Trendy

4 809 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-8 141 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

88 714 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 30.8.2005 Praha 7, Komunardů 1091/36, PSČ 17000

Historické adresy

23.8.2004 - 30.8.2005 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

27175227

DIČ

od 9.2.2005

CZ27175227

Datum vzniku

23. srpna 2004

Datová schránka

aybde2z

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9521

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.1.2009

113 000 000 Kč

Historické jmění

19.6.2006 - 21.1.2009

59 000 000 Kč

1.3.2006 - 19.6.2006

2 000 000 Kč

23.8.2004 - 1.3.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 7

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

419200060 / 5500

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 13. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 13. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. listopadu 2008 - 21. ledna 2009 : Jediný akcionář společnosti, společnost Obilní lihovar Kralupy, a. s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Ostrovského 253/3, PSČ 15000, identifikační číslo 463 56 916, zapsaná v obchodním... rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2345, rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 12.11.2008 takto:- zvyšuje z důvodu realizace investičního záměru v oblasti výroby a distribuce kvasného lihu a realizace investičního záměru v oblasti krátkodobých i dlouhodobých pronájmů nebytových prostor základní kapitál společnosti o částku 54,000.000,- Kč (slovy: padesát čtyři milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 113,000.000,- Kč (slovy: jedno sto třináct milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,- základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií a to padesáti čtyřmi kusy (54) kmenových akcií společnosti třetí emise v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) znějících na majitele, akcie se vydávají na níže uvedený nepeněžitý vklad upisovatele,- všechny nově emitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem upisovatele a to předem určeného a určitého zájemce společnosti Obilní lihovar Kralupy, a.s., se sídlem Praha 5, Ostrovského 253/3, PSČ 15000, identifikační číslo 46356916, zapsané v obchodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2345, nepeněžitý vklad představuje nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Mělník na listu vlastnictví 4529 pro obec a katastrální území Kralupy nad Vltavou a to:- stavební parcela č.st. 72/1, zastavěná plocha a nádvoří,- stavební parcela č.st. 72/37, zastavěná plocha a nádvoří,a nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví 2752 pro obec Praha a katastrální území Vysočany a to:- budova bez čp/če, průmyslový objekt, na parcele č. 1840/4 zapsané na listu vlastnictví 839,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, na parcele č. 1840/5 zapsané na listu vlastnictví 839,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, na parcele č. 1840/7 zapsané na listu vlastnictví 839,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, na parcele č. 1840/8 zapsané na listu vlastnictví 839,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, na parcele č. 1840/9 zapsané na listu vlastnictví 839,- budova bez čp/če, technická vybavenost, na parcele č. 1840/10; zapsané na listu vlastnictví 839,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, na parcele č. 1845/11,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, na pozemku parc.č. 1845/13,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, na parcele č. 1845/14.- parcela č. 1845/8, ostatní plocha,- parcela č. 1845/11, zastavěná plocha a nádvoří,- parcela č. 1845/13, zastavěná plocha a nádvoří,- parcela č. 1845/14, zastavěná plocha a nádvoří.Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem Ing. arch. Jiřím Musálkem, Malostranské nám. 6, Praha 1, znalcem v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, jmenovaným za tímto účelem Městským soudem v Praze usnesením č.j. 2 Nc 5198/2008-9 ze dne 14.10.2008, s právní mocí ke dni 22.10.2008, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 3.11.2008 znalecký posudek č. 1532/87/2008 ve výši 54,070.000, Kč (slovy: padesát čtyři miliony sedmdesát tisíc korun českých).- místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k upisování je devadesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci jako upisovateli oznámen současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že je tento oprávněn vykonat úpis ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií,- emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a tedy činí 1,000.000,- za jednu každou kmenovou akcii společnosti třetí emise v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč znějící na majitele, emisní ážio všech nově upisovaných akcií činí 70.000,- Kč a upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100 % a emisní ážio každé z jím upsaných akcií; lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí devadesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti,- možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští,- akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů