Trendy

44 699 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-4 063 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

55 531 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

1.4.2011 - 1.6.2014 Praha 5 - Třebonice, Ringhofferova 115/1, PSČ 15521
24.11.2004 - 1.4.2011 Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, PSČ 15007
26.8.2004 - 24.11.2004 Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000

27172538

DIČ

Není plátce DPH

1.4.2005 - 1.6.2014

CZ27172538

Datum vzniku

26. srpna 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. června 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. června 2014

Historické názvy

20.4.2006 - 1.6.2014

MEDIN Orthopaedics, a.s.

24.11.2004 - 20.4.2006

WALTER MEDICA a.s.

26.8.2004 - 24.11.2004

QUEBECK a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9500

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

31.10.2013 - 1.6.2014

19 500 000 Kč

24.6.2005 - 31.10.2013

26 000 000 Kč

26.8.2004 - 24.6.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 17

Historické provozovny

1.4.2011 - 1.6.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Ringhofferova 115/1, 155 21, Praha - Třebonice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. června 2014 - 1. června 2014 : Společnost MEDIN Orthopaedics, a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Třebonice, Ringhofferova 115/1, PSČ 155 21, IČ 271 72 538, zanikla v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s nástup... nickou společností ProSpon, spol. s r.o., se sídlem Kladno, Jiřího Voskovce 3206, PSČ 272 01, IČ 451 45 466. zobrazit více skrýt více
  • 6. února 2014 - 1. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 31. října 2013 - 1. června 2014 : Společnost MEDIN Orthopaedics, a.s., IČ 271 72 538, se sídlem Praha 5 - Třebonice, Ringhofferova 115/1, PSČ 155 21 byla rozdělena odštěpením sloučením s již existující nástupnickou... společností MEDIN, a.s., IČ 433 78 030, se sídlem Nové Město na Moravě, Vlachovická 619, PSČ 592 31. Na nástupnickou společnost přešla odštěpovaná část jmění z rozdělované společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 23. března 2012 - 1. června 2014 : Nové znění stanov bylo přijato dne 2.3.2012 rozhodnutím jediného akcionáře.
  • 17. července 2009 - 23. března 2012 : Nové znění stanov bylo přijato dne 22.6.2009 rozhodnutím jediného akcionáře.
  • 29. dubna 2005 - 24. června 2005 : a) Důvodem zvýšení základního kapitálu je vytvoření ziskové společnosti, která bude atraktivní pro budoucího investora. Cílem, který bude dosažen navýšením základního kapitálu, je ... umožnit rozvoj podnikání v oblasti vývoje a výroby kloubních náhrad a dalších zdravotechnických výrobků.b) Jediný akcionář schvaluje zprávu představenstva společnosti WALTER MEDICA a.s. dle § 204 odst. 3 věty druhé obchodního zákoníku v platném znění, ze dne 3.3.2005, která byla předložena představenstvem společnosti.c) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 24.000.000,- Kč (slovy: dvacetčtyři milionů korun českých), tedy ze stávající částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou částku 26.000.000,- Kč (slovy: dvacetšest milionů korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 6 (slovy: šesti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), znějících na jméno, vydaných v listinné podobě.e) Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 4.820.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osmsetdvacet tisíc korun českých), z toho je jmenovitá hodnota 4.000.000, Kč a emisní ážio 820.000,- Kč. Příplatek do rezervního fondu na každou akcii je ve výši 866.666,67,- Kč.f) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář, přičemž tento upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění.g) Lhůta pro upisování akcií se stanovuje 30 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného společností jedinému akcionáři. Společnost doručí návrh smlouvy jedinému akcionáři do 15ti dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ust. § 203 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií pozbude účinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku.h) Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti WALTER MEDICA a.s., na adrese Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, PSČ 150 07.i) Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část podniku vkladatele označená jako "WALTER MEDICA", tvořící samostatnou organizační složku vyčleněnou na základě interní Organizační směrnice vkladatele č. INF-4002 ze dne 30.9.2004, která je schopná komplexně zajišťovat vývoj, konstrukční, technologickou a výrobní dokumentaci, prototypovou výrobu, výrobu operačního instrumentária, prodej a servis zdravotnických prostředků (implantátů) a zdravotnických prostředků na zakázku, kterou tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování uvedené části podniku vkladatele nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit, a jejichž součástí jsou zejména Majetek, Závazky a Zaměstnanci.Jediný akcionář schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu, který byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn znaleckým posudkem pod č. B 54 / 2004 znaleckého deníku ze dne 15.12.2004, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. Nc 4737/2004, ze dne 3.12.2004, a to znaleckým ústavem HZ Praha, spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ: 170 49 644, na částku 34.120.000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jako protiplnění akcionáři, tedy částka 10.120.000,- Kč, tvoří co do částky 4.920.000,- Kč emisní ážio a co do částky 5.200.000,- Kč příplatek do rezervního fondu podle § 163a odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění.Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 6 (slovy: šest) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých).Jediný akcionář schvaluje, aby v případě, že hodnota nepeněžitého vkladu převýší ke dni splacení vkladu hodnotu stanovenou Znaleckým posudkem, byl rozdíl započten na emisní ážio. Pokud hodnota nepeněžitého vkladu bude ke dni splacení vkladu nižší než hodnota stanovená Znaleckým posudkem, je upisovatel povinen finančně vypořádat tento rozdíl.j) Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do dvaceti pracovních dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti WALTER MEDICA a.s., na adrese Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, PSČ 150 07. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů