Základní údaje

Historické adresy

3.8.2007 - 31.12.2009 Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550
19.11.2004 - 3.8.2007 Praha 2, Kateřinská 7/1526, PSČ 12000

27184129

DIČ

Není plátce DPH

12.10.2005 - 17.3.2009

CZ27184129

Datum vzniku

19. listopadu 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2009

Historické názvy

3.8.2007 - 31.12.2009

Karlovarská projektová, a.s.

19.11.2004 - 3.8.2007

Karlovarská zdravotní, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9586

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.2.2008 - 31.12.2009

7 000 000 Kč

25.3.2005 - 20.2.2008

2 000 000 Kč

19.11.2004 - 25.3.2005

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2009 - 31. prosince 2009 : Vymazává se společnost Karlovarská projektová, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ 271 84 129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad... Labem, oddíl B, vložka 1811, jež zanikla bez likvidace v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., se sídlem Sokolov, Dimitrovova 1619, IČ 453 51 325, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2378. zobrazit více skrýt více
  • 18. prosince 2007 - 20. února 2008 : Obchodní společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 490 99 451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem ... v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 465, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku, rozhodla dne 26.10.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti Karlovarská projektová, a.s., takto:A) základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5 000 000,-- Kč (pět milionů korun českých), vydáním 25 (dvaceti pěti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, s omezenou převoditelností, každé o jmenovité hodnotě 200 000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých)- B) s využitím přednostního práva lze upsat celkem 25 (dvacet pět) kusů nových akcií- C) emisní kurz každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí200 000,--Kč (dvě stě tisíc korun českých)- D) na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 200 000,-- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 2,5 (dvě celé pět desetin) jedné nové akcie, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku lze upisovat pouze celé akcie- E) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští- F) nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady- G) nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku- H) upisování nových akcií bez využití přednostního práva se zcela vylučuje; nebudou-li všechny nové akcie upsány s využitím přednostního práva, je rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neúčinné- I) představenstvo společnosti je povinno zveřejnit a nejpozději do 21 (dvaceti jednoho) dne od podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit jedinému akcionáři informaci o přednostním právu obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upisování akcií s využitím přednostního práva a návrh smlouvy o upsání akcií- J) přednostní právo na upsání nových akcií může jediný akcionář vykonat na adrese v Praze 1, Pařížská 67/11, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 21 (dvaceti jednoho) dne ode dne doručení informace o přednostním právu a počátku běhu lhůty pro upisování akcií- K) emisní kurz nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 43-713270297/0100 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkaldu zobrazit více skrýt více
posunout dolů