Trendy

41 158 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

11 280 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

344 825 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 5.2.2014 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha

Historické adresy

17.9.2012 - 5.2.2014 Praha 1 - Hradčany, Pohořelec 112/24, PSČ 11800
24.9.2004 - 17.9.2012 Praha 1, Bílkova 855/19, PSČ 11000

27182797

DIČ

od 1.8.2005

CZ27182797

Datum vzniku

24. září 2004

Datová schránka

xdsdhea

Historické názvy

2.8.2005 - 19.2.2007

CPI - Hotels, a.s.

24.9.2004 - 2.8.2005

CPI - Horní Počernice,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9579

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.6.2007

3 000 000 Kč

Historické jmění

24.9.2004 - 5.6.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 3.1.2017

CZ2027000000002113853893

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. srpna 2016 : Společnost CPI - Real Estate, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 271 82 797, se rozdělila odštěpením se vznikem dvou nových společností dle projekt Společnost CPI - Real Estate, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 271 82 797, se rozdělila odštěpením se vznikem dvou nových společností dle projekt...u vyhotoveného dne 27. června 2016 společností CPI - Real Estate, a.s., dle něhož rozdělovaná společnost CPI - Real Estate, a.s. nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněné části jmění rozdělované společnosti CPI - Real Estate, a.s. uvedené v projektu na odštěpením vzniklou společnost CPI Luna, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 052 99 837, a k přechodu vyčleněné části jmění rozdělované společnosti CPI - Real Estate, a.s. uvedené v projektu na odštěpením vzniklou společnost CPI Rhea, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 052 99 845. zobrazit více skrýt více
  • 5. února 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
  • 5. února 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 5. února 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 2

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. května 2007 - 5. června 2007 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál společnosti se zvýší o částku 1.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákl... adního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu a nebudou kótované. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, pročež přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 104a odst. 1 obchodního zákoníku není dáno. Upsání všech 10 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 00032468 zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle DrXCIX, číslo vložky 570, (dále jen ,, V č e l a - spotřební družstvo Praha´´ nebo jen ,, zájemce´´). Akcie je možno upsat v sídle společnosti v Praze 1, Bílkova 855/19, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 12,00 hodin.Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost CPI - Real Estate, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 (dvacetijedna) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem takto: 10 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude upsáno určitým zájemcem - družstvem V č e l a - spotřební družstvo Praha a nejpozději do 21 (dvacetijednoho) dne ode dne uzavření smlouvy upsání akcií splaceno nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na listu vlastnictví č. 114 pro obec Praha a katastrální území Staré Město, a to objekt jiné stavby č.p. 768 na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 852 příslušné k části obce Staré Město, pozemek evidovaný jako pozemková parcela parc. Č. 852 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 800 m2, vše v katastrálním území Staré Město. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 18/3018-2007 ze dne 20. dubna 2007 soudního znalce Ing. Františka Cigánka, ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2007 č.j. 2 Nc 4275/2007-18, které nabylo právní moci dne 3. dubna 2007. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 115.000.000,- Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 10 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení určitého zájemce podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti CPI - Real Estate, a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu společnosti CPI - Real Estate, a.s. Jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude upsán emisním kursem 11.500.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydáni akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 24. září 2004 - 19. února 2007 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie vydané společností jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti a s výhradou předkupního práva akcionářů v poměru, ... v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů