Trendy

77 891 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-7 575 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

18 622 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

16.9.2014 - 27.1.2016 Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8
30.1.2006 - 16.9.2014 Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 11000
19.5.2005 - 30.1.2006 Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11217
15.2.2005 - 19.5.2005 Praha 1, Národní 1435/6, PSČ 11000

27219836

DIČ

Není plátce DPH

22.11.2005 - 11.12.2015

CZ27219836

Datum vzniku

15. února 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

27. ledna 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

27. ledna 2016

Datová schránka

muucz7i

Historické názvy

1.1.2015 - 27.1.2016

B Counsellors a.s. "v likvidaci"

18.8.2014 - 1.1.2015

B Counsellors a.s.

3.11.2010 - 18.8.2014

BXR Partners a.s.

19.11.2008 - 3.11.2010

Bakala Crossroads Partners a.s.

14.11.2005 - 19.11.2008

RPG Advisors, a.s.

19.5.2005 - 14.11.2005

RPG Holdings, a.s.

15.2.2005 - 19.5.2005

BCL Czech, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9798

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

10.10.2013 - 27.1.2016

16 500 750 Kč

25.6.2009 - 10.10.2013

52 500 000 Kč

15.2.2005 - 25.6.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Historické provozovny

30.1.2006 - 27.1.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Vladislavova 1390/17, 110 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 27. ledna 2016 - 27. ledna 2016 : Právním důvodem výmazu je skončení likvidace společnosti.
 • 1. ledna 2015 - 27. ledna 2016 : Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 17.12.2014 byla společnost B Counsellors a.s. zrušena s likvidací ke dni 1.1.2015.
 • 27. června 2014 - 27. ledna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 27. června 2014 - 27. ledna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 27. června 2014 - 27. ledna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 29. května 2013 - 10. října 2013 : Společnost BXR HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED (dále jen "Jediný akcionář") přijala dne 21.5.2013 při výkonu působnosti valné hromady společnosti BXR Partners a.s. (dále jen "Společnost"... ) ve smyslu § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, níže uvedené rozhodnutí Jediného akcionáře o snížení základního kapitálu Společnosti:(A) Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 35 999 250 Kč z částky 52 500 000 Kč na částku 16 500 750 Kč (dále jen „Snížení základního kapitálu“),Důvodem je přebytek provozního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena Jedinému akcionáři Společnosti.(B) Snížení základního kapitálu bude provedeno v celém rozsahu snížení poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií Společnosti následovně: - Jmenovitá hodnota každé z 525 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá bude snížena o částku 68 570 Kč tedy na částku 31 430 Kč; (C) Představenstvo Společnosti zašle Jedinému akcionáři do jednoho týdne ode dne zápisu snížení výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku písemnou výzvu, aby předložil Společnosti veškeré své listinné akcie Společnosti k výměně za listinné akcie Společnosti o snížené jmenovité hodnotě (dále jen „Výzva k výměně“). Představenstvo společnosti zašle Výzvu k výměně do sídla Jediného akcionáře, případně k rukám zmocněnce. (D) Lhůta pro předložení veškerých listinných akcií Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou bude činit jeden týden ode dne doručení Výzvy k výměně akcionáři s tím, že pokud se Společnost nedohodne s akcionářem jinak, bude výměna akcií probíhat v sídle Společnosti, a to vždy v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. Listinnými akciemi Společnosti se rozumějí i hromadné listiny nahrazující list zobrazit více skrýt více
 • 21. května 2009 - 18. března 2011 : Společnost RPG PARTNERS LIMITED se jako jediný akcionář společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. vzdává přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základní... ho kapitálu společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. o čásku 50 500 000,--Kč.Základní kapitál společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. se zvyšuje o celkovou částku 50 500 000,--Kč (slovy padesát milionů pět set tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 2 000 000,--Kč (slovy dva miliony korun českých) na novou výslednou výši 52 500 000,--Kč (slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých) základního kapitálu.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněžitým vkladem bez využití přednosního práva stávajícího akcionáře společnosti, který se přednosního práva vzdal.Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti (dále jen "Akcie"):Počet Akcií: 505 ks (slovy: pět set pět kusů)Jmenovitá hodnota každé akcie: 100 000,--Kč (slovy: sto tisíc korun českých)Druh: kmenováForma: na jménoPodoba: listinnáVšechny Akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost RPG PARTNERS LIMITED reg. číslo HE 165208 se sídlem P.C: 1095, Nicosia, Anemomylos Building, Michail Karaoli 8, Cyprus (Kyperská republika) (dále též "Předem určený zájemce"). Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Bakala Crossroads Partners a.s., která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva o upsání akcií").Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny Akcie ve Smlouvě o upsání Akcií, kterou uzavře se společností Bakala Crossroads Partners a.s. ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu.Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs upisovaných Akcií činí 100 149,--Kč (slovy: jedno sto tisíc jedno sto čtyřicet devět korun českých) za jednu Akcii. Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou Akcií bude tvořit emisní ážio. S nově vydanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnnosti Bakala Crossroads Partners a.s., IČ 27219836, se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 09.00 do 18.00 hodin.Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Předem určeného zájemce, se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci ze strany společnosti Bakala Crossroads Partners a.s.; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Předem určeného zájemce. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. (případně k rukám jeho zmocněnce).Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce vůči společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu.Jedná se o pohledávky společnosti RPG PARTNERS LIMITED v celkové výši 50.575.377,89 Kč (slovy: padesát milionů pět set sedmdesát pět tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých osmdesát devět haléřů) k datu 15.5.2009, na které se započte nárok společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. na splacení emisního kursu upsaných Akcií v celkové výši 50.575.245,--Kč (slovy: padesát milionů pět set sedmdesát pět tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých). Pohledávky společnosti RPG PARTNERS LIMITED vůči společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. jejich existence, správnost výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení.Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení (dále "Smlouvy o započtení") se bude řídit těmito pravidly:Návrh smlouvy o započtení bude doručen Předem určenému zájemci - společnosti RPG PARTNERS LIMITED současně se Smlouvou o upsání akcií; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o započtení k rukám zmocněnce Předem určeného zájemce a uzavření Smlouvy o započtení zmocněncem Předem určeného zájemce. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. je povinno podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 (slovy třicet) dnů od vydání tohoto rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2009 - 21. května 2009 : Společnost RPG PARTNERS LIMITED se jako jediný akcionář společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. vzdává přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základní... ho kapitálu společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. o čásku 50 500 000,--Kč.Základní kapitál společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. se zvyšuje o celkovou částku 50 500 000,--Kč (slovy padesát milionů pět set tisíc korun českých) z dosavadní výše základního kapitálu 2 000 000,--Kč (slovy dva miliony korun českých) na novou výslednou výši 52 500 000,--Kč (slovy padesát dva milionů pět set tisíc korun českých) základního kapitálu.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu proběhne upsáním nových akcií peněžitým vkladem bez využití přednosního práva stávajícího akcionáře společnosti, který se přednosního práva vzdal.Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba nově upisovaných akcií společnosti (dále jen "Akcie"):Počet Akcií: 305 ks (slovy: pět set pět kusů)Jmenovitá hodnota každé akcie: 100 000,--Kč (slovy: sto tisíc korun českých)Druh: kmenováForma: na jménoPodoba: listinnáVšechny Akcie upisované v rámci zvýšení základního kapitálu, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost RPG PARTNERS LIMITED reg. číslo HE 165208 se sídlem P.C: 1095, Nicosia, Anemomylos Building, Michail Karaoli 8, Cyprus (Kyperská republika) (dále též "Předem určený zájemce"). Předem určený zájemce upíše Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Bakala Crossroads Partners a.s., která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku (dále jen "Smlouva o upsání akcií").Předem určený zájemce upíše po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku všechny Akcie ve Smlouvě o upsání Akcií, kterou uzavře se společností Bakala Crossroads Partners a.s. ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku příslušnému soudu.Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs upisovaných Akcií činí 100 149,--Kč (slovy: jedno sto tisíc jedno sto čtyřicet devět korun českých) za jednu Akcii. Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou Akcií bude tvořit emisní ážio. S nově vydanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnnosti Bakala Crossroads Partners a.s., IČ 27219836, se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 09.00 do 18.00 hodin.Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Předem určeného zájemce, se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci ze strany společnosti Bakala Crossroads Partners a.s.; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Předem určeného zájemce. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. (případně k rukám jeho zmocněnce).Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžitých pohledávek Předem určeného zájemce vůči společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu.Jedná se o pohledávky společnosti RPG PARTNERS LIMITED v celkové výši 50.575.377,89 Kč (slovy: padesát milionů pět set sedmdesát pět tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých osmdesát devět haléřů) k datu 15.5.2009, na které se započte nárok společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. na splacení emisního kursu upsaných Akcií v celkové výši 50.575.245,--Kč (slovy: padesát milionů pět set sedmdesát pět tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých). Pohledávky společnosti RPG PARTNERS LIMITED vůči společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. jejich existence, správnost výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení.Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení (dále "Smlouvy o započtení") se bude řídit těmito pravidly:Návrh smlouvy o započtení bude doručen Předem určenému zájemci - společnosti RPG PARTNERS LIMITED současně se Smlouvou o upsání akcií; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o započtení k rukám zmocněnce Předem určeného zájemce a uzavření Smlouvy o započtení zmocněncem Předem určeného zájemce. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti Bakala Crossroads Partners a.s. je povinno podat návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 (slovy třicet) dnů od vydání tohoto rozhodnutí. zobrazit více skrýt více
posunout dolů