Trendy

28 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-46 450 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

107 592 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

15.10.2011 - 1.7.2014 Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 14053
28.11.2006 - 15.10.2011 Praha 3, Seifertova 570/55, PSČ 13000
30.11.2004 - 28.11.2006 Praha 8, Žalovská 665/2, PSČ 18100

27198367

DIČ

Není plátce DPH

1.9.2006 - 1.7.2014

CZ27198367

Datum vzniku

30. listopadu 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2014

Historické názvy

28.11.2006 - 1.7.2014

PPC Úžín, a.s.

30.11.2004 - 28.11.2006

KRAPPA TRADE a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9671

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

11.4.2008 - 1.7.2014

160 000 000 Kč

28.6.2006 - 11.4.2008

110 000 000 Kč

7.9.2005 - 28.6.2006

2 000 000 Kč

30.11.2004 - 7.9.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2014 - 1. července 2014 : Zanikající společnost PPC Úžín, a.s., byla zrušena a zanikla tak bez likvidace fúzí sloučením se společností ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, identifikační... číslo 452 74 649, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, na níž, jakožto na nástupnickou společnost, přešlo veškeré jmění, tj. soubor veškerého majetku a dluhů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající společnosti PPC Úžín, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 6. března 2008 - 11. dubna 2008 : Za prvé: Konstatuje se, že základní kapitál společnosti PPC Úžín, a.s. činí 110,000.000,-- Kč a emisní kurs dříve upsaných akcií společnosti je zcela splacen.Za druhé: Základní kap... itál společnosti PPC Úžín, a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 50,000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 160,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 50,000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) se nepřipouští.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Za třetí: Jediný akcionář společnosti - společnost ČEZ, a. s. se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií.Za čtvrté: Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:Počet upisovaných akcií: 500 (slovy: pět set) kusů akciíJmenovitá hodnota akcie: 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotěDruh: kmenovéForma: na majitelePodoba: listinné akcieZa páté: Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování nových akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581.Za šesté: Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto:Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti PPC Úžín, a.s., Praha 3, Seifertova 570/55.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností PPC Úžín, a.s. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Jediný akcionář společnosti PPC Úžín, a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane.Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí dvacet (20) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem.V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti PPC Úžín, a.s. nejpozději v poslední den lhůty pro upisování.Za sedmé: Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu akcií takto:Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 50,000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na bankovní účet společnosti PPC Úžín, a.s. speciálně zřízený k tomuto účelu, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 6. března 2008 - 6. března 2008 : Za prvé: Konstatuje se, že základní kapitál společnosti PPC Úžín, a.s. činí 110,000.000,-- Kč a emisní kurs dříve upsaných akcií společnosti je zcela splacen.Za druhé: Základní kap... itál společnosti PPC Úžín, a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 50,000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 160,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých).Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 50,000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) se nepřipouští.-Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Za třetí: Jediný akcionář společnosti ? společnost ČEZ, a. s. se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií.Za čtvrté: Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto:Počet upisovaných akcií: 500 (slovy: pět set) kusů akciíJmenovitá hodnota akcie: 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotěDruh: kmenovéForma: na majitelePodoba: listinné akcieZa páté: Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování nových akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581.-Za šesté: Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto:Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti PPC Úžín, a.s., Praha 3, Seifertova 570/55.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností PPC Úžín, a.s. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Jediný akcionář společnosti PPC Úžín, a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane.Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí dvacet (20) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem.V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti PPC Úžín, a.s. nejpozději v poslední den lhůty pro upisování.Za sedmé: Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu akcií takto:Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 50,000.000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na bankovní účet společnosti PPC Úžín, a.s. speciálně zřízený k tomuto účelu, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
  • 9. června 2006 - 28. června 2006 : Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem takto: Základní kapitál společnost... i se zvyšuje o částku 108.000.000,-Kč (slovy: jedno sto osm milionů korun českých) ze stávající výše 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 110.000.000,-Kč (slovy: jedno sto deset milionů korun českých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 108.000.000,-Kč (slovy: jedno sto osm milionů korun českých), se nepřipouští. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Při zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1080 (jeden tisíc osmdesát) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář Společnosti, a to společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1581.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti ukládá představenstvu, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 (třiceti) dní od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do 5 (pěti) dnů poté, co tato skutečnost nastane.Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 20 (dvacet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být tento akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování.Místem pro úpis nových akcií je sídlo Společnosti, tedy Praha 8, Žalovská 665/2, PSČ 181 00.Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 108.000.000,-Kč (jedno sto milionů korun českých) na bankovní účet č. 208851082/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě 20 (dvaceti) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů