Trendy

272 177 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

271 720 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 561 091 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 17.12.2015 Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

20.11.2004 - 17.12.2015 Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000
2.7.2004 - 20.11.2004 Praha 4, U Hrabovky 247/11,, PSČ 14000

27165019

DIČ

Není plátce DPH

18.3.2009 - 4.1.2011

CZ27165019

Datum vzniku

2. července 2004

Datová schránka

886f3w7

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9437

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.1.2011

1 277 000 000 Kč

Historické jmění

19.12.2007 - 26.1.2011

252 000 000 Kč

2.7.2004 - 19.12.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Provozovny

od 22.9.2004

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na výsluní 201/13, 100 00, Praha - Strašnice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 30. července 2014 - 18. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2
  • 10. ledna 2011 - 26. ledna 2011 : Dne 21.12.2010 rozhodl jediný akcionář navrhovatele (společnost Fortuna Entertainment Group N.V.) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele ... upsáním nových akcií, a to o částku 1.025.000.000 Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise N 632/2010, NZ 543/2010, sepsaném jménem JUDr. Jany Borské, jejím zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu Mgr. Davidem Borským. Jediný akcionář rozhodl dne 21.12.2010 následovně:Za prvé: Jediný akcionář společnost Fortuna Entertainment Group N.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 809 WTC T.A/L 8, 1077XX, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Amsterdamu, pod číslem 34364038 (dále jen "Fortuna Entertainment Group N.V."), se v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti RIVERHILL a.s. tímto vzdává svého přednostního práva k upsání nových akcií a prohlašuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.Za druhé: Základní kapitál společnosti RIVERHILL a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií takto:1. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitáluZákladní kapitál společnosti RIVERHILL a.s. se zvyšuje z dosavadní výše 252.000.000,-- Kč o částku 1.025.000.000,-- Kč, tak, že po tomto zvýšení bude základní kapitál ve výši 1.277.000.000,-- Kč.Základní kapitál společnosti RIVERHILL a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Nově upisované akcieZvýšení základního kapitálu společnosti RIVERHILL a.s. bude realizováno upsáním 102 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč každá, upsáním 1 kusu kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,500.000,-- Kč a dále upsáním 1 kusu kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč , s tím, že nové akcie nebudou kótované.3. Upisování akcií3.1. Všechny nově upisované akcie, tedy 102 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč každá, 1 kus kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,500.000,-- Kč a dále 1 kus kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci společnosti Fortuna Entertainment Group N.V.3.2. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií.3.3. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností RIVERHILL a.s. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.3.4. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti RIVERHILL a.s. a bez zbytečného odkladu jej předat předem určenému zájemci, tj. společnosti Fortuna Entertainment Group N.V.3.5. K upsání akcií se poskytuje upisovateli čtrnáctidenní lhůta, která začne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento bude doručen akcionáři do tří dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4. Vklady do základního kapitálu4.1. Emisní kurs všech nově vydaných akcií bude splacen zčásti nepeněžitým vkladem (nepeněžitý vklad je specifikován v bodě 4.2. tohoto rozhodnutí) a zčásti peněžitým vkladem (peněžitý vklad je specifikován v bodě 4.5. tohoto rozhodnutí).4.2. Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti RIVERHILL a.s. bude spočívat v převodu pohledávky společnosti Fortuna Entertainment Group N.V., jež je věřitelem, za společností ALICELA a.s., identifikační číslo 271 70 047, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9476, jako dlužníkem. Pohledávka vznikla z titulu úvěrové smlouvy, uzavřené mezi společností Fortuna Entertainment Group N.V. a společností ALICELA a.s. dne 22.03.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.04.2010, na základě které byly společnosti ALICELA a.s. poskytnuty peněžní prostředky ve výši 1.023.600.000,-- Kč, a příslušenství představoval smluvní úrok ve výši 6,75 % ročně, který byl upraven Dodatkem č. 1 ze dne 01.04.2010 na novou výši 0,01 % ročně (dále též "pohledávka"). Dle výroku soudního znalce Ing. Mgr. Petra Tůmy, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace cenné papíry, který byl jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze, vydaného pod č.j. 2 Nc 5012/2010-10 dne 11.08.2010, jež nabylo právní moci dne 25.8.2010, byla pohledávka oceněna její jmenovitou hodnotou.4.3. Hodnota pohledávky včetně příslušenství, uvedená v Článku Za druhé bodě 4.2. tohoto rozhodnutí, byla ke dni 20.12.2010 ve výši 1.024.521.946,69 Kč. Hodnota pohledávky byla dle rozhodnutí statutárního orgán společnosti RIVERHILL a.s. ve smyslu ustanovení § 59a odst. 2 obchodního zákoníku, stanovena na základě výroku auditora společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o., identifikační číslo 26704153, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 12000, ze dne 20.12.2010.4.4. Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou nově vydaných akcií bude tvořit emisní ážio.4.5. Peněžitý vklad, který předem určený zájemce vloží do společnosti je ve výši 500.000,-- Kč.4.6. Za nepeněžitý vklad uvedený v článku Za druhé v bodě 4.2. bude vydáno 102 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,-- Kč každá a 1 kus kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 4.500.000,-- Kč a za peněžitý vklad uvedený v článku Za druhé v bodě 4.5. bude vydán 1 kus kmenové akcie znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč.4.7. Nepeněžitý vklad uvedený v článku Za druhé v bodě 4.2. bude splacen uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky, a to v místě sídla společnosti RIVERHILL a.s. do patnácti dnů ode dne úpisu všech akcií předem určeným zájemcem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.4.8. Emisní kurs nově upisovaných akcií splácený peněžitým vkladem ve výši 500.000,-- Kč je předem určený zájemce povinen splatit ve lhůtě čtyř týdnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit ve výši 500.000,-- Kč na k tomu účelu zřízený zvláštní účet č. 4472312/0800, vedený u České spořitelny, a.s., na obchodní firmu RIVERHILL a.s. zobrazit více skrýt více
  • 4. prosince 2007 - 19. prosince 2007 : Dne 26.11.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele( Slovenské investičně družstvo) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele us... páním nových akcií, a to o částku 250.000.000,-Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise NZ 204/2007,, N 224/2007, sepsaném JUDr.Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. Základní kapitál společnosti RIVERHILL a.s. ( dále též Společnosti) se zvyšuje z částky 2.000.000Kč (slovy dvě stě padesát milionů korun českých), na částku 252.000.000Kč (slovy dvě stě padesát dva milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;Ke zvášní základního kapitálu bude upsáno 25 kusů (slovy:dvacet pět kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie;Emisní kurz upisovaných akcií činí 250.000.000 Kč(slovy:dvě stě padesát milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 10.000.000IKč (slovy:deset milionů korun českých), akcie budou splaceny peněžitým vkladem;Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři Společnosti, družstvu Slovenské investičné družstvo, se sídlem: Osadná 11, Bratislava, PSČ 831 03, Slovenská republika, IČO: 00 011 088, zapsané v obchodním rejstříku vedené Okresním soudem Bratislava I, oddíl Dr., Vložka č. 560/B(dále jen ,,Slovenské investičné družstvo").Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností;Místem pro upsání akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti Penta Investments, a.s. na adrese Praha 1, Na Příkopě 15 čp.583/1, PSČ 110 00)dále jen ,,Místo pro uspání");Lhůta pro upisování akcií činí 14(čtrnáct) pracovních dnů od doručení návhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Místě pro upsání určenému zájemci, družstvu Slovenské investičné družstvo, do 30 (třiceti) dnů od dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem. Podpisy stran na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny;Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky družstva Slovenské investičně družstvo vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce-Slovenské investičné družstvo splatí emisní kurs akcií výhradně započtení peněžité pohledávky družstva Slovenské investičné družstvo vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií;Jedná se o tuto pohledávku:Na základě:-- smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23.12.2005 společností Slovenský ivestičný holding, a.s. ( současnosti Slovenskké investičné družstvo) jako postupitelem a společností RIVERHILL jako postupníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.1.2007 - jako úplata za postoupení pohledávky v souladu s znaleckým posudkem č. 060116 ze dne 16.ledna 2006 a doplňku k tomuto znaleckému posudku ze dne 3.dubna 2006 vyhotovenými společností BOHEMIA EXPERTS, s.r.o, znalecký ústav, mělo k 31. října 2007 družstvo Slovenské investičné družstvo vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 401 471 613, 63 Kč (slovy: čtyři sta jedna milionů čtyři sta sedmdesát jedna tisíc šest set třináct korun českých a šedesát tři haléřů).K započtení bude použita část jistiny této pohledávky ve výši 250.000.000Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých).Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Místě pro upsání určenému zájemci-družstvu Slovenské investičné družstvo-do 30(třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku,ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Místě pro upsání. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů