícího s rozvinutím činnosti firmy a posílení jejího výrobního a finančního potenciálu. Vekeré akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí při zvýšení základního kapitálu akciové společnosti v.z.ideastav, a.s. budou nabídnuty k upsání společnosti s ručením omezeným IDEASTAV, spol. s r.o. sídlem Mělník, Sportovní 2723, IČ 257 66 511, jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku.Všech 12 nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 10,515.000,- Kč (slovy: desetmilionů pětsetpatnáct tisíc korun českých) bude upsáno předem určeným zájemcem, tj. společností IDEASTAV, spol. s r.o. sídlem Mělník, Sportovní 2723, IČ 257 66 511 na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností IDEASTAV, spol. s r.o. se sídlem Mělník, Sportovní 2723, IČ 257 66 511 jako předem určeným zájemcem a společností v.z.ideastav, a.s. se sídlem Mělník, Chloumecká 630, IČ 271 43 911, podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku.Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem společnosti v.z.ideastav, a.s. předem určenému zájemci - společnosti IDEASTAV, spol. s r.o. bez zbytečného odkladu spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Upisování akcií nad čístku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 10.515.000,- Kč (slovy: desetmilionů pětsetpatnáct tisíc korun českých) se nepřipouští.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií:a) lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst.3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem společnosti předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,b) Společnost IDEASTAV, spol. s r.o. , jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem společnosti v.z.ideastav, a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti v.z.ideastav, a.s. tzn. podepsané IDEASTAV, spol. s r.o.c) předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit společnosti v.z.ideastav, a.s. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akciíEmisní kurz upisovaných akcií tzn. všech nově vydávaných akcií, bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydávány bez emisního ážia. Emisní kurz 10 upisovaných akcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000 Kč za kus bude činit 10,000.000,- Kč a emisní kurz 1 upisované akcie ve jmenovité hodnotě 15.000 Kč za kus bude činit 15.000,- Kč.Emisní kurz upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem splacen nepeněžitým vkladem podniku - společnosti IDEASTAV, spol. s r.o. se sídlem Mělník, Sportovní 2723, IČ 257 66 511 tak jak je popsán ve znaleckém posudku níže uvedeného znalce. Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 6.12.2004 zpracovaným znalcem Doc. Ing. Josefem Luňákem CSc., bytem Praha 10-Benice, U zahrádek 143, znalcem jmenovaným ministrem spravedlnosti České republiky ze dne 17.2.1992 (čj. ZT 2167/92) a rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze ze dne 20.10.1998 (čj. Spr 1677/97) a ze dne 8.2.1999 (Spr 210/99) pro obor ekonomika, odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, specializace finance, daně a bankovnictví, odvětví účetní evidence, specializace účetnictví a ceny a odhady se zvláštní specializací nehmotného majetku, know-how, oceňování podniků a oceňování cenných papírů, číslo znaleckého posudku 647 znaleckého deníku. Výše uvedený znalec byl k ocenění nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29.10.2004 čj. Nc 4684/2004 - 5, které nabylo právní moci dne 5.11.2004.Výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená specifikovaným znaleckým posudkem činí 10,515.000,- Kč (slovy: desetmilionů pětsetpatnáct tisíc korun českých).Nepeněžitý vklad bude hospodářsky využit v souladu s předmětem podnikání společnosti v.z.ideastav, a.s.Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurz všech upsaných akcií nejpozději do 15 dnů od doručení akceptované smlouvy o upsání akcií společnosti.Jediný akcionář schválil písemnou zprávu představenstva ve které bylo zdůvodněno upisování akcií nepeněžitými vklady (viz výše) a byla zároveň odůvodněna výše emisního kurzu upisovaných akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů