Trendy

3 759 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 175 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

172 516 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 8.9.2015 Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5

Historické adresy

12.11.2013 - 8.9.2015 Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3
15.6.2010 - 12.11.2013 Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 18600
2.6.2005 - 15.6.2010 Praha 1, Malostranské nábřeží 558/1, PSČ 11000
10.1.2005 - 2.6.2005 Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000

27209938

DIČ

od 8.5.2014

CZ27209938

21.6.2013 - 7.5.2014

CZ27209938

1.9.2006 - 25.6.2011

CZ27209938

Datum vzniku

10. ledna 2005

Datová schránka

xxfg33d

Historické názvy

10.1.2005 - 15.6.2010

ZAHERA a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9740

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.6.2010

216 154 000 Kč

Historické jmění

12.5.2010 - 2.6.2010

56 154 000 Kč

10.1.2005 - 12.5.2010

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 14.5.2014

25252503 / 2240

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 27. května 2010 - 2. června 2010 : 1.) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 160.000.000,- (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 56.15... 4.000,- dosud zapsaného v obchodním rejstříku, nově na Kč 216.154.000,- Kč (slovy: dvě stě šestnáct milionů jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých), s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2.) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto:Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 160.000 ks (slovy: jedno sto šedesát tisíc kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),Druh akcií: kmenové,Podoba akcií: listinná,Forma akcií: akcie na majitele.3.) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí: 160.000.000,- (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých), tj. Kč 1.000,- za každou akcii;akcie budou upisovatelem splaceny peněžitým vkladem.4.) nově emitované akcie v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti budou upsány za využití přednostního práva jediným akcionářem - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., spravovaný správcovskou společností PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., sídlo: Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 621 317, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa, vložka č.:896/B.,5.) akcie budou upsány jediným akcionářem formou uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu jedinému akcionáři ze strany představenstva, s tím, že ve smlouvě o upsání akcií bude stanoveno, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.6.) jediný akcionář splatí všechny jím upsané akcie, tedy jmenovitou hodnotu všech upsaných akcií ve výši 100%, na účet za tím účelem Společností založený u Poštová banka, a.s., číslo účtu 25252503/2240, nejpozději 15 dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 7. května 2010 - 12. května 2010 : 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 54.154.000,- (slovy: padesát čtyři milionů jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základníh... o kapitálu ve výši 2,000.000,- dosud zapsaného v obchodním rejstříku, nově na 56.154.000,- (slovy: padesát šest milionů jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto:Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 54.154 ks (slovy: padesát čtyři tisíc jedno sto padesát čtyři kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),Druh akcií: kmenové,Podoba akcií: listinná,Forma akcií: akcie na majitele3. Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí: 54,175.279,90 Kč (slovy: padesát čtyři miliony jedno sto sedmdesát pět tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých devadesát haléřů). Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou nových akcií, která činí 54.154.000,- Kč (slovy: padesát čtyři miliony jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých) a součtem jejich emisního kurzu, tj. částka ve výši 21.279,90 Kč (slovy: dvacet jedna tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých devadesát haléřů) představuje emisní ážio.Akcie budou splaceny peněžitým vkladem.4. Upisované akcie v souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty zájemci - společnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., se sídlem Prievozská 2/B, Bratislava, PSČ 821 09, Slovenská republika, IČO: 31 621 317 (dále jen"Upisovatel").5. Jediný akcionář rozhodl o připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky společnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., která vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 15.4.2010, za Společností proti pohledávce Společnosti za společností PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. na splacení emisního kurzu akcií, která vznikne uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi Společností a Upisovatelem.6. Splacení upsaných akcií bude realizováno formou uzavření dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti a Upisovatele. Návrh dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo a doručit ho předem určenému zájemci nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvu o úpisu akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií.7. Určuje se, že místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo Společnosti Praha 1, Malostranské nábřeží 558/1, PSČ 110 00. Upsání nových akcií Upisovatelem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku provedeno po podaní návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií s tím, že účinnost smlouvy o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti doručí Upisovateli návrh smlouvy o úpisu akcií, obsahující alespoň základní náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že Upisovateli bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. zobrazit více skrýt více
posunout dolů