Trendy

49 852 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 591 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

115 863 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 13.1.2016 U dubu 691/48, Braník, 147 00 Praha 4

Historické adresy

5.8.2013 - 13.1.2016 Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
21.6.2004 - 5.8.2013 Praha 1 - Nové Město, Ostrovní 125/32, PSČ 11000

27161005

DIČ

od 1.8.2004

CZ27161005

Datum vzniku

21. června 2004

Datová schránka

rfkcw4s

Historické názvy

21.6.2004 - 5.8.2013

Astoria Golf Resort a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9405

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.10.2004

127 000 000 Kč

Historické jmění

21.6.2004 - 6.10.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 7.2.2014

2109385070 / 2700

Historické provozovny

20.4.2009 - 14.2.2018

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Cihelny 7, 364 64, Karlovy Vary

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 6. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákon Obchodní korporace se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákon...a. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. září 2004 - 6. října 2004 : Dne 6.září 2004 přijala valná hromada společnosti následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti :Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním nových akcií, a...  to o částku 125,000.000,- Kč (slovy : jedno sto dvacet milionů korun českých). Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Upisováno bude 125 kusů kmenových akcií ve formě na majitele v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč(jeden milion korun českých).Upisování akcií se uskuteční bez využití přednostního práva všech stávajících akcionářů společnosti na upisování nových akcií ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník) a § 23 stanov společnosti.Všechny akcie, které nebudou upisovány s využitím přednostního práva akcionářů, tj. akcie, jejichž přednostního upsání se akcionáři vzdali, a akcie, na jejichž přednostní upsání akcionáři právo nemají, budou nebídnuty k upsání předem určeným zájemcům, akcionářům společnosti takto : akcionáři ASTORIA Invest, s.r.o. bude nabídnuto upsat 120 kusů nových akcií společnosti a akcionáři Albertu Princovi bude nabídnuto upsat 5 kusů nových akcií společnosti.Akcie, které budou upisovány bez využití přednostního práva akcionářů, budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi předem vybranými zájemci a společností ve smyslu § 204 odst.5 obchodního zákoníku. Každý z předem vybraných zájemců může upsat nabídnuté akcie ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle společnosti na adrese: Praha 1,Nové Město,Ostrovní 125/32,PSČ:110 00, v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 17.00 hod.,návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle společnost předem určeným zájemcům, tj. akcionáři ASTORIA Invest, s.r.o. a akcionáři Albertu Princovi,nejpozději ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Doručením písemného návrhu smlouvy o upsání akcií bude oznámen předem vybraným zájemcům počátek běhu čtrnáctidenní lhůty pro upsání akcií. Lhůta pro upsání akcií je určena ve prospěch předem vybraných zájemců. Emisní kurs všech akcií,které budou upisovány bez využití přednostního práva akcionářů,je rovný jejich jmenovité hodnotě.Upisovatel Albert Princ bude povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v rozsahu 100 % jejich jmenovité hodnoty, tj. v plné výši, v penězích na zvláštní bankovní účet otevřený na jméno společnosti, č.účtu 1061014689/5500 velhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne,kdy upsal nabídnuté akcie. Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií je určena ve prospěch vkladatele.Upisovatel ASTORIA Invest, s.r.o. bude povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v rozsahu 100% jejich jmenovité hodnoty, tj. v plné výši, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne,kdy upsal nabídnuté akcie, takto: nemovitosti v katastrálním území Stanovice a v katastrálním území Cihelny předá vkladatel ASTORIA Invest, s.r.o. společnosti v sídle areálu golfového hřiště na adrese:Cihelny 7,Bečov nad Teplou,PSČ 364 64, okr.Karlovy Vary, o čemž bude sepsán mezi vkladatelem a společností zápis o předání a převzetí nemovitostí, jehož součástí bude prohlášení vkladatele podle § 60 odst.1 obchodního zákoníku. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je určena ve prospěch vkladatele.Valná hromada schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem:Soubor nemovitostí tvořících areál golfového hřiště, a to:pozemek parc.č.1140/1, trvalý travní porost, o výměře 145308 m2, pozemek parc.č.1140/3, trvalý travní porost, o výměře 19227 m2, pozemek parc.č. 1156/3, trvalý travní porost, o výměře 1676 m2, pozemek parc.č. 2008, trvalý travní porost, o výměře 20127 m2, vše v katastrálním území Stanovice, obec Stanovice, okres Karlovy Vary, zapsáno na listu vlastnictví č.175 pro katastrální území Stanovice, u katastrálního pracoviště Karlovy Vary: pozemek parc.č.st. 1/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8631 m2, pozemek parc.č.st.17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 236 m2, pozemek parc.č.st.30, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 675 m2, pozemek parc.č.st.31, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2, pozemek parc.č.st.33, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, pozemek parc.č.st.60, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, pozemek parc.č.st.61, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 608 m2, pozemek parc.č.st.64, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 56 m2, pozemek parc.č.st.65, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m2, pozemek parc.č.27/1, trvalý travní porost, o výměře 40749 m2, pozemek parc.č.28, ostatní plocha, o výměře 153 m2, pozemek parc.30, trvalý travní porost, o výměře 2671 m2, pozemek parc.č.34, trvalý travní porost, o výměře 71345 m2, pozemek parc.č.37, lesní pozemek, o výměře 7444 m2, pozemek parc.č.38/1, trvalý travní porost, o výměře 12739 m2, pozemek parc.č.41, trvalý travní porost, o výměře 418 m2, pozemek parc.č. 53/1, trvalý travní porost, o výměře 91949 m2, pozemek parc.č.53/2, ostatní plocha, o výměře 234 m2, pozemek parc.č.53/3, trvalý travní porost, o výměře 95 m2, pozemek parc.č.58/2, ostatní plocha, o výměře 7275 m2, pozemek parc.č.66/2, ostatní plocha, o výměře 9614 m2, pozemek parc.č.67, ostatní plocha, o výměře 611 m2, pozemek parc.č.68/2, orná půda, o výměře 2795 m2, pozemek parc.č.68/3, trvalý travní porost, o výměře 229 m2, pozemek parc.č.72/1, trvalý travní porost, o výměře 1369 m2, pozemek parc.č.74, orná půda, o výměře 5727 m2, pozemek parc.č.83/1, orná půda o výměře 31487 m2, pozemek parc.č.83/4, trvalý travní porost, o výměře 4963 m2, pozemek parc.č.91/1, trvalý travní porost o výměře 23411 m2, pozemek parc.č.93/2, vodní plocha , o výměře 2608 m2, pozemek parc.č.94, ostatní plocha, o výměře 4172 m2, pozemek parc.č.96/1, ostatní plocha,o výměře 2679 m2, pozemek parc.č.96/4, ostatní plocha, o výměře 115 m2, pozemek parc.č.99/1, trvalý travní porost, o výměře 1475 m2, pozemek parc.č.100/1, trvalý travní porost, o výměře 1287 m2, pozemek parc.č.106, ostatní plocha, o výměře 11414 m2, pozemek parc.č.124/2, ostatní plocha, o výměře 300 m2, pozemek parc.č.135/1, trvalý travní porost, o výměře 1985 m2, pozemek parc.č.135/2, trvalý travní porost, o výměře 314 m2, pozemek parc.č.135/3, trvalý travníporost, o výměře 1094 m2, pozemek parc.č. 135/4, ostatní plocha, o výměře 80 m2, pozemek parc.č.135/5, trvalý travní porost, o výměře 85 m2, pozemek parc.č.137/1, ostatní plocha, o výměře 1083 m2, pozemek parc.č.137/2, ostatní plocha, o výměře 249 m2, pozemek parc.č. 137/3, ostatní plocha, o výměře 896 m2, pozemek parc.č. 137/4, ostatní plocha, o výměře 298 m2, pozemek parc.č.140/3, trvalý travní porost, o výměře 2211 m2, pozemek parc.č. 140/4, trvalý travní porost, o výměře 718 m2, pozemek parc.č.141, trvalý travní porost, o výměře 34929 m2, pozemek parc.č. 143/4, trvalý travní porost, o výměře 11550 m2, pozemek parc.č.143/7, trvalý travní porost, o výměře 2634 m2, pozemek parc.č.144, ostatní plocha, o výměře 430 m2, pozemek parc.č.145/1, orná půda, o výměře 19656 m2, pozemek parc.č.145/2, trvalý travní porost, o výměře 35484 m2, pozemek parc.č. 145/3, trvalý travní porost, o výměře 11711 m2, pozemek parc.č. 146/1, ostatní plocha, o výměře 1624 m2, pozemek parc.č.146/2, ostatní plocha, o výměře 160 m2, pozemek parc.č. 146/3, ostatní plocha, o výměře 102 m2, pozemek parc.č.148, ostatní plocha, o výměře 359 m2, pozemek parc.č.150/1, trvalý travní porost, o výměře 4715 m2, pozemek parc.č.151/2, trvalý travní porost, o výměře 405 m2, pozemek parc.č. 151/4, ostatní plocha, o výměře 36 m2, pozemek parc.č.151/5, trvalý travní porost, o výměře 834 m2, pozemek parc.č.152/2, ostatní plocha, o výměře 10853 m2, pozemek parc.č.155, trvalý travní porost, o výměře 18914 m2, pozemek parc.č.161, trvalý travní porost, o výměře 2607 m2, pozemek parc.č.163, trvalý travní porost, o výměře 2710 m2, pozemek parc.č. 173, ostatní plocha, o výměře 245 m2, pozemek parc.č.191, trvalý travní porost, o výměře 9245 m2, pozemek parc.č.195, trvalý travní porost, o výměře 17096 m2, pozemek parc..č. 199/2, trvalý travní porost, o výměře 706 m2, pozemek parc.č.201, trvalý travní porost, o výměře 1909 m2, to vše v katastrálním území Cihelny, obec Karlovy Vary, u katastrální pracoviště Karlovy Vary,budova č.p.7, část obce Cihelny, bydlení, na pozemku parc.č.st.1/1, budova č.p.8, část obce Cihelny, bydlení, na pozemku parc.č.st.č.17, budova bez čp/če, zemní stavba, na pozemku parc.č.st.30, budova bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc.č.st.61, rozestavěná budova, technické vybavení, na pozemku parc.č.st.64, rozestavěná budova, technické vybavení, na pozemku parc.č.st.65, včetně příslušenství těchto budov popsaném ve znaleckém posudku níže citovaném, to vše v katastrálním území Cihelny, obec Karlovy Vary, zapsáno na listu vlastnictví č.27 pro katastrální území Cihelny, obec Karlovy Vary, u katastrální pracoviště Karlovy Vary.Valná hromada schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu částkou 120,000.000,-Kč (jedno sto dvacet milionů korun českých) dle znaleckého posudku znalce Ing. Radomíra Měšťana č.24/2004 ze dne 12.7.2004.Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno vkladateli ASTORIA Invest, s.r.o. 120 kusů kmenových akcií ve formě na majitele v podobě listinné, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (jeden milion korun českých) v emisním kursu každé akcie rovným její jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů