24 456 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

11 970 tis. Kč

Zisk za rok 2008

118 987 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

27.4.2005 - 24.2.2009 Praha 1, Na Příkopě 15 čp. 583/1, PSČ 11000
30.6.2004 - 27.4.2005 Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000

27164705

DIČ

Není plátce DPH

4.4.2005 - 24.2.2009

CZ27164705

Datum vzniku

30. června 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

24. února 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

24. února 2009

Historické názvy

1.6.2008 - 24.2.2009

Penta Investments, s.r.o.

27.4.2005 - 1.6.2008

Penta Investments, a.s.

30.6.2004 - 27.4.2005

TWINWAY a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9432

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Historické jmění

1.6.2008 - 24.2.2009

200 000 Kč

3.3.2008 - 1.6.2008

82 000 000 Kč

8.2.2008 - 3.3.2008

82 000 000 Kč

26.4.2007 - 8.2.2008

32 000 000 Kč

22.6.2006 - 26.4.2007

32 000 000 Kč

30.6.2004 - 22.6.2006

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 24. února 2009 - 24. února 2009 : Společnost Penta Investments s.r.o, IČ: 271 64 705, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 15 čp. 583/1, PSČ: 110 00 dne 24.10.2008 zanikla fúzí s nástupnickou společností Penta Investment... s Limited se sídlem Limassol, Panayiotis Symeou Street 6, Kanika Centre, Block B, Office 504, 3105, Kyperská republika. zobrazit více skrýt více
  • 1. června 2008 - 24. února 2009 : Společnost Penta Investments, s.r.o. změnila právní formu akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.
  • 22. ledna 2008 - 8. února 2008 : Dne 14.1.2008 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele (společnost PENTA HOLDING LIMITED) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele ... upsáním nových akcií, a to o částku 50.000.000,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 9/2008, N 9/2008, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze.Základní kapitál společnosti Penta Investments, a.s. (dále též společnost ) se zvyšuje z částky 32.000.000 Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých) o částku 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých), na částku 82.000.000Kč (slovy: osmdesát dva milionů korun českých). Upisování akcií nad utto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu společnosti Penta Investments, a.s. bude provedeno upisováním 25 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 2.000.000Kč (slovy: dva miliony korun českých) s tím, že emisní kurz každé akcie bude roven její jmenovité hodnotě. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.Jediný akcionář společnosti, a to PENTA HOLDING LIMITED, se vzdává přednstního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu určitému zájemci - jediném akcionáři společnosti, a to: PENTA HOLDING LIMITED, se sídlem 44 Griva Digeni, SALAMIS HOUSE, 3. poschodí, P.C. 8020, Paphos, Kyperská republika, zapsané v rejstříku společností vedeném kyperským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu pod registračním číslem HE 101570.Tyto akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře tento určitý zájemce se společností Penta Investments, a.s. v jejím sídle v Praze 1, Na Příkopě 15 čp. 583/1, PSČ 110 00, ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti Penta Investments, a.s. v sídle společnosti Penta Investments, a.s. v Praze 1, Na Příkopě 15 čp. 583/1, PSČ 110 00 určitému zájemci do 20 (dvaceti) pracovních dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Určitý zájmce bude povinen oznámit společnosti Penta Investments, a.s. svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem. Podpisy osob jednajícíh za společnost i upisovatele na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.Akcie budou splaceny peněžitým vkladem převodem na pro tento účel zřízený zvláštní účet společnosti Penta Investments, a.s. číslo 204 502 9906/2600, IBAN CZ23 2600 0000 0020 4502 9906, vedený u Citibank a.s., a to tak, že emisní kurs upsaných akcií bude nejméně z 30% splacen v lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání akcií a zbytek emisního kursu bude splacen ve lhůtě 2 (jednoho) roku ode dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 13. února 2006 - 22. června 2006 : Dne 3.2.2006, jediný akcionář v působnosti valné hromadyrozhodl, že základní kapitál společnosti Penta Investments, a.s.(dále též společnost) se zvyšuje z částky 2.000.000 Kč (slov... y dva miliony korun českých) o částku 30.000.000 Kč (slovy třicet milionů korun českých) na částku 32.000.000,-Kč (slovy třicetdva milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 150 kusůnových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě. Jmenovitáhodnota každé akcie bude činit 200.000 Kč (slovy dvě stě tisíckorun českých) s tím, že emisní kurz bude roven jmenovitéhodnotě. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.Akcie budou splaceny peněžitým vkladem.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu určitémuzájemci - jedinému akcionáři společnosti, a to: PENTA HOLDINGLIMITED se sídlem 44 Griva Digeni, SALAMIS HOUSE, 3.poschodí, P.C. 8020 ,Paphos, Kyperská republika, vedené kyperskýmministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu,oddělení obchodního rejstříku pod HE 101570.Tyto akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterouuzavře tento určitý zájemce se společností v sídle společnosti vPraze 1, Na Příkopě 15 čp. 583/1, PSČ 110 00 ve lhůtě dvaceti (20) pracovníchdnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti v sídle společnosti určitému zájemci do 20 (dvaceti) pracovních dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz upisovaných akcií bude činit 200.000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) za jednu akcii a bude splacen peněžitým vkladem. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovnídny předem. Podpisy osob jednajících za společnost i upisovatele musí být úředně ověřeny.Emisní kurz nových akcií upisovaných k provedení zvýšení základního kapitálu bude splacen na účet společnosti č. 2045020100/2600, ABO-2045029906 vedený u Citibank a.s., a to nejméně ze 30 % do dvou (2) měsíců od upsání akcií a zbytek emisního kurzu do 1 (jednoho) roku ode dne jejich upsání.. zobrazit více skrýt více
  • 29. června 2005 - 13. února 2006 : -Dne 27.6.2005, jediný akcionář v působnosti valné hromadyrozhodl, že základní kapitál společnosti Penta Investments, a.s.(dále též společnost) se zvyšuje z částky 2.000.000 Kč(slo... vy dva miliony korun českých) o částku 3.000.000 Kč (slovy třimiliony korun českých) na částku 5.000.000 Kč (slovy pět milionůkorun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 15 kusůnových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě. Jmenovitáhodnota každé akcie bude činit 200.000 Kč (slovy dvě stě tisíckorun českých) s tím, že emisní kurz bude roven jmenovitéhodnotě. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva.Akcie budou splaceny peněžitým vkladem.Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu určitémuzájemci - jedinému akcionáři společnosti, a to: PENTA HOLDINGLIMITED se sídlem 28 Oktovriou, 319, KANIKA BUSINESSCENTER, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Kypr vedené kyperskýmministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu,oddělení obchodního rejstříku pod HE 101570.Tyto akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterouuzavře tento určitý zájemce se společností v sídle společnosti vPraze 1, Na Příkopě 15 čp. 583/1, PSČ 110 00 ve lhůtě čtrnácti (14)dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti v sídle společnosti určitému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů od právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurz upisovaných akcií bude činit 200.000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) za jednu akcii a bude splacen peněžitým vkladem. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovnídny předem. Podpisy osob jednajících za společnost i upisovatele musí být úředně ověřeny.Emisní kurz nových akcií upisovaných k provedení zvýšení základního kapitálu bude splacen na účet společnosti č. 2045020100/2600 u Citibank a.s., a to ze 30 % do deseti (10) pracovních dnů od upsání akcií a ze 70% do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. zobrazit více skrýt více
  • 27. dubna 2005 - 29. června 2005 : Dne 12.4.2005, jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl, že Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.000.... 000 Kč, slovy dva miliony korun českých, o částku 3.000.000 Kč, slovy tři miliony korun českých, na částku 5.000.000 Kč, slovy pět milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 15 kusů nových kmenových akcií na jméno, které nebudou registrovanými cennými papíry a budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 200.000 Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, s tím, že emisní kurz bude roven jmenovité hodnotě. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Jediný akcionář se vzdává, a tímto již vzdal, přednostního práva k úpisu akcií a rozhodl, že akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, a to: PENTA HOLDING LIMITED se sídlem 28 Oktovriou, 319, KANIKA BUSINESS CENTER, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Kypr vedené kyperským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, oddělení zapisovatele společností a úředního správce v Nikósii pod sp. zn. HE 101570.Tyto akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií se společností v sídle společnosti v Praze 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00 ve lhůtě čtrnácti dnů od právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zašle představenstvo společnosti určenému zájemci nejméně pět pracovních dnů před zahájením běhu této lhůty.Emisní kurz upisovaných akcií bude činit 200.000 Kč za jednu akcii a bude splacen peněžitým vkladem. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva pracovní dny předem. Podpisy osob jednajících za společnost i upisovatele musí být úředně ověřeny.Emisní kurz nových akcií upisovaných k provedení zvýšení základního kapitálu bude splacen na účet společnosti č. 2045020100/2600 u Citibank a.s., a to ze 30% do tří dnů od upsání akcií a ze 70% do 60 dnů ode dne jejich upsání. zobrazit více skrýt více
posunout dolů