Trendy

3 787 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

2 573 tis. Kč

Zisk za rok 2009

Trendy

215 190 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

22.7.2010 - 5.1.2011 Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078
13.7.2005 - 22.7.2010 Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 19000
24.1.2005 - 13.7.2005 Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000

27213480

DIČ

Není plátce DPH

2.3.2005 - 31.5.2006

CZ27213480

Datum vzniku

24. ledna 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. ledna 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. ledna 2011

Historické názvy

24.1.2005 - 5.1.2011

PROPORTION a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9764

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.10.2005 - 5.1.2011

209 360 000 Kč

24.1.2005 - 21.10.2005

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 5. ledna 2011 - 5. ledna 2011 : Společnost PROPORTION a.s., IČ: 27213480, se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, se ke dni právní moci tohoto usnesení vymazává z obchodního rejstříku.Společnost P... ROPORTION a.s. zanikla v důsledku přeshraniční fúze sloučením se společností Investment Finance Group, a.s., IČ: 44960701, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 6862, se společností INVESTMENT HOLDING, a.s., IČ: 49969498, se sídlem Brno, Dornych 467/47a, PSČ 656 16, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1220, a se společností SUPPORT & REAL, a.s., IČ: 36708585, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sa, vložce číslo 4024/B, jako dalšími zanikajícími společnostmi s přechodem jmění na nástupnickou společnost RMS Mezzanine, a.s., IČ: 00025500, se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 495. zobrazit více skrýt více
  • 19. října 2005 - 21. října 2005 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.9.2005 o zvýšení základního kapitálu akciové společnosti PROPORTION a.s. z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy:dvamiliony korun českých) o... částku 207.360.000,- Kč (slovy: dvěstěsedmmilionůtřistašedesáttisíc korun českých), a to nepeněžitým vkladem ve stejné výši. Celková výše základního kapitálu akciové společnosti PROPORTION a.s. po jeho zvýšení bude činit 209 360 000,- Kč (slovy:dvěstědevětmilionůtřistašedesáttisíc korun českých).Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozvinutí činnosti společnosti a posílení jejího finančního potenciálu, a to ve vazbě a v souvislosti s rozšířením předmětu podnikání společnosti.Zvýšení základního kapitálu společnosti PROPORTION, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno103 kusy akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 2.000.000,- Kč (slovy:dvamiliony korun českých), a to kmenových akcií na majitele, v listinné podobě. Nově vydávané akcie nebudou kótované.Dále bude vydána 1 akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), a to kmenová akcie na majitele, v listinné podobě. Nově vydávaná akcie nebude kótovaná. Dále bude vydána 1 akcie o jmenovité hodnotě 360.000,- Kč (slovy: třistašedesáttisíc korun českých) , a to kmenová akcie na majitele, v listinné podobě, která nebude kótovaná. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Akciová společnost RM-S HOLDING, a.s. jako jediný akcionář společnosti PROPORTION a.s. má podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu a hodlá tohoto svého práva využít tak, že veškeré akcie, které mají být upsány podle tohoto rozhodnutí při zvýšení základního kapitálu akciové společnosti PROPORTION a.s., budou upsány společností RM-SHOLDING, a.s.Všech 105 nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 207.360.000,-Kč ( slovy:dvěstěsedmmilionůtřistašedesáttisíc korun českých bude upsáno na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřené mezi společností PROPORTION a.s., se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČ 272 13 480 a jejím jediným akcionářem, kterým je společnost RM-S HOLDING, a.s. se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, IČ: 000 25 500. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3obchodního zákoníku bude doručen představenstvem společnosti PROPORTION a.s. jedinému akcionáři - společnosti RM-S HOLDING, a.s. bez zbytečného odkladu spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 207.360.000,- Kč se nepřipouští.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií: a) lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem společnosti jedinému akcionáři spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; b) Společnost RM-S HOLDING, a.s. jako jediný akcionář upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem společnosti RM-S HOLDING, a.s.) do výše uvedeného sídla společnosti PROPORTION a.s., tzn. podepsané RM-S HOLDING, a.s.;c) Jediný akcionář je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit společnosti PROPORTION a.s. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upisovaných, tzn. všech nově vydávaných akcií, bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydáványbez emisního ážia. Emisní kurz 103 upisovaných akcií ve jmenovité 2.000.000,-Kč za kus bude činit 206.000.000,- Kč,emisní kurs 1 upisované akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude činit 1.000.000,- Kč a emisní kurs 1 upisované akcie ve jmenovité hodnotě 360.000,- Kč bude činit 360.000,- Kč.Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem 469 akcií společnosti vydaných společností Mobil B.V., se sídlem Koppelenburgerweg 22,6971 AM Brummen, Holandsko, jak je popsán ve znaleckém posudku nížeuvedeného znalce. Uvedený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 29. července 2005 zpracovaným znaleckým ústavem AREAS BRNO spol. s r.o., znalecký ústav, který byl Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 17. 5. 2000 pod č.j. 75/2000 zapsán do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro ceny a odhady nemovitostí, oceňování podniků, pro ceny a odhady věcí movitých, elektroniky a elektrotechniky, strojů, zařízení a technologických celků, číslo znaleckého posudku 1240/05 znaleckého deníku.Výše uvedený znalecký ústav byl k ocenění nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. května 2005, čj. Nc 4345/2005-6.Výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená specifikovaným znaleckým posudkem činí 207.360.000,- Kč. Společnost PROPORTION,a.s. nevlastní žádné vlastní akcie.Nepeněžitý vklad bude hospodářsky využit v souladu s předmětem podnikání společnosti PROPORTION a.s.Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz všech upsaných akcií nejpozději do 15 dnů od doručení akceptované smlouvy o upsání akcií společnosti PROPORTION a.s.Jediný akcionář schválil písemnou zprávu představenstva, ve které bylo zdůvodněno upisování akcií nepeněžitými vklady a byla zároveň odůvodněna výše emisního kurzu upisovaných akcií zobrazit více skrýt více
posunout dolů