Trendy

2 014 141 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

91 170 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

2 078 412 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

1 250

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.10.2015 Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice

Historické adresy

21.9.2006 - 21.10.2015 Kunovice, Na Záhonech 1177, PSČ 68604
19.9.2005 - 21.9.2006 Kunovice 1177, PSČ 68604
16.9.2004 - 19.9.2005 Praha 4, Na Strži 28/241, PSČ 14000

27174841

DIČ

od 24.11.2004

CZ27174841

Datová schránka

z74cpiv

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9517

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.12.2006

112 000 000 Kč

Historické jmění

16.9.2004 - 11.12.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherské Hradiště

Bankovní účty

zvěřejněno 21.3.2018

CZ4801000000434478410277

... více účtů (celkem 8) najdete zde

Historické provozovny

12.10.2006 - 10.4.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na strži 241/28, 140 00, Praha 4 - Krč

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 26. května 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 26. května 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 26. května 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. srpna 2006 - 11. prosince 2006 : Základní kapitál společnosti Aircraft Industries, a.s.se zvyšuje z dosavadní částky 2.000.000,-Kč (slovy:dvamilionykorunčeských) o částku 110.000.000,-Kč (slovy:jednostodesetmilion... ůkorunčeských) na částku 112.000.000,-Kč (slovy:jednostodvanáctmilionůkorunčeských) a to peněžitým vkladem (započtením peněžité pohledávky vůči společnosti). Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Při zvýšení základního kapitálu má každý dosavadní akcionář společnosti přednostní právo upsat nové akcie společnosti,upisované ke zvýšení základního kapitálu, v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu bude upsáno 5.500 (slovy:pěttisícpětset) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíckorunčeských). Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč(slovy:dvacettisíckorunčeských) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva: a) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Aircraft Industries,a.s., Kunovice 1177, PSČ 686 04, IČ: 27174841, v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 30(třicet) dnů ode dne zapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty sdělí představenstvo akcionářům písemně na adresu jejich sídla, uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději do sedmi dnů ode zapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Současně zašle toto oznámení akcionářům také faxem a elektronickou poštou. Informace o přednostním právu podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku bude též zveřejněna v Obchodním věstníku. b) Dosavadní akcionáři společnosti jsou oprávnění upsat všech 5.500 (slovy:pěttisícpětset) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíckorunčeských), přičemž na jednu dosavadní akcii připadá podíl ve výši 1/55 (jednapadesátpětina) na jedné nové akcii. upisovat lze pouze celé akcie. c) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu bude upsáno 5.500 (slovy:pěttisícpětset) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíckorunčeských). Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíckorunčeských)je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. Pokud nebudou nově vydávané akcie všechny nebo jejich část upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci (stávajícímu akcionáři), kterým je společnost PAMCO INT.a.s., IČ:26179385, se sídlem Praha 4, Na Strži 28/241, PSČ 140 00. Oproti pohledávce na splacení emisního kursu při zvýšení základního kapitálu podle výše uvedených ustanovení se připouští možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek (jejich části) akcionáře PAMCO INT. a.s. za společností. Jedná se o pohledávky vyplývající ze: - smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s. uzavřené dne 23.5. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.2. 2006 na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 210 000,- USD (dvě stě deset tisíc amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s. uzavřené dne 28.4. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.12. 2005, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 1 000 000,- Kč ( jeden milion korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s. uzavřené dne 9.6. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.2. 2006 na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 25 000 000,- Kč (dvacet pět milionů korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 05000024, uzavřené dne 29.6. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.2. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 42 000 000,- Kč (čtyřicet dva miliony korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s. uzavřené dne 24.11. 2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.2. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 1 309 000,- USD (jeden milion tři sta devět tisíc amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 05000037, uzavřené dne 9.1. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 10 500 000,- Kč (deset milionů pět set tisíc korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 05000038, uzavřené dne 9.1. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 327 726,- USD (tři sta dvacet sedm tisíc sedm set dvacet šest amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 06000001, uzavřené dne 30.1. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 1 500 000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 06000002 uzavřené dne 30.1. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 436 020,- USD (čtyři sta třicet šest tisíc dvacet amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 06000004 uzavřené dne 6.3. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 420 000,- USD (čtyři sta dvacet tisíc amerických dolarů)- smlouvy o půjčce mezi věřitelem PAMCO INT. a.s. a dlužníkem Aircraft Industries, a.s., č. PSV 06000006, uzavřené dne 15. 3. 2006, na základě které půjčil věřitel dlužníkovi částku 167 500,- USD (jedno sto šedesát sedm tisíc pět set amerických dolarů).d) Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na účet společnosti č. 86-2289880297/0100, vedený u Komerční banky a.s., Svatováclavská 450, 686 45 Uherské Hradiště ve lhůtě stanovené pro vykonání přednostního práva k upisování akcií. Nevyužije-li akcionář možnost započtení výše uvedených pohledávek, nebo nebude-li mít v době upisování vůči společnosti pohledávku k započtení, nebo započítávaná pohledávka bude nižší než výše emisního kursu, je akcionář povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, ve lhůtě stanovené pro upisování akcií, na tento účet. K započtení se stanoví tato pravidla:- K započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií bude použita část pohledávky akcionáře, tj. PAMCO INT. a.s., vyplývající výše uvedených smluv o půjčce a to až do výše závazku na splacení emisního kursu.- K započtení takto vzájemně vzniklých pohledávek a tím ke splacení závazku na splacení emisního kursu akcií dojde dohodou na základě písemné smlouvy o započtení pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obchodního zákoníku, která bude uzavřena do 5 kalendářních dnů od doručení návrhu smlouvy společnosti Aircraft Industries, a.s.- Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek dohodou vypracuje společnost PAMCO INT. a.s. a nejpozději do 10 dnů od data zapsání rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručí tento návrh společnosti Aircraft Industries, a.s.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat zejména popis vzájemných pohledávek s vymezením výše pohledávek, které budou použity k započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude též obsahovat dohodu vycházející z ustanovení § 362 Obch.zák., na základě které budou pohledávky znějící na různé měny přepočítány na Kč kurzem České národní banky platným v den uzavření smlouvy o započtení vzájemných pohledávek.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude dále obsahovat ustanovení, že jediným účelem této smlouvy je splacení závazku emisního kursu akcií společnosti při zvýšení základního kapitálu s tím, že k započtení vzájemných pohledávek dojde podpisem smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a podpisy zástupců obou stran musí být úředně ověřeny.- Okamžikem podpisu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude závazek na splacení emisního kursu akcií v rozsahu, ve kterém se vzájemné pohledávky kryjí, splacen. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Aircraft Industries, a.s. Kunovice 1177, PSČ 686 04, IČ: 27174841, v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod. Lhůta pro upsání akcií činí 30 (třicet)dnů ode dne uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Počátek běhu této lhůty sdělí představenstvo předem určenému akcionáři písemně na adresu jeho sídla, uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději do tří dnů po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Současně zašle toto oznámení akcionáři faxem a elekronickou poštou. b) Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven její jmenovité hodnotě, tj. 20.000,-kč (slovy:dvacettisíckorunčeských) a je bez emisního ážia. c) Pokud nebudou nově vydávané akcie všechny nebo jejich část z jakéhokoliv důvodu upsány s využitím přednostního práva a budou proto nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost PAMCO INT. a.s., IČ:26179385, se sídlem Praha 4, Na Strži 28/241, PSČ 140 00, a tento zájemce uvedené právo upsat akcie využije, připouští se i pro tento úpis započtení shora uvedených pohledávek společnosti na splacení emisního kursu akcií, podle těchto pravidel:- K započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií bude použita část pohledávky akcionáře, tj. PAMCO INT. a.s., vyplývající z výše uvedených smluv o půjčce a to až do výše závazku na splacení emisního kursu.- K započtení takto vzájemně vzniklých pohledávek a tím ke splacení závazku na splacení emisního kursu akcií dojde dohodou na základě písemné smlouvy o započtení pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obchodního zákoníku, která bude uzavřena do 5 (pět) kalendářních dnů od doručení návrhu smlouvy společnosti Aircrft Industries, a.s.- Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek dohodou vypracuje společnost PAMCO INT. a.s. a nejpozději do 5 (pět) dnů od data uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva doručí tento návrh společnosti Aircraft Industries, a.s.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude obsahovat zejména popis vzájemných pohledávek s vymezením výše pohledávek, které budou použity k započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude též obsahovat dohodu vycházející z ustanovení § 362 Obch.zák., na základě které budou pohledávky znějící na různé měny přepočítány na Kč kurzem České národní banky platným v den uzavření smlouvy o započtení vzájemných pohledávek.- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek bude dále obsahovat ustanovení, že jediným účelem této smlouvy je splacení závazku emisního kursu akcií společnosti při zvýšení základního kapitálu s tím, že k započtení vzájemných pohledávek dojde podpisem smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a podpisy zástupců obou stran musí být úředně ověřeny.- Okamžikem podpisu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude závazek na splacení emisního kursu akcií v rozsahu, ve kterém se vzájemné pohledávky kryjí, splacen.d) Nevyužije-li tento akcionář možnost započtení výše uvedených pohledávek, nebo nebude-li mít v době upisování vůči společnosti pohledávku k započtení, nebo zápočítávaná pohledávka bude nižší než výše emisního kursu, je akcionář povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, ve lhůtě stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva, na účet společnosti č. 86-2289880297/0100, vedený u Komerční banky a.s., Svatováclavská 450, 686 45 Uherské Hradiště. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů