Trendy

20 151 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 003 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

206 956 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.3.2015 Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00 Praha 7

Historické adresy

17.6.2004 - 19.3.2015 Praha 4, Na Zámecké 410/8, PSČ 14000

27158969

DIČ

od 13.7.2010

CZ27158969

Datum vzniku

17. června 2004

Datová schránka

xa9dfe3

Historické názvy

17.6.2004 - 15.12.2010

CLEVERLANCE GROUP a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9393

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.2.2017

85 413 664 Kč

Historické jmění

19.10.2016 - 9.2.2017

61 009 760 Kč

19.3.2015 - 19.10.2016

85 400 000 Kč

19.4.2011 - 19.3.2015

244 000 000 Kč

17.6.2004 - 19.4.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Bankovní účty

zvěřejněno 30.7.2013

2105788745 / 2700

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. února 2017 : Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s., IČO: 27158969, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s., IČO: 27158969, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ...oddíl B, vložka 9393, rozhodla dne 3.9.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti Cleverlance Group a.s., takto:Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje ke dni účinnosti snížení základního kapitálu o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál se zvyšuje o částku 24.403.904,- Kč (dvacet čtyři milionů čtyři sta tři tisíc devět set čtyři korun českých), ze současné výše základního kapitálu 61.009.760,- Kč (šedesát jedna milionů devět tisíc sedm set šedesát korun českých) na celkovou částku 85.413.664,- Kč (osmdesát pět milionů čtyři sta třináct tisíc šest set šedesát čtyři korun českých). Základní kapitál se zvyšuje z ostatních kapitálových fondů tvořeného příspěvky akcionářů mimo základní kapitál (v rozvaze označeno v pasivech bod A.II.2. Ostatní kapitálové fondy). Zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány. V důsledku zvýšení základního kapitálu se nominální hodnota akcií zvyšuje z původní nominální hodnoty 140,- Kč (jedno sto čtyřicet korun českých) na 196,-Kč (jedno sto devadesát šest korun českých).Představenstvo vyzve do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcionáře, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, aby předložili akcie k výměně nebo k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty, a to ve lhůtě nejpozději do 60 (šedesáti) dnů, ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 18. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 13. května 2016 - 19. října 2016 : Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s., IČO: 27158969, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ... oddíl B, vložka 9393, rozhodla dne 3.9.2015 o snížení základního kapitálu společnosti Cleverlance Group a.s., takto:Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu z důvodu držení vlastních akcií společností a účelem je zrušení těchto akcií ve vlastnictví společnosti Cleverlance Group a.s. Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu o 24.390.240,- Kč (dvacet čtyři milionů tři sta devadesát tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), ze současné výše 85.400.000,- Kč (osmdesát pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) na novou výši 61.009.760,- Kč (šedesát jedna milionů devět tisíc sedm set šedesát korun českých), a to dle §522 ZOK, tj. ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie tak, že je zničí. zobrazit více skrýt více
  • 18. srpna 2014 - 19. března 2015 : Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s., IČ: 27158969, se sídlem Praha 4, Na Zámecké 410/8, 140 00 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Cleverlance Group a.s... . takto: Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu z důvodu nevhodné skladby kapitálu společnosti.Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu o 158.600.000,- Kč (jedno sto padesát osm milionů šest set tisíc korun českých), ze současné výše 244.000.000,- Kč (dvě stě čtyřiceti čtyř milionů korun českých) na novou výši 85.400.000,- Kč (osmdesát pět milionů čtyři sta tisíc korun českých), a to formou snížení nominální hodnoty jedné akcie ze 400,- Kč (čtyři sta korun českých) na 140,- Kč (jedno sto čtyřicet korun českých), a to tak, že poměr výše jmenovité hodnoty každé akcie v době přijetí tohoto rozhodnutí vůči nové jmenovité hodnotě každé akcie po provedení snížení základního kapitálu společnosti bude odpovídat poměru aktuální výše základního kapitálu společnosti vůči nové výši základního kapitálu společnosti. Ke snížení jmenovité hodnoty akcií dojde u všech ve stejném poměru. Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje o tom, že částka 158.600.000,- Kč (jedno sto padesát osm milionů šest set tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu, se převede ve prospěch kapitálových fondů společnosti (fondy, které jsou tvořeny příplatky akcionářů mimo základní kapitál). Valná hromada společnosti Cleverlance Group a.s. rozhoduje o tom, že akcionáři jsou povinni do 60 (šedesáti) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, předložit akcie za účelem jejich výměny. K předložení akcií budou nadto akcionáři vyzváni představenstvem společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 19. ledna 2011 - 19. dubna 2011 : Valná hromada spoolečnosti Cleverlance Group a.s., IČ 271 58 969, se sídlem Praha 4, Na Zámecké 410/8, PSČ 140 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, od... díl B, vložka 9393 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Cleverlance Group a.s., takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 242.000.000,- Kč (slovy dvě stě čtyřicet dva miliony korun českých), tj. z 2.000.000,- Kč na 244.000.000,- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Základní kapitál bude zvýšen upsáním 605.000 ks nových kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 akcie 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých), přičemž na 1 dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 400,- Kč lze upsat 121 ks nových akcií o stejné jmenovité hodnotě.Emisní kurs nových akcií činí 400,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcie.Připouští se, aby peněžitými vklady akcionářů bylo započtení jejich pohledávek za společností, vzniklých na základě devíti smluv o převodu akcií obchodní společnosti Cleverlance Enterprise Solutions a.s. IČ 27408787, akcionáři na společnost oproti pohledávkám, které bude mít společnost za akcionáři, na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a listiny upisovatelů.Akcionáři uplatňují přednostní právo na úpis nových akcií, tedy každý z nich upíše tolik nových akcií, kolik odpovídá jeho podílu na dosavadním základním kapitálu. Znamená to tedy, že:a) Dobromil Podpěra upíše 172788 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky),b) Ing. Jiří Bíba upíše 152460 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky),c) MUDr. Jiří Dosoudil upíše 86394 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky),d) Jiří Dosoudil upíše 86394 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky),e) MUDr. Vít Urbanec upíše 52272 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky),f) Ing. Jakub Dadák upíše 17424 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky),g) Ing. Martin Vít upíše 17424 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky),h) Ing. Petr Brňák upíše 9680 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky),i) Vít Červenka upíše 10164 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč peněžitým vkladem (započtením pohledávky).Do 5 pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do Obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti akcionáře výzvou nazvanou Informace o přednostním právu dle § 204a obch.zák., zaslanou jim elektronickou poštou na jejich e-mailové adresy, které jsou představenstvu známy, aby nové akcie upsali v sídle společnosti, přičemž k upsání jim poskytne lhůtu alespoň 10 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy, a to po celou pracovní dobu (9 - 16 hod.).Prvním dnem lhůty k upsání akcií bude první pracovní den následující po dni odeslání výzvy.Do 5 pracovních dnů po upsání nových akcií posledním z akcionářů, odešle představenstvo společnosti akcionářům výzvu, zaslanou jim elektronickou poštou na jejich e-mailové adresy, které jsou představenstvu známy, aby dohody o započtení uzavřeli se společností v sídle společnosti, přičemž k uzavření dohod jim poskytne lhůtu alespoň 10 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy a to kdykoliv po celou pracovní dobu (9 ? 16 hod.) v této lhůtě.Na základě smlouvy o převodu 1428 akcií obch. spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Dobromilem Podpěrou, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve výši 230.813.637,60 Kč.Na základě smlouvy o převodu 1260 akcií obch.spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Ing, Jiřím Bíbou, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve výši 203.659.092,00 Kč.Na základě smlouvy o převodu 714 akcií obch.spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem MUDr. Jiřím Dosoudilem jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve výši 115.406.818,80 Kč.Na základě smlouvy o převodu 714 akcií obch.spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Jiřím Dosoudilem, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve výši 115.406.818,80 Kč.Na základě smlouvy o převodu 432 akcií obch.spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem MUDr. Vítem Urbancem, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve výši 69.825.974,40 Kč.Na základě smlouvy o převodu 144 akcií obch.spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Ing. Jakubem Dadákem, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve výši 23.275.324,80 Kč.Na základě smlouvy o převodu 144 akcií obch.spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Ing. Martinem Vítem, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve výši 23.275.324,80 Kč.Na základě smlouvy o převodu 80 akcií obch. spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Ing. Petrem Brňákem, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve výši 12.930.736,00 Kč.Na základě smlouvy o převodu 84 akcií obch. spol. Cleverlance Enterprise Solutions a.s., uzavřenou dne 1.11.2010 mezi akcionářem Vítem Červinkou, jakožto převodcem a společností, jakožto nabyvatelem, má tento akcionář za společností pohledávku ve výši 13.577.272,80 Kč.Valná hromada stanoví, že výší pohledávek společnosti za akcionáři (započitatelné pohledávky) je za akcionářemb) Ing. Jiřím Bíbou částka 61.097.727,60 Kč,c) MUDr. Jiřím Dousoudilem částka 34.622.045,64 Kč,d) Jiřím Dosoudilem částka 34.622.045,64 Kč,e) MUDr. Vítem Urbancem částka 20.947.792,32 Kč,f) Ing. Jakubem Dadákem částka 6.982.597,44 Kč,g) Ing. Martinem Vítem částka 6.982.597,44 Kč,h) Ing. Petrem Brňákem částka 3.879.220,80 Kč,i) Vítem Červinkou částka 4.073.181,84 Kč.Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Dobromilem Podpěrou bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 69.115.200,- Kč.Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Ing. Jiřím Bíbou bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 60.984.000,- Kč.Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem MUDr. Jiřím Dosoudilem bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 34.557.600,- Kč.Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Jiřím Dosoudilem bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 34.557.600,- Kč.Na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem MUDr. Vítem Urbancem bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 20.908.800,- Kč.Na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Ing. Jakubem Dadákem bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 6.969.600,- Kč.Na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Ing. Martinem Vítem bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 6.969.600,- Kč.Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Ing. Petrem Brňákem bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 3.872.000,- Kč.Na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a na základě úpisu nových akcií akcionářem Vítem Červinkou bude mít společnost za tímto akcionářem pohledávku ve výši 4.065.600,00,- Kč.Z celkové pohledávky akcionáře Dobromila Podpěry za společností ve výši 230.813.637,60 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 69.244.091,28 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 69.115.200,-Kč, tj. částka 128.891,28 Kč nebude emisním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti.Z celkové pohledávky akcionáře Ing. Jiřího Bíby za společností ve výši 203.659.092,00 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 61.097.727,60 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 60.984.000,-Kč, t.j. částka 113.727,60 Kč nebude emisním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti.Z celkové pohledávky akcionáře MUDr. Jiřího Dosoudila za společností ve výši 115.406.818,80. Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 34.622.045,64 Kč, přičemž rozdíl, oproti 34.557.600,-Kč, t.j. částka 64.445,64 Kč nebude emisním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti.Z celkové pohledávky akcionáře Jiřího Dosoudila za společností ve výši 115.406.818,80 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 34.622.045.64 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 34.557.600,-Kč, t.j. částka 64.445.64 Kč nebude emisním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti.Z celkové pohledávky akcionáře MUDr. Víta Urbance za společností ve výši 69.825.974,40 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 20.947.792,32 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 20.908.800,-Kč, t.j. částka 38.992,32 Kč nebude emisním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti.Z celkové pohledávky akcionáře Ing. Jakuba Dadáka za společností ve výši 23.275.324,80 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 6.982.597,44 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 6.969.600,-Kč, t.j. částka 12.997,44 Kč nebude emisním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti.Z celkové pohledávky akcionáře Ing. Martina Víta za společností ve výši 23.275.324,80 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 6.982.597,44 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 6.969.600,-Kč, t.j. částka 12.997,44 Kč nebude emisním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti.Z celkové pohledávky akcionáře Ing. Petra Brňáka za společností ve výši 12.930.736,00 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 3.879.220,80 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 3.872.000,-Kč, t.j. částka 7.220,80 Kč nebude emisním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti.Z celkové pohledávky akcionáře Víta Červenky za společností ve výši 13.577.272,80 Kč bude započtena pohledávka tohoto akcionáře za společností ve výši 4.073.181,84 Kč, přičemž rozdíl, oproti částce 4.065.600-Kč, t.j. částka 7.581,84 Kč nebude emisním ážiem a bude zúčtována ve prospěch rezervního fondu společnosti.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby nejpozději do 5 pracovních dnů po uzavření poslední dohody o započtení podalo rejstříkovému soudu návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do Obchodního rejstříku.Valná hromada dále ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo nejpozději do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do Obchodního rejstříku a akcionáře vyzvalo výzvou, zaslanou jim elektronickou poštou na jejich e-mailové adresy, které jsou představenstvu známy, aby nové akcie převzali v sídle společnosti nejpozději do 20 pracovních dnů od odeslání výzvy, a to po celou pracovní dobu (9 - 16 hod.). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů