1 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

122 357 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.8.2014 Trávnická 2210/12, 796 01 Prostějov

Historické adresy

23.8.2004 - 21.8.2014 Praha 5, Holečkova 31/103, PSČ 15000
28.6.2004 - 23.8.2004 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

27163067

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

28. června 2004

Datová schránka

b8wd4pw

Historické názvy

18.2.2005 - 21.8.2014

FIN LEXIKA a.s.

28.6.2004 - 18.2.2005

AGRIMONA SERVICES a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9418

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.11.2004

74 000 000 Kč

Historické jmění

28.6.2004 - 16.11.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Prostějova

Historické provozovny

1.4.2015 - 1.4.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Trávnická 2210/12, 796 01, Prostějov

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 21. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 21. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 21. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 21. října 2004 - 18. února 2005 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti AGRIMONA SERVICES a.s., učiněné dne 6.9.2004 v notářské kanceláři notářky Aleny Klocové, Holečkova 31, Praha 5, NZ 270/2004, N 361/2004, ... rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu takto:1. Zvyšuji základní kapitál společnosti ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na 74.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátčtyřimilionů korun českých), tedy o částku 72.000.000,-Kč (slovy: sedmdesátdvamilionů korun českých), za těchto podmínek a tímto způsobem:a) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.b) Počet, forma, druh, jmenovitá hodnota, podoba upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 36 (slovy: třicetšest) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých). Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, t.j. 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých).c) S ohledem na to, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, bude ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku neprodleně učiněna nabídka upsání akcií panu PhDr. Miroslavu Řešetkovi, r.č. 50-03-17/119, bytem Prostějov, Jana Olivetského 4353/16.d) Všechny akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí upsány, budou upsány předem určeným zájemcem - panem PhDr. Miroslavem Řešetkou, r.č. 50-03-17/119, bytem Prostějov, Jana Olivetského 4353/16, ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku.e) Upisování akcií bude ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisované akcie: Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti AGRIMONA SERVICES a.s., Praha 5, Holečkova 31/103. Lhůta pro upsání akcií je stanovena 15 (slovy: patnáct) dnů od učiněné nabídky a doručeného návrhu smlouvy na upsání akcií představenstvem, přičemž nabídka nebude učiněna dříve, než po podání návrhu zapsání zámyslu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí nejpozději jeden měsíc od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního resjtříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu představenstvem společnosti předanou nabídkou k upsání akcií, která bude mít formu dopisu představenstva, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisovateli předán i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 72.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátdvamilionů korun českých).g) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky pana PhDr. Miroslava Řešetky, r.č. 50-03-17/199, bytem Prostějov, Jana Olivetského 4353/16 vůči společnosti AGRIMONA SERVICES a.s., IČ 27163067, se sídlem Praha 5, Holečkova 31/103, PSČ 150 00, proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, a to:- části pohledávky ve výši 34.647.000,- Kč (slovy: třicetčtyřimilionůčestsetčtyřicetsedmtisíc korun českých) vzniklé z titulu neuhrazení části kupní ceny společností AGRIMONA SERVICES a.s., IČ 27163067, za převod obchodního podílu ve společnosti FIN PUBLISHING, s.r.o., IČ 63613119, panu PhDr. Miroslavu Řešetkovi, r.č. 50-03-17/199 (celková výše činila 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesátpětmilionů korun českých)), a- celé neuhrazené pohledávky ve výši 37.353.000,- Kč (slovy: třicetsedmmilionůtřistapadesáttřitisíc korun českých) vzniklé panu PhDr. Miroslavu Řešetkovi, r.č. 50-03-17/199 za společností AGRIMONA SERVICES a.s., IČ 27163067, ze smlouvy o převzetí dluhu společností AGRIMONA SERVICES a.s., IČ 27163067, od společnosti FIN PUBLISHING,s.r.o., IČ 64613119, ze dne 30.8.2004 (slovy: třicátého srpna roku dvatisícečtyři),a to do výše 72.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátdvamilionů korun českých), t.j. do výše emisního kursu upisovaných akcií.(Ověřené opisy citované smlouvy o převodu obchodního podílu včetně potvrzení jejího převzetí společností FIN PUBLISHING, s.r.o. ze dne 30.8.2004 a citované smlouvy o převzetí dluhu tvoří přílohy č. 3, 4 a 5 tohoto notářského zápisu.)h) Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení:1. smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností AGRIMONA SERVICES a.s., IČ 27163067, se sídlem Praha 5, Holečkova 31/103, PSČ 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 9418, a předem určeným zájemcem - PhDr. Miroslavem Řešetkou, r.č. 50-03-17/199, bytem Prostějov, Jana Olivetského 4353/16,2. na splacení emisního kursu se připouští započtení části pohledávky ve výši 34.647.000,- Kč (slovy: třicetčtyřimilionůšestsetčtyřicetsedmtisíc korun českých) vzniklé z titulu neuhrazení části kupní ceny společností AGRIMONA SERVICES a.s., IČ 27163067, za převod obchodního podílu ve společnosti FIN PUBLISHING, s.r.o., IČ 64613119/, panu PhDr. Miroslavu Řešetkovi, r.č. 50-03-17/199 (celková výše činila 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesátpětmilionů korun českých)), a celé neuhrazené pohledávky ve výši 37.353.000,- Kč (slovy: třicetsedmmilionů- třistapadesáttřitisíc korun českých) vzniklé panu PhDr. Miroslavu Řešetkovi, r.č. 50-03-17/199 za společností AGRIMONA SERVICES a.s., IČ 27163067, ze smlouvy o převzetí dluhu společností AGRIMONA SERVICES a.s., IČ 27163067, od společnosti FIN PUBLISHING, s.r.o., IČ 64613119, ze dne 30.8.2004 (slovy: třicátého srpna roku dvatisícečtyři), a to do výše 72.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátdvamilionů korun českých), t.j. do výše emisního kursu upisovaných akcií,3. návrh smlouvy o započtení bude předložen v písemné podobě bez zbytečného odkladu spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti a to bez zbytečného odkladu. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu činí 7 (slovy: sedm) dnů od obdržení návrhu dohody o započtení. Dohoda o započtení bude uzavřena do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od zápisu zámyslu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.i) Upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od zápisu zámyslu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.j) Vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů