Základní údaje

Historické adresy

2.12.2005 - 23.7.2009 Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 11000
28.6.2004 - 2.12.2005 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

27163130

DIČ

Není plátce DPH

1.6.2006 - 31.8.2008

CZ27163130

Datum vzniku

28. června 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. července 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. července 2009

Historické názvy

9.5.2008 - 23.7.2009

Steelco a.s. v likvidaci

28.1.2008 - 9.5.2008

Steelco a.s.

7.3.2007 - 28.1.2008

Steelco a.s. v likvidaci

31.5.2005 - 7.3.2007

Steelco a.s.

28.6.2004 - 31.5.2005

ASTRANCIA IMPORT a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9419

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.4.2008 - 23.7.2009

4 600 000 Kč

28.6.2004 - 16.4.2008

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. července 2009 - 23. července 2009 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku.
  • 9. května 2008 - 23. července 2009 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu valné hromady ze dne 24.4.2008 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti ke dni 1.5.2008 s likvidací a jmenování likvidátora.
  • 10. března 2008 - 16. dubna 2008 : Dne 20.2.2008 rothodl jediný akconář společnosti navrhovatele (společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED) v působnoti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatel... e upsáním nových akcií, a to o částku 2.600.000,-Kč Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 51/2008, N 53/2008, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze.Základní kapitál společnosti Steelco a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) o částku 2.600.000 Kč (slovy dva miliony šest set tisíc korun českých), na částku 4.600.000 Kč (slovy čtyři miliony šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upisováním 13 kusů nových, kmenových akcií na jméno, v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 200.000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurz každé akcie bude roven její jmenovité hodnotě. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.Jeduiný akcionář Společnosti se tímto vzdává přednostního práva na upisování akcií a rozhodl, že všechny nové akci budou nabídnuty k upsání jednomui určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti, a to: PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Griva Digeni, 44, SALAMIS HOUSE, 3rd floor, P.C. 8020, Kypr, vedené kyperským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, oddělení obchodního rejstříku, pod HE 158996.Tyto akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře tento určitý zájemce se Společností v jejím sídle v Praze 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v sídle Společnosti určenému zájemci do 20 (dvaceti) pracovních dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinnen oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za společnost i upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Akcie budou splaceny peněžitým vkladem převodem pro tento účel zřízený zvláštní účet Společnosti číslo: 2045359809/2600 vedený u CItybank a.s., a to tak, že emisní kurs splacených akcií bude nejméně z 30% splacen ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií a zbytek emisního kursu bude splacen ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů