Trendy

26 863 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 860 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

316 560 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 25.5.2004 Praha 6 - Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 16304

27146235

DIČ

od 1.6.2004

CZ27146235

Datum vzniku

25. května 2004

Datová schránka

m3hgfmw

Historické názvy

25.5.2004 - 27.2.2017

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9314

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.2.2012

197 500 000 Kč

Historické jmění

13.12.2004 - 2.2.2012

143 800 000 Kč

25.5.2004 - 13.12.2004

9 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 17

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

191024928 / 0300

Provozovny

od 1.9.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Pražská 674/156, 642 00, Brno - Bosonohy

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. ledna 2012 - 2. února 2012 : Česká republika podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti Státní zkušebna  zemědělských,  potravinářských a lesnických  strojů, akciová společn... ost, přijala dne 22.12.2011 toto rozhodnutí: zvyšuje se základní kapitál společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických  strojů, akciová společnost:- o částku 53 700 000,-- Kč (padesát tři milióny sedm set tisíc korun českých), vydáním 537 (pěti set třiceti sedmi) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých)- emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých)- upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští- nové akcie mohou být upsány výlučně tímto nepeněžitým vkladem v majetku jediného akcionáře - České republiky: pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako pozemkové parcely čísel parcelných 381, 382, 384/2, 385, 386, 387, 391/1, 391/6, 391/7, 391/21, 391/26, 391/27, 393/24, 393/31 a 391/34 v obci Praha a katastrálním území Řepy:- pozemky byly oceněny znaleckým posudkem číslo P 048/2011 znalce Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., ze dne 10.11.2011, částkou 146 851 210,-- Kč (sto čtyřicet šest milionů osm set padesát jeden tisíc dvě stě deset korun českých);- s rozdílem mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, jež mají vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částkou 93 151 210,-- Kč (devadesát tři milióny jedno sto padesát jeden tisíc dvě stě deset korun českých), bude naloženo takto:- částka 55 599 102,59 Kč (padesát pět miliónů pět set devadesát devět tisíc jedno sto dvě koruny české padesát devět haléřů) bude vyplacena jedinému akcionáři- částka 37 552 107,41 Kč (třicet sedm miliónů pět set padesát dva tisíce jedno sto sedm korun českých čtyřicet jeden haléř) bude použita na tvorbu rezervního fondu- představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami podat předem určenému zájemci do 15 (patnácti) dnů od přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku- představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost- předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě jednoho měsíce počínající 15. (patnáctým) dnem od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií bez využití přednostního práva v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Praha 6, Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 163 04, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin- předem určený zájemce je povinen splatit vklad předáním prohlášení o vkladu podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a faktickým předáním vkládaných pozemků nejpzději do 7 (sedmi) dnů od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 6. září 2004 - 13. prosince 2004 : e) upisovatel - jediný akcionář - je povinen splatit nepeněžitý vklad v sídle společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi společnos... tí a jediným akcionářem - Českou republikou - Ministerstvem zemědělství České republiky, Praha 1, Těšnov 17/65, PSČ 117 05, identifikační číslo 000 20 478, jako upisovatelem, a to písemnou smlouvou o vkladu podniku, uzavřenou mezi společností a jediným akcionářem jako upisovatelem. zobrazit více skrýt více
 • 6. září 2004 - 13. prosince 2004 : d)všech 1.348 (slovy: jeden tisíc tři sta čtyřicet osm) nových akcií kmenových, znějících na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno... sto tisíc korun českých) s emisním kursem každé akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), bude upsáno smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku jediný akcionář - Česká republika - Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha 1, Těšnov 17/65, PSČ 117 05, identifikační číslo 000 20 478, do 51 (slovy: padesáti jednoho) dne od dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v sídle společnosti na základě návrhu společnosti s tím, že tento návrh musí být doručen nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto sozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž k datu tohoto zápisu společnost vyrozumí určitého zájemce neprodleně poté, kdy se o tomto zápisu dozví; zobrazit více skrýt více
 • 6. září 2004 - 13. prosince 2004 : c) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští
 • 6. září 2004 - 13. prosince 2004 : b) zvýšil základní kapitál společnosti ve výši 9,000.000,-Kč (slovy: devět milionů korun českých) o částku ve výši 134,800.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet čtyři miliony osm set ti... síc korun českých), tj. z částky 9,000.000,-Kč (slovy: devět milionů korun českých) na částku 143,800.000,-Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tři miliony korun českých) upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, a to upsáním 1.348 (slovy: jednoho tisíce tří set čtyřiceti osmi) akcií kmenových, znějících na jméno, v zaknihované podobě, ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíce korun českých) s emisním kursem každé akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc koirun českých); zobrazit více skrýt více
 • 6. září 2004 - 13. prosince 2004 : a) schválil zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem v důležitém zájmu společnosti, kterým je získání majetku za účelem zkvalitnění a zefekt... ivnění podniktatelské činnost společnosti. Nepeněžitým vkladem je podnik - Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů příspěvková organizace, se sídlem Třanovského ulice 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy, identifikační číslo 00020362, zřízená zřizovací listinou Ministerstva zemědělství České republiky, čj22563/2001-3030 ze dne 5.6.2001, který sestává z majetku, pohledávek a závazků, oceněný znaleckým posudkem č. P 025/2004 ze dne 7.6.2004 Doc. Ing. Karla Novotného, CSc, Koněvova 113, 130 00 Praha 3, soudního znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specizalizace oceňování zemědělských podniků, číslo: M 1261/98; zobrazit více skrýt více
 • 6. září 2004 - 13. prosince 2004 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady dne 13.7.2004 rozhodl o zvýšení základního kapitálu takto:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů