Trendy

13 876 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

3 609 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

67 618 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 4.4.2015 Všechromy 75, 251 63 Strančice

Historické adresy

15.4.2009 - 4.4.2015 Stránčice - Všechromy 75, PSČ 25163
21.4.2005 - 15.4.2009 Praha 5, Nový Zlíchov 3172/6, PSČ 15000

27230228

DIČ

od 18.5.2005

CZ27230228

Datum vzniku

21. dubna 2005

Datová schránka

fskeq3h

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9875

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.9.2014

11 000 000 Kč

Historické jmění

13.9.2007 - 1.9.2014

10 560 000 Kč

21.4.2005 - 13.9.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Říčany

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

218060858 / 0300

Provozovny

od 1.11.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Rybníčku 1364/12, 120 00, Praha 2 - Nové Město

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. září 2014 - 4. dubna 2015 : Počet členů správní rady: 1
  • 1. září 2014 - 1. září 2014 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti KASPO LOGISTIC a.s. ze dne 30.6.2014 sepsaného ve formě notářského zápisu sp.zn. N 954/2014, NZ 903/2014, notářem JUDr. Tomášem... Oulíkem v Praze, se zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 440.000,- Kč (čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých), to jest z částky 10.560.000,- Kč (deset milionů pět set šedesát tisíc korun českých) na částku 11.000.000,- Kč (jedenáct milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v položce A.IIV.1 "Nerozdělený zisk z minulých let" dle členění struktury vlastního kapitálu v řádné účetní závěrce za rok 2013. Zvýšení základního kapitálu se provede vydáním 44 nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Akcie předmětné společnosti, včetně akcií vydaných na zvýšení základního kapitálu dle shora uvedeného rozhodnutí, se slučují tak, že 1.100 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každé se nahrazuje 11 kmenovými listinnými akciemi na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč každé. zobrazit více skrýt více
  • 17. srpna 2007 - 13. září 2007 : Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto:a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 8.560.000,--Kč (sl... ovy: osm milionů pět set šedesát tisíc Korun českých) ze stávající částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony Korun českých) na částku 10.560.000,-- Kč (slovy: deset milionů pět set šedesát tisíc Korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen,b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 856 (slovy: osmi set padesáti šesti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc Korun českých), znějících na majitele vydaných v listinné podobě.Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisícKorun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie.Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 8.560.000,-- Kč (slovy: osm milionů pět set šedesát tisíc Korun českých).Emisní ážio je nulové.c) stávající akcionáři Společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na úpis nových akcií a jejich přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou:- Ing. Petr Šindelář, r. č. 58 12 07/1243, trvalým pobytem a bydlištěm Praha 4, Kunratice, U Zeleného ptáka 1159/7 (dále jen ?Ing. Petr Šindelář?)- Ing. Tomáš Koudelka, r. č. 58 09 05/0445, trvalým pobytem a bydlištěm Velké Popovice 425, okres Praha-východ (dále jen ?Ing. Tomáš Koudelka?),- Ing. Aleš Trunc, r. č. 63 10 28/0570, trvalým pobytem a bydlištěm Sulice, Hlubočinka 230, okres Praha-východ (dále jen ?Ing. Aleš Trunc?)- Jana Marcová, r. č. 66 59 16/0156, trvalým pobytem a bydlištěm Praha 8, Kubova 515/8 (dále jen ?Jana Marcová?) ?(dále též jen ?předem určení zájemci?),d) předem určení zájemci upíší akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění.Určitý zájemce ? Ing. Petr Šindelář upíše 214 (slovy: dvě stě čtrnáct) kusů nových akcií, určitý zájemce ? Ing. Tomáš Koudelka upíše 214 (slovy: dvě stě čtrnáct) kusů nových akcií, určitý zájemce ? Ing. Aleš Trunc upíše 214 (slovy: dvě stě čtrnáct) kusů nových akcií a určitý zájemce ? Jana Marcová upíše 214 (slovy: dvě stě čtrnáct) kusů nových akcií, přičemž všechny takto upisované akcie jsou kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc Korun českých), znějící na majitele vydané v listinné podobě,e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 45 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určeným zájemcům. Společnost doručí návrh smlouvy předem určeným zájemcům do 15 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo lze doručit i osobně,f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření Smlouvy o upsání akcií, bude kancelář místopředsedy představenstva v sídle společnosti KASPO Logistic a.s., na adrese Praha 5, Nový Zlíchov 3172/6,g) ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění rozhodla valná hromada o připuštění možnosti započtení peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti KASPO Logistic a.s. vzniklých na základě smluv o půjčce a smluv o postoupení pohledávek v celkové výši 8.560.000, -- Kč (slovy: osm milionů pět set šedesát tisíc Korun českých), a to pohledávek:- Ing. Petra Šindeláře vůči Společnosti z části z titulu smluv o půjčce ze dne 20. 2. 2006, 8. 6. 2006 a 7. 8. 2006, a z části z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28. 5. 2007, v celkové výši 2.140.000,-- Kč (slovy: dva miliony jedno sto čtyřicet tisíc Korun českých), proti pohledávce společnosti KASPO Logistic a.s. vůči Ing. Petru Šindelářovi na splacení emisního kursu 214 (slovy: dvě stě čtrnácti) kusů nově upisovaných akcií,- Ing. Tomáše Koudelky vůči Společnosti z části z titulu smlouvy o půjčce ze dne 25. 2. 2005 a z části z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28. 5. 2007 v celkové výši 2.140.000,-- Kč (slovy: dva miliony jedno sto čtyřicet tisíc Korun českých), proti pohledávce společnosti KASPO Logistic a.s. vůči Ing. Tomáši Koudelkovi na splacení emisního kursu 214 (slovy: dvě stě čtrnácti) kusů nově upisovaných akcií,- Ing. Aleše Trunce vůči Společnosti z titulu smluv o půjčce ze dne 2. 5. 2005, 16. 1. 2006 a 28. 5. 2007 (s ohledem na smlouvy o postoupení pohledávek, kdy Ing. Aleš Trunc postoupil část svých pohledávek ostatním akcionářům), v celkové výši 2.140.000,-- Kč (slovy: dva miliony jedno sto čtyřicet tisíc Korun českých), proti pohledávce společnosti KASPO Logistic a.s. vůči Ing. Aleši Truncovi na splacení emisního kursu 214 (slovy: dvě stě čtrnácti) kusů nově upisovaných akcií,- Jany Marcové vůči Společnosti z části z titulu smluv o půjčce ze dne 1. 4. 2005, 29. 4. 2005 a 11. 1. 2006 a z části z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28. 5. 2007, v celkové výši 2.140.000,-- Kč (slovy: dva miliony jedno sto čtyřicet tisíc Korun českých), proti pohledávce společnosti KASPO Logistic a.s. vůči Janě Marcové na splacení emisního kursu 214 (slovy: dvě stě čtrnácti) kusů nově upisovaných akcií,Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení:- návrh Smlouvy o započtení vypracuje Společnost a doručí jej předem určeným zájemcům společně s návrhem na uzavření Smlouvy o upsání akcií (dle písm. e) tohoto usnesení),- pohledávky předem určených zájemců k započtení představují nesplacené půjčky poskytnuté předem určenými zájemci Společnosti podle smluv o půjčce a smluv o postoupení pohledávky (dle písm. g) tohoto usnesení), uzavřené mezi předem určenými zájemci, jako věřiteli, a společností KASPO Logistic a.s., jako dlužníkem, v nominální hodnotě celkem 8.560.000, -- Kč (slovy: osm milionů pět set šedesát tisíc Korun českých),- emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením,- smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,- smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 45 dnů ode dne doručení jejího návrhu (dle písm. e) a f) tohoto usnesení). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů