Trendy

34 567 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-33 155 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

46 914 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 29.2.2012 Praha 1, Jakubská 649/8, PSČ 11000

Historické adresy

23.2.2005 - 29.2.2012 Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 10000

27223027

DIČ

od 20.11.2006

CZ27223027

Datum vzniku

23. února 2005

Datová schránka

juzdd9v

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9821

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.3.2015

233 200 000 Kč

Historické jmění

23.9.2009 - 11.3.2015

62 000 000 Kč

23.2.2005 - 23.9.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 22.12.2016

2085554 / 5800

Provozovny

od 31.3.2014

BUDDHA BAR Prague
  • Adresy:
    • Jakubská 649/8, 110 00, Praha - Staré Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. ledna 2010 : Na základě projektu fúze schváleného dne 3.listopadu 2009 došlo k fúzi sloučením obchodních společností CHERRES a.s., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ: 100 00, identifika Na základě projektu fúze schváleného dne 3.listopadu 2009 došlo k fúzi sloučením obchodních společností CHERRES a.s., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ: 100 00, identifika...ční číslo 272 23 027 a Jakub management s.r.o., Praha 1, Staré Město, Jakubská 649/8, PSČ: 110 00, identifikační číslo 284 09 949 ( dále jen " Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodní společnosti Jakub management s.r.o., Praha 1, Staré Město, Jakubská 649/8, PSČ: 110 00, identifikační číslo 284 09 949 a obchodní jmění této zanikající obchodní společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost CHERRES a.s., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ: 100 00, identifikační číslo 272 23 027. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 20. ledna 2015 - 3. dubna 2015 : Valná hromada společnosti CHERRES a.s. dne 26.11.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti CHERRES a.s. následovně:Zvyšuje se základní kapitál Společnosti takto: 1.Zv... yšuje se základní kapitál Společnosti ve výši 62,000.000,- Kč (slovy: šedesát dva miliony korun českých) o částku ve výši 171,200.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát jeden milion dvě stě tisíc korun českých) na částku ve výši 233,200.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet tři miliony dvě stě tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 171,200.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát jeden milion dvě stě tisíc korun českých) bude upsáno osm set padesát šest (856) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. 3.Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky a budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určeným zájemcům takto: -obchodní společnosti Austenit, a.s., IČ: 28969421, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 - jedno sto deset (110) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a emisním kursu 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -společnosti Best Hotel Properties a.s., IČ: 35740701, se sídlem Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, Slovenská republika - dvě stě třináct (213) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a emisním kursu 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -společnosti ZELIG HOLDINGS LIMITED, registrační číslo: HE 168413, se sídlem Kyriakou Matsi 22, 4. Floor, flat/office 402, Pallouriotissa, P.C. 1035, Nikósie, Kyperská republika - pět set třicet tři (533) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a emisním kursu 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 4.Lhůta pro upsání akcií, tj. lhůta, v níž musí zájemci uzavřít se Společností smlouvu o úpisu akcií, činí patnáct (15) dní ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Emisní kurs každé akcie činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 171,200.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát jeden milion dvě stě tisíc korun českých). 5.Upisovatelé splatí emisní kurs akcií na účet Společnosti č. 0002085554/5800 (IBAN: CZ9158000000000002085554, SWIFT: JTBP CZ PP), vedený u společnosti J&T BANKA, a.s., a to ve lhůtě, která činí sedm (7) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. 6.Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatelů vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu takto: 6.1.Připouští se započtení pohledávky upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu, a to konkrétně započtení pohledávky v celkové výši 22,160.162,96 Kč (slovy: dvacet dva miliony jedno sto šedesát tisíc jedno sto šedesát dvě koruny české a devadesát šest haléřů), vůči Společnosti, jejímž vlastníkem je obchodní společnost Austenit, a.s., IČ: 28969421, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, a která vznikla na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2009, jíž byly na upisovatele postoupeny následující pohledávky za Společností: -pohledávka v celkové výši 496.951,84 Kč (slovy: čtyři sta devadesát šest tisíc devět set padesát jedna koruna česká a osmdesát čtyři haléře), vzniklá na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 08.12.2008 mezi obchodní společností CPI Hotels, a.s., IČ: 47116757, jako věřitelem, a obchodní společností Jakub Management s.r.o., IČ: 28409949, jako dlužníkem (obchodní společnost Jakub Management s.r.o. následně zanikla v důsledku fúze sloučením se Společností a práva a povinnosti ze Smlouvy o půjčce přešla na Společnost), sestávající z: -nesplacené jistiny zápůjčky ve výši 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých), poskytnuté Společnosti na základě výše uvedené smlouvy o půjčce uzavřené dne 08.12.2008, -nesplacených úroků z částky 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) ve výši 96.951,84 Kč (slovy: devadesát šest tisíc devět set padesát jedna koruna česká a osmdesát čtyři haléře), -pohledávka v celkové výši 21,663.211,12 Kč (slovy: dvacet jeden milion šest set šedesát šest tisíc dvě stě jedenáct korun českých a dvanáct haléřů), vzniklá na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 01.02.2009 mezi obchodní společností CPI Hotels, a.s., IČ: 47116757, jako věřitelem, a obchodní společností Jakub Management s.r.o., IČ: 28409949, jako dlužníkem (obchodní společnost Jakub Management s.r.o. následně zanikla v důsledku fúze sloučením se Společností a práva a povinnosti ze Smlouvy o půjčce přešla na Společnost), sestávající z: -nesplacené jistiny úvěru ve výši 16,518.915,- Kč (slovy: šestnáct milionů pět set osmnáct tisíc devět set patnáct korun českých), poskytnutého Společnosti na základě výše uvedené smlouvy o úvěru uzavřené dne 01.02.2009, který byl čerpán 11.02.2009 ve výši 1,700.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), dne 23.03.2009 ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), dne 15.04.2009 ve výši 1,400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), dne 27.04.2009 ve výši 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), dne 14.05.2009 ve výši 1,600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých), dne 12.06.2009, dne 24.07.2009, dne 14.10.2009 a dne 13.11.2009 pokaždé ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), dne 10.07.2009 ve výši 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), dne 13.08.2009 ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva milion y korun českých), dne 14.09.2009 ve výši 2,500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) a dne 10.06.2011 ve výši 518.915,- Kč (slovy: pět set osmnáct tisíc devět set patnáct korun českých), -nesplacených úroků z částky 16,518.915,- Kč (slovy: šestnáct milionů pět set osmnáct tisíc devět set patnáct korun českých) ve výši 5,144.296,12 Kč (slovy: pět milionu jedno sto čtyřicet čtyři tisíce dvě stě devadesát šest korun českých a dvanáct haléřů), s tím, že pohledávky upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu se započtou ve výši, ve které se vzájemně kryjí, tj. ve výši 22,000.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliony korun českých).Existence shora uvedené pohledávky upisovatele vůči Společnosti, vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2009, byla ověřena nezávislým auditorem obchodní společností FSG Finaudit, s.r.o., osvědčení Komory auditorů ČR č. 154, zastoupené auditorem odpovědným za vypracování zprávy jménem společnosti Ing. Jakubem Šteinfeldem, osvědčení Komory auditorů ČR č. 2014, ve Zprávě nezávislého auditora určené akcionářům a statutárnímu orgánu účetní jednotky CHERRES a.s. o ověření existence pohledávky ke dni 30.9.2014 vyhotovené dne 18.11.2014. 6.2.Připouští se započtení pohledávky upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu, a to konkrétně započtení pohledávky v celkové výši 1,552.155,12 EUR (slovy: jeden milion pět set padesát dva tisíce jedno sto padesát pět euro a dvanáct centů), tj. při kurzu 27,50 Kč/1,- EUR platnému ke dni 30.09.2014 celkem ve výši 42,684.265,80 Kč (slovy: čtyřicet dva miliony šest set osmdesát čtyři tisíce dvě stě šedesát pět korun českých a osmdesát haléřů), jejímž vlastníkem je společnost Best Hotel Properties a.s., IČ: 35740701, se sídlem Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, Slovenská republika, vůči Společnosti vzniklá na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.06.2011 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.10.2013, sestávající z: -nesplacené jistiny zápůjčky ve výši 1,339.889,44 EUR (slovy: jeden milion tři sta třicet devět tisíc osm set osmdesát devět euro a čtyřicet čtyři centů), poskytnuté Společnosti na základě výše uvedené smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.06.2011, která byla Společnosti poskytnuta dne 08.06.2011 ve výši 584.221,56 EUR (slovy: pět set osmdesát čtyři tisíce dvě stě dvacet jedno euro a padesát šest centů), dne 26.10.2011, dne 15.11.2011, dne 18.01.2012, dne 17.02.2012 a dne 16.03.2012 pokaždé ve výši 17.000,- EUR (slovy sedmnáct tisíc euro), dne 15.12.2011 ve výši 16.500,- EUR (slovy: šestnáct tisíc pět set euro), dne 24.04.2012 ve výši 6.000,- EUR (šest tisíc euro) a dne 29.10.2013 ve výši 648.167,88 EUR (slovy: šest set čtyřicet osm tisíc jedno sto šedesát sedm euro a osmdesát osm centů), -nesplacených úroků z částky 1,339.889,44 EUR (slovy: jeden milion tři sta třicet devět tisíc osm set osmdesát devět euro a čtyřicet čtyři centů) ve výši 212.265,68 EUR (slovy: dvě stě dvanáct tisíc dvě stě šedesát pět euro a šedesát osm centů), s tím, že pohledávky upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu se započtou ve výši, ve které se vzájemně kryjí, tj. ve výši 42,600.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony šest set tisíc korun českých). Existence shora uvedené pohledávky upisovatele vůči Společnosti byla ověřena nezávislým auditorem obchodní společností FSG Finaudit, s.r.o., osvědčení Komory auditorů ČR č. 154, zastoupené auditorem odpovědným za vypracování zprávy jménem společnosti Ing. Jakubem Šteinfeldem, osvědčení Komory auditorů ČR č. 2014, ve Zprávě nezávislého auditora určené akcionářům a statutárnímu orgánu účetní jednotky CHERRES a.s. o ověření existence pohledávky ke dni 30.9.2014 vyhotovené dne 18.11.2014. 6.3.Připouští se započtení pohledávek upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu, a to konkrétně započtení níže uvedených pohledávek v celkové výši 106,611.241,97 Kč (slovy: jedno sto šest milionů šest set jedenáct tisíc dvě stě čtyřicet jedna koruna česká a devadesát sedm haléřů), jejichž vlastníkem je společnost ZELIG HOLDINGS LIMITED, registrační číslo: HE 168413, se sídlem Kyriakou Matsi 22, 4. Floor, flat/office 402, Pallouriotissa, P.C. 1035, Nikósie, Kyperská republika, vůči Společnosti: -pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 03.06.2014, jíž byly na upisovatele postoupeny následující pohledávky za Společností: -pohledávka v celkové výši 17,765.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů sedm set šedesát pět tisíc korun českých) z titulu neuhrazeného nájemného a záloh na služby za období leden až září 2010 vzniklá na základě Smlouvy o podnájmu části nemovitosti uzavřené dne 16.06.2008 mezi obchodní společností CPI Hotels, a.s., IČ: 47116757, jako nájemcem, a obchodní společností Jakub Management s.r.o., IČ: 28409949, jako podnájemcem (obchodní společnost Jakub Management s.r.o. následně zanikla v důsledku fúze sloučením se Společností a práva a povinnosti ze Smlouvy o podnájmu části nemovitosti přešla na Společnost), -pohledávka v celkové výši 1,962.826,37 Kč (slovy: jeden milion devět set šedesát dva tisíce osm set dvacet šest korun českých a třicet sedm haléřů) z titulu neuhrazené úplaty za odborné poradenství pro restauraci Siddharta Café za období únor až prosinec 2009 a leden až září 2010 vzniklá na základě Mandátní smlouvy uzavřené dne 01.10.2008 mezi obchodní společností CPI Hotels, a.s., IČ: 47116757, jako mandatářem, a obchodní společností Jakub Management s.r.o., IČ: 28409949, jako mandantem (obchodní společnost Jakub Management s.r.o. následně zanikla v důsledku fúze sloučením se Společností a práva a povinnosti z Mandátní smlouvy přešla na Společnost), -pohledávka v celkové výši 1,920.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set dvacet tisíc korun českých) z titulu neuhrazené úplaty za odborné poradenství pro hotel Buddha-Bar Hotel Prague Café za období červen až prosinec 2009 a leden až září 2010 vzniklá na základě Mandátní smlouvy uzavřené dne 01.10.2008 mezi obchodní společností CPI Hotels, a.s., IČ: 47116757, jako mandatářem, a obchodní společností Jakub Management s.r.o., IČ: 28409949, jako mandantem (obchodní společnost Jakub Management s.r.o. následně zanikla v důsledku fúze sloučením se Společností a práva a povinnosti z Mandátní smlouvy přešla na Společnost),-pohledávka vzniklá na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2011, jíž byla na upisovatele postoupena následující pohledávka za Společností: -pohledávka v celkové výši 17,690.607,60 Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set devadesát tisíc šest set sedm korun českých a šedesát haléřů) z titulu neuhrazeného nájemného za období leden až prosinec 2011 vzniklá na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.01.2009 mezi obchodní společností MUXUM, a.s., IČ: 26452154, jako pronajímatelem, a Společností, jako nájemcem, -pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 01.07.2014, jíž společnost CATRES DEVELOPMENT LIMITED, reg. č. HE 189504, jako postupitel, na upisovatele, jako postupníka, postoupila následující pohledávky za Společností: -pohledávku v celkové výši 17,838.023,- Kč (slovy: sedmnáct milionů osm set třicet osm tisíc dvacet tři koruny české) z titulu neuhrazeného nájemného za období leden až prosinec 2013 vzniklou na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.01.2009 mezi obchodní společností MUXUM, a.s., IČ: 26452154, jako pronajímatelem, a Společností, jako nájemcem, kterou následně pronajímatel Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 03.03.2014 postoupil společnosti CATRES DEVELOPMENT LIMITED, reg. č. HE 189504, -pohledávku ve výši 4,422.651,- Kč (slovy: čtyři milion čtyři sta dvacet dva tisíce šest set padesát jedna koruna česká) z titulu neuhrazeného nájemného za období leden až březen 2012, a pohledávku ve výši 1,867.310,- Kč (slovy: jeden milion osm set šedesát sedm tisíc tři sta deset korun českých) z titulu neuhrazeného vyúčtování za energie za rok 2010, vzniklé na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.01.2009 mezi obchodní společností MUXUM, a.s., IČ: 26452154, jako pronajímatelem, a Společností, jako nájemcem, kterou následně pronajímatel Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 28.03.2012 postoupil společnosti CATRES DEVELOPMENT LIMITED, reg. č. HE 189504, -pohledávku v celkové výši 13,267.953,- Kč (slovy: třináct milionů dvě stě šedesát sedm tisíc devět set padesát tři koruny české) z titulu neuhrazeného nájemného za období duben až prosinec 2012, vzniklou na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.01.2009 mezi obchodní společností MUXUM, a.s., IČ: 26452154, jako pronajímatelem, a Společností, jako nájemcem, kterou následně pronajímatel Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 25.03.2014 postoupil společnosti CATRES DEVELOPMENT LIMITED, reg. č. HE 189504, -pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2010, jíž byly na upisovatele postoupeny následující pohledávky za Společností: -pohledávka v celkové výši 27,743.776,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů sedm set čtyřicet tři tisíce sedm set sedmdesát šest korun českých) z titulu neuhrazeného nájemného za období leden až březen 2010 a červen až srpen 2010 a navýšení nájemného o inflaci za období leden až únor 2010, vzniklé na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.01.2009 mezi obchodní společností MUXUM, a.s., IČ: 26452154, jako pronajímatelem, a Společností, jako nájemcem, -pohledávka v celkové výši 2,133.095,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto třicet tři tisíce devadesát pět korun českých) z titulu neuhrazených úplat za plnění (např. internetové služby, telefonní služby, nákup materiálu) poskytnutá Společnosti obchodní společností MUXUM, a.s., IČ: 26452154, s tím, že pohledávky upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu se započtou ve výši, ve které se vzájemně kryjí, tj. ve výši 106,600.000,- Kč (slovy: jedno sto šest milionů šest set tisíc korun českých). Existence shora uvedených pohledávek upisovatele vůči Společnosti, vzniklých na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 03.06.2014, Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2011, Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 01.07.2014 a Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2010 byla ověřena nezávislým auditorem obchodní společností FSG Finaudit, s.r.o., osvědčení Komory auditorů ČR č. 154, zastoupené auditorem odpovědným za vypracování zprávy jménem společnosti Ing. Jakubem Šteinfeldem, osvědčení Komory auditorů ČR č. 2014, ve Zprávě nezávislého auditora určené akcionářům a statutárnímu orgánu účetní jednotky CHERRES a.s. o ověření existence pohledávky ke dni 30.9.2014 vyhotovené dne 18.11.2014. 7.Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných určenými zájemci mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 6. tohoto usnesení. Návrh dohody o započtení pohledávky za Společností vůči povinnosti upisovatele splatit emisní kurs je povinen vypracovat statutární orgán obchodní společnosti CHERRES a.s. a doručit jej upisovateli nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií. Dohodu o započtení pohledávky za společností vůči povinnosti upisovatele splatit emisní kurs musí upisovatel se společností uzavřít ve lhůtě, která činí sedm (7) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 14. srpna 2009 - 23. září 2009 : Valná hromada společnosti CHERRES a.s. přijala dne 3.8.2009 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve ... výši 60,000.000,-Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) z částky ve výši 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 62,000.000,-Kč (slovy: šedesát dva miliony korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 300 (slovy: tří set) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá.c) Všechny nové akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva akcionářů na upisování akcií.d) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je společnost: J&T Private Equity B.V., se sídlem Weteringschans 26, 1017 SG Amsterdam, Nizozemsko, reg. č. 34157775 (dále jen jako "Zájemce").e) Smlouva o upsání akcií bude podepsána v sídle společnosti CHERRES a.s., IČ: 272 23 027, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, a to ve lhůtě dvou týdnů. Představenstvo společnosti oznámí Zájemci počátek této lhůty písemným oznámením (doporučenou poštou nebo osobním převzetím), který nesmí předcházet dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen jako příloha písemného oznámení o počátku lhůty k uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě akcie 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých)f) Valná hromada souhlasí se započtením části peněžité pohledávky Zájemce vůči společnosti, a to ve výši 60,000.000,-Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), z titulu Úvěrové smlouvy ze dne 15. srpna 2006 ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 11. ledna 2007, č. 2 ze dne 13. srpna 2007, č. 3 ze dne 11. srpna 2008 a č. 4 ze dne 30. prosince 2008, uzavřené mezi Zájemcem jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Emisní Kurz bude splacen výhradně započtením.g) Dohoda o započtení bude uzavřena v sídle společnosti CHERRES a.s., IČ: 272 23 027, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, bez zbytečného odkladu poté, co bude Zájemci představenstvem společnosti zaslán (doporučenou poštou nebo osobním převzetím) její písemný návrh. Představenstvo společnosti zašle Zájemci písemný návrh Dohody o započtení bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřena Smlouva o upsání akcií a usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů