Trendy

43 945 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-5 637 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

85 586 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 16.5.2007 Praha 10, Vršovická 1489/31, PSČ 10000

Historické adresy

31.3.2005 - 16.5.2007 Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ 13083

Adresa z obchodního rejstříku

od 4.2.2014 Vršovická 1489/31, Vršovice, 100 00 Praha 10

27232140

DIČ

od 27.4.2005

CZ27232140

Datum vzniku

31. března 2005

Datová schránka

5bdc7gv

Historické názvy

8.6.2005 - 28.12.2012

Bohemians 1905, a.s.

31.3.2005 - 8.6.2005

AFK Vršovice, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 9881

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.10.2011

33 080 000 Kč

Historické jmění

24.1.2011 - 6.10.2011

19 080 000 Kč

9.7.2007 - 24.1.2011

10 080 000 Kč

31.3.2005 - 9.7.2007

2 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Bankovní účty

zvěřejněno 14.10.2014

107- 2250930277 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. srpna 2011 - 6. října 2011 : 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 14,000.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) z částky ve výši 19,080.000,- Kč (slovy:... devatenáct milionů osmdesát tisíc korun českých) na částku ve výši 33,080.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů osmdesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem:a) 1328 (slovy: jeden tisíc tři sta dvacet osm) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá.b) 718 (slovy: sedm set osmnáct) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá.c) 200 (slovy: dvěstě) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každáVšechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů.Předem určenými zájemci jsou:a) společnost CIFI FOOTBALL, S.A., se sídlem 5, Rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg Identification Number: B 133102 (dále jen "Zájemce 1"), která upíše 710 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 67 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kčb) pan Mgr. Jiří Dientsbier, nar. 27.5.1969, bytem Praha 2, U Zvonařky 2536/1e, PSČ 120 00 (dále jen "Zájemce 2"), který upíše 300 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a 2 kusy akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kčc) pan Ing. Emil Buřič, bytem Praha 4, Na Líše 1231/11, PSČ 141 00, (dále jen "Zájemce 3"), který upíše 33 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a 32 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kčd) společnost CU Bohemians Praha, občanské sdružení, se sídlem Praha 10, Vršovická 31, PSČ 101 00, IČ 708 04 222 (dále jen "Zájemce 4"), která upíše 350 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 6 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kče) Družstvo fanoušků Bohemians, se sídlem Praha 2, U Zvonařky 2536/1E, PSČ 120 00, IČ 272 37 435 (dále jen "Zájemce 5"), které upíše 143 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 3 kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 32 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kčf) pan JUDr. Pavel Fráňa, bytem Praha 1, Jakubská 670/14, PSČ 110 00 (dále jen "Zájemce 6"), který upíše 300 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a 2kusy akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kčg) pan Ing. Dariusz Jakubowicz, bytem Praha 10, Uhříněves, Křemenná 1233, (dále jen "Zájemce 7"), který upíše 125 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 72 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- KčSmlouvy o upsání akcií budou uzavřeny v sídle Advokátní kanceláře LEUCHTER & LEUCHTEROVÁ, s.r.o., a to ve lhůtě dvou týdnů. Představenstvo Společnosti oznamuje přítomným Zájemcům a zavazuje se Zájemcům nepřítomným oznámit písemně na adresy uvedené v seznamu akcionářů, že prvním dnem lhůty je den 30.5.2011, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 27.5.2011.Návrh Smlouvy o upsání akcií bude Zájemcům doručen osobně, a to nejpozději dne 2.5.2011.V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemcům oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo poštou na adresu, uvedenou v seznamu akcionářů.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí:a) 10.000 (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)b) 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)c) 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých)Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávkám na splacení emisního kurzu, které bude mít Společnost za Zájemci 1, 2, 4, 5, a 7, byly započteny části pohledávek nebo celé pohledávky, které mají níže uvedení Zájemci za Společností, a to následovně:a) pohledávka Zájemce 1 vzniklá na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi Zájemcem 1 jako Postupníkem a společností EUROAKADEMIA, a.s. IČ 367 82 475, se sídlem Bratislava, Vrútocká 46, PSČ 821 04, jako Postupitelem, ze dne 21.4.2011; na základě této Smlouvy dosahuje k dnešnímu dni pohledávka Zájemce 1 výše 7,222.823,82 Kč plus příslušenství. Postoupená pohledávka společnosti EUROAKADEMIA, a.s. za Společností vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené mezi Postupitelem a společností BOHEMIANS REAL, a.s., přičemž původní pohledávka vznikla z titulu neuhrazených faktur, vystavených v období od měsíce července roku 2009 do měsíce září roku 2010; pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 7,167.300,- Kč (část jistiny)b) pohledávka Zájemce 2 vzniklá:- jednak na základě smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 31.12.2010 mezi Zájemcem 2 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem znějící na částku ve výši 580.294,- Kč. Pohledávka je splatná ke dni 31.12.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 300.020,- Kč (část jistiny) i před její splatností.c) pohledávka Zájemce 4 vzniklá:- jednak z titulu Společností neuhrazené faktury ze dne 31.12.2009, znějící na částku ve výši 248.400,- EUR, vystavené Zájemcem dne 31.12.2009, na základě Smlouvy o spolupráci; k dnešnímu dni, jak vyplývá z potvrzení Společnosti, činí pohledávka 146.127,37 EUR (v přepočtu 3,661.951,76 Kč) a je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 3,046.300,- Kč (část jistiny).- jednak na základě smlouvy o bezúročné půjčce ze dne 5.3.2010, znějící na částku ve výši 240.000,- Kč. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 240.000,- Kč (jistina).- jednak na základě smlouvy o půjčce ze dne 8.10.2010, znějící na částku ve výši 20.000,- Kč plus smluvní úrok ve výši 140 % diskontní sazby ČNB p.a.. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 20.000,- Kč (jistina).- jednak na základě smlouvy o půjčce ze dne 7.12.2010, znějící na částku ve výši 200.000,- Kč plus smluvní úrok ve výši 10,9 % p.a.. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 200.000,- Kč (jistina).d) pohledávka Zájemce 5 vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.1.2011, znějící na částku ve výši 400.000,- Kč plus smluvní úrok ve výši 5 % p.a.. Pohledávka je splatná ke dni 31.12.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 400.000,- Kč (jistina) a to i před její splatností.e) pohledávka Zájemce 7 vzniklá:- jednak na základě smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 1.3.2010 mezi Zájemcem 7 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem znějící na částku ve výši 1,000.000,- Kč. Z této částky již byla Společností Zájemci 7 uhrazena částka ve výši 809.820,- Kč. Zbývající část pohledávky je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této zbývající části pohledávky v částce 190.180,- Kč (zbývající část jistiny).- jednak na základě smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 12.7.2010 mezi Zájemcem 7 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem znějící na částku ve výši 200.000,- Kč. Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 200.000,- Kč (jistina).- jednak na základě smlouvy o bezúročné půjčce uzavřené dne 10.9.2010 mezi Zájemcem 7 jako věřitelem a Společností jako dlužníkem znějící na částku ve výši 945.000,- Kč. Pohledávka je splatná ke dni 31.12.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 869.540,- Kč (část jistiny) a to i před její splatností. Dle vyjádření auditora pana Ing. Miloše Turka, Dukelská 1151/5, Praha 10, KA ČR číslo 1493, jsou všechny výše uvedené závazky ke dni 28.4.2011 v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Zpráva auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu.Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi Společností a Zájemci 1,2,4,5, a 7, shora uvedenými, vždy ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením každé smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost vždy za každým jednotlivým Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií částečně (nebo zcela) splacena a pohledávka, kterou má vždy každý jednotlivý Zájemce za Společností bude splacena částečně (nebo zcela), a to v rozsahu uvedeném shora tohoto notářského zápisu.Emisní kurs akcií upsaných předem určenými zájemci, který nebude splacen uzavřením smluv o započtení, jak uvedeno shora tohoto notářského zápisu, jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní účet zřízený za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií č. 4200254855/6800, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 14. prosince 2010 - 24. ledna 2011 : Dne 20.10.2010 valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) z částky ve výši 10,080.000,- K... č (slovy: deset milionů osmdesát tisíc korun českých) na částku ve výši 19,080.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osmdesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady, přičemž upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem:a) 897 (slovy: osm set devadesát sedm) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá,b) 26 (slovy: dvacet šest) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá,c) 400 (slovy: čtyři sta) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) každá.Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů.Předem určenými zájemci jsou:a) společnost CIFI FOOTBALL, S.A. se sídlem 5, Rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg Identification Number: B 133102, která upíše 460 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 8 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč;b) pan Mgr. Jiří Dienstbier, nar. 27.5.1969, bytem Praha 2, U Zvonařky 2536/1e, PSČ 120 00, který upíše 19 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2 kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 87 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč;c) pan Ing. Emil Buřič, bytem Praha 4, Na Líše 1231/11, PSČ 141 00, který upíše 2 kusy akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 42 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč;d) společnost CU Bohemians Praha, občanské sdružení, se sídlem Praha 10, Vršovická 31, PSČ 101 00, IČ: 708 04 222, která upíše 225 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 3 kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 60 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč;e) Družstvo fanoušků Bohemians, se sídlem Praha 2, U Zvonařky 2536/1E, PSČ 120 00, které upíše 92 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 42 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč;f) pan JUDr. Pavel Fráňa, nar. 8.2.1970, bytem Praha 1, Staré Město, Jakubská 670/14, PSČ 110 00, který upíše 19 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2 kusy akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 87 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč;g) pan Ing. Dariusz Jakubowicz, bytem Praha 10, Uhříněves, Křemenná 1233, který upíše 80 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 9 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 82 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10,- Kč.Návrh smlouvy o upsání akcií byl upisovatelům doručen osobně dne 21.10.2010.Emisní kurs nových akcií činí:a) 10.000 (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)b) 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)c) 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých).Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávkám na splacení emisního kurzu, které bude mít společnost za upisovateli, byly započteny části pohledávek nebo celé pohledávky, které mají uvedení upisovatelé za společností.Emisní kurs akcií upsaných předem určenými zájemci, který nebude splacen uzavřením smluv o započtení, jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní účet zřízený za účelem splacení emisního kurzu upsaných akcií č. 4200254855/6800, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
  • 16. května 2007 - 9. července 2007 : Valná hromada společnosti na svém jednání dne 04.04.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 7,980.000,- Kč (slovy sedm milionů devět set osmdesát t... isíc korun českých) z částky ve výši 2,100.000,- Kč (slovy dva miliony jedno sto tisíc korun českých) na částku ve výši 10,080.000,- Kč (slovy deset milionů osmdesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 7.980 (slovy sedm tisíc devět set osm desát) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každá. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určenými zájemci jsou: 1) společnost CTY GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 30/1048, PSČ 110 00, IČ 17046581, která upíše 4.085 kusů akcií 2) Mgr. Jiří Dientsbier, r.č. 690527/9909, bytem Praha 2, U Zvonařky 2536/1e, PSČ 120 00, který upíše 171 kusů akcií 3) Ing. Emil Buřič, r.č. 730110/0191, bytem Praha 4, Na Líše 1231/11, PSČ 141 00, který upíše 19 kusů akcií 4) CU Bohemians Praha, občanské sdružení, se sídlem Praha 10, Vršovická 31, PSČ 101 00, IČ 70804222, které upíše 2.717 kusů akcií, 5) Družstvo fanoušků Bohemians, se sídlem Praha 2, U Zvonařky 2536/1E, PSČ 120 00 které upíše 817 kusů akcií 6) JUDr. Pavel Fráňa, r.č. 700208/0184, bytem Praha 7, Ortenovo náměstí 1494/14, PSČ 170 00, který upíše 171 kusů akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů